English version
MALMDATABASEN
Registrering 3005 - 007 Konnerud
(Objekt Id: 5830)
(Sist oppdatert: 11.10.2017)

Lokalisering
Fylke: Viken Kommune: Drammen (3005)
Kart 1:50000: Drammen (1814-3) Kart 1:250000: Oslo
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 562868 m. Nord: 6622191 m.
Lengdegrad: 10.1181580 Breddegrad: 59.7328700
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Sink
Element(er): Zn Pb Cu Ag Bi
Betydning
Råstoffbetydning: Ikke vurdert (reg. 18.02.2015)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Gruvedrift Reserver:
Driftsmetode: Underjordsdrift Historisk produksjon: 250 tusen tonn


Operasjoner
Fra - Til Aktivitet Kommentar
1731 - 1918 Regulær drift Discontinous production.

Mineralisering
Æra: Paleozoikum Periode: Perm
Genese: Skarnmalm Form: Uregelmessig
Hovedtekstur: Årenettverk Min. fordeling: Uregelmessig
Kornstørrelse: Grovkornet (>3 mm) Hovedomvandling: Skarnomvandling
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Paleozoikum Periode: Silur
Provins: Osloregionen
Geotek.enhet: Vestfold-Ringerikegraben
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex: Drammensbatolitten
Gruppe: Formasjon:

Mineralogi
Relasjon Mineral Mengde
Gangmineral Granat Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Pyroksen Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Kvarts Underordnet mineral (1-10%)
Gangmineral Epidot Underordnet mineral (1-10%)
Gangmineral Kalkspat Underordnet mineral (1-10%)
Malmmineral Sinkblende Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Blyglans Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Bornitt Underordnet mineral (1-10%)
Malmmineral Kobberkis Underordnet mineral (1-10%)
Malmmineral Vismutglans Underordnet mineral (1-10%)

Litologi:
Relasjon Bergart Opprinnelse
Vertsbergart Skarn
Metamorf fase :Kontakt
Sidebergart Biotitthornfels Sedimentær
Metamorf fase :Kontakt
Sidebergart Kalkstein Sedimentær
420 mill. år;..Metode:Ledefossiler
Metamorf fase :Kontakt
Sidebergart Kalkhornfels Sedimentær
Metamorf fase :Kontakt

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
The Konnerudkollen Zn-Pb skarn deposit was mined periodically from 1729 until 1913. The ore bodies having a mean content of about 5 % Zn, 0.5 % Pb and 0.5 % Cu were mined by stoping at two main levels. Approximately 250 000 t of ore was mined. The main host rock is skarn related to Upper Silurian limestones and hornfelses and was formed as a result of the intrusion of the Drammen granite batholith. The mineralization consists of sphalerite with subordinate amounts of galena, chalcopyrite and/or bornite and is related to different skarn mineralogies, but mainly garnet- or clinopyroxene-dominated types.


Faktaarket ble generert 08.12.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse