English version
MALMDATABASEN
Registrering 3047 - 030 Olavsby
(Objekt Id: 5912)
(Sist oppdatert: 22.03.2020)
Tilhører provinsen: Snarum

Lokalisering
Fylke: Viken Kommune: Modum (3047)
Kart 1:50000: Krøderen (1715-2) Kart 1:250000: Hamar
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 548525 m. Nord: 6655257 m.
Lengdegrad: 9.8708210 Breddegrad: 60.0316640
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Jernlegeringsmetaller (Cr,Ni,Co,V,Mo,W) Ressursundertype: Kobolt
Element(er): Co Cu
Betydning
Råstoffbetydning: Ikke vurdert (reg. 18.02.2015)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Røsking Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Mineralisering
Æra: Proterozoikum Periode: Mesoproterosoikum
Genese: Ukjent Form: Lag
Hovedtekstur: Strukturløs Min. fordeling: Disseminert
Kornstørrelse: Middelskornet (1-3 mm) Hovedomvandling:
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Proterozoikum Periode: Mesoproterosoikum
Provins: Sørnorske grunnfjellsprovins
Geotek.enhet: Kongsbergkomplekset
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Mineralogi
Relasjon Mineral Mengde
Gangmineral Kvarts Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Feltspat Underordnet mineral (1-10%)
Gangmineral Biotitt Underordnet mineral (1-10%)
Malmmineral Magnetkis Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Kobberkis Hovedmineral (>10%)

Litologi:
Relasjon Bergart Opprinnelse
Vertsbergart Kvartsittisk bergart Sedimentær
Opprinnelig bergart :Kvartssandstein
Metamorf fase :Amfibolitt

Strukturer
Lokalisering: Type: Orientring(360¤): Relasjon til min.:
Vertsbergart Foliasjon Strøk/Fall :1 / 72 Post-mineralisering ;...Effekt :Modifiserer

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Forekomsten ligger i glissen furuskog ca. 60 m sørvest for en skogsbilvei. En vannfylt synk med sidevegger på 6x4 m og en vannfylt grop 10 m sør for synken finnes. I nordveggen i synken er blottet rustfarget og middelskornet, biotittførende, kvartsittisk bergart med foliasjon 1°/72°. Den fører svak disseminasjon av et sølvgrått mineral; magnetkis eller Co-mineral? og kobberkis. Det er ingen tipp synlig ved synken.

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
BU0105.01 Tipprøve
Prøvetaker: J.S. Sandstad
Kommentar: Co-magnetkis-kobberkis disseminasjon i biotittførende kvartsittisk bergart
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på lokalitet: Skjerp 1
(Objekt Id: 36994 30,01,00)

Lokalisering
Fylke: Viken Kommune: Modum (3047)
Kart 1:50000: Krøderen (1715-2) Kart 1:250000: Hamar
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 548526 m. Nord: 6655313 m.
Lengdegrad: 9.8708700 Breddegrad: 60.0321750
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Jernlegeringsmetaller (Cr,Ni,Co,V,Mo,W) Ressursundertype: Kobolt
Element(er): Co Cu
Ressurser og produksjon
Aktivitet: Røsking Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Mineralogi
Relasjon Mineral Mengde
Gangmineral Kvarts Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Amfibol Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Feltspat Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Biotitt Underordnet mineral (1-10%)
Malmmineral Kobberkis Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Magnetkis Hovedmineral (>10%)

Litologi:
Relasjon Bergart Opprinnelse
Vertsbergart Amfibolitt Ekstrusiv
Opprinnelig bergart :Basalt
Metamorf fase :Amfibolitt
Vertsbergart Kvartsittisk bergart Sedimentær
Opprinnelig bergart :Kvartssandstein
Metamorf fase :Amfibolitt

Strukturer
Lokalisering: Type: Orientring(360¤): Relasjon til min.:
Vertsbergart Foliasjon Strøk/Fall :344 / 80 Post-mineralisering ;...Effekt :Modifiserer

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Ca. 60 m nord for hovedsynken ligger et grunt skjerp med sidevegger på 4x3,5 m. Det er gjengrodd og fylt med skrot, men en mindre nabbe med kvarts-feltspat-glimmer gneis med svak sulfiddisseminasjon er blottet. På tippen finnes både blokker av gneis og en middelskornet amfibolittisk bergart med kraftig disseminasjon av kobberkis og magnetkis. Målinger med bærbar-XRF viser at den amfibolittiske bergarten har høyest innhold av kobolt, men denne er ikke observert i fast fjell.

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
BU0105.02 Tipprøve
Prøvetaker: J.S. Sandstad
Kommentar: Semi-massiv magnetkis-kobberkis i middelskornet metagabbro
Antall registrerte elementanalyser = 1
BU0105.03 Tipprøve
Prøvetaker: J.S. Sandstad
Kommentar: Svak disseminasjon/striper av magnetkis i kvarts-muskovitt-biotitt bergart
Antall registrerte elementanalyser = 1
BU0105.05 Tipprøve
Prøvetaker: J. S. Sandstad
Kommentar: Semi-massiv magnetkis-kobberkis i middelskornet metagabbro
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på lokalitet: Skjerp 2
(Objekt Id: 36995 30,02,00)

Lokalisering
Fylke: Viken Kommune: Modum (3047)
Kart 1:50000: Krøderen (1715-2) Kart 1:250000: Hamar
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 548487 m. Nord: 6655289 m.
Lengdegrad: 9.8701640 Breddegrad: 60.0319560
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Jernlegeringsmetaller (Cr,Ni,Co,V,Mo,W) Ressursundertype: Kobolt
Element(er): Co Cu
Ressurser og produksjon
Aktivitet: Røsking Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Mineralogi
Relasjon Mineral Mengde
Gangmineral Kvarts Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Feltspat Underordnet mineral (1-10%)
Gangmineral Biotitt Underordnet mineral (1-10%)
Malmmineral Kobberkis Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Magnetkis Hovedmineral (>10%)

Litologi:
Relasjon Bergart Opprinnelse
Vertsbergart Kvartsittisk bergart Sedimentær
Opprinnelig bergart :Kvartssandstein
Metamorf fase :Amfibolitt

Strukturer
Lokalisering: Type: Orientring(360¤): Relasjon til min.:
Vertsbergart Foliasjon Strøk/Fall :346 / 90 Post-mineralisering ;...Effekt :Modifiserer

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
En grunn skjæring fylt med skrot finnes ca. 50 m nordvest for hovedsynken og bare 10 m fra turstien. Båndet og finkornet, biotittførende kvartsittisk bergart med svak disseminasjon av magnetkis og kobberkis dominerer. Tipp er ikke observert.

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
BU0105.04 Tipprøve
Prøvetaker: J.S. Sandstad
Kommentar: Finkornet, båndet kvartsittisk bergart med diseminasjon/aggregater av magnetkis+kobberkis
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:


Faktaarket ble generert 20.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse