Norsk versjon
THE ORE DATABASE
Occurence 3047 - 031 Oksøykollen
(Object Id: 5913)
(Last updated: 22.03.2020)

Location
County: Viken Municipality: Modum (3047)
Map 1:50000: Krøderen (1715-2) Map 1:250000: Hamar
Coordinate system: EU89-UTM Zone 32
East: 549354 m. North: 6654339 m.
Longitude: 9.8854930 Latitude: 60.0233230
Show on map

Resource
Resource Type: Ferroalloys (Cr,Ni,Co,V,Mo,W) Resource Subtype: Nickel
Element(s): Ni Cu
Importance
Raw material meaning: Little Importance (reg. 18.02.2015)

Resources and production
Activity: Test mining Reserves:
Operating method: Open pit mining Historical production:


Mineralization
Era: Proterozoic Period: Mesoproterozoic
Genesis: Orthomagmatic formation Form:
Main texture: Structureless Min. distribution: Semi-massive (20-50 % ore minerals)
Main grain size: Medium grained (1-3 mm) Main alteration:
Strike/Dip: Direction:
Plunge:
Stratigraphic classification of host rock
Era: Proterozoic Period: Mesoproterozoic
Province: South Norwegian Basement Province
Geotec.unit: Kongsberg Complex
Tectonic complex:
Igneous complex:
Group: Formation:

Mineralogy
Relationship Mineral Amount
Gangue mineral Feldspar Major mineral (>10%)
Gangue mineral Amphibole Major mineral (>10%)
Ore mineral Pyrrhotite Major mineral (>10%)
Ore mineral Chalcopyrite Subordinate mineral (1-10%)
Ore mineral Pentlandite Accessory mineral (<1%)

Lithology:
Relationship Rock Origin
Host rock Metagabbro Intrusive
Original rock :Gabbro
Metamorphic facies :Amphibolite

Structures
Location: Type: Orientation(360 gr.): Relation to min.:
Host rock Foliation Strike/Dip :190 / 80 Post-mineralisation ;...Effect :Modifies

Information(s) in free text format
Free text
Forekomsten ligger nesten 500 m rett øst for Snarum jernbanestasjon. En tursti kan dels følges fra en barnehage i nærheten av stasjonen. Arbeidene består av et større vannfylt dagbrudd som er 12 m langt og 5 m bredt. Det er orientert N-S med åpning i nord mot tipphauger på totalt ca. 200 m3. Veggene er i hovedsak ikke tilgjengelige, men i et mindre påhugg i det sørvestre hjørnet av bruddet sees svak disseminasjon av kobberkis og magnetkis/pentlanditt? i tett, grovkornet amfibolitt. Mer vanlig vertsbergart er middelskornet metagabbro, og 1 m brede rustsoner i denne sees både i sørvest og rundt i veggene. Foliasjonen i metagabbro varierer noe i området; ved bruddkanten 190°/80° og 20 m lengre vest 202°/75°. På tippen finnes blokker med tilnærmet massiv magnetkis med årer/strenger av kobberkis og disseminert kobberkis, magnetkis og pentlanditt i kvartsførende metagabbro. Ca. 50 m sør for dagbruddet er en mindre gjengrodd grøft hvor en 1 m bred rustsone er blottet. Blokker av svakt sulfiddisseminert og foliert amfibolitt finnes.

Fieldsamples
Sample No. Sample type Miscellanrous
BU0106.01 Dump
Sampler: J.S. Sandstad
Comment: Massive po-cpy ore
No. of registrated element analyses = 1
BU0106.02 Dump
Sampler: J.S. Sandstad
Comment: Disseminated po, cpy +/-ptl in quartz-bearing metagabbro
No. of registrated element analyses = 1
NB! All analyse values are shown at the end of the printout.:

Name of Locality: Skjerp
(Object Id: 36996 31,01,00)

Location
County: Viken Municipality: Modum (3047)
Map 1:50000: Krøderen (1715-2) Map 1:250000: Hamar
Coordinate system: EU89-UTM Zone 32
East: 549360 m. North: 6654259 m.
Longitude: 9.8855640 Latitude: 60.0226130
Show on map

Resource
Resource Type: Ferroalloys (Cr,Ni,Co,V,Mo,W) Resource Subtype: Nickel
Element(s): Ni Cu
Resources and production
Activity: Pitting Reserves:
Operating method: Historical production:


Mineralogy
Relationship Mineral Amount
Gangue mineral Feldspar Major mineral (>10%)
Gangue mineral Amphibole Major mineral (>10%)
Ore mineral Pyrrhotite Major mineral (>10%)
Ore mineral Chalcopyrite Subordinate mineral (1-10%)

Lithology:
Relationship Rock Origin
Host rock Metagabbro Intrusive
Original rock :Gabbro
Metamorphic facies :Amphibolite

Information(s) in free text format
Free text
Lokaliteten er en vannfylt synk som ligger ca. 80 m rett sør for dagbruddet. Den har sidevegger på 3x5 m. En rustsone med bredde 1,5 m sees i synkveggen. Svak kobberkis og magnetkis disseminasjon sees i metagabbro som er deformert i varierende grad; både ofittisk tekstur og kraftig foliert metagabbro finnes. En 5 cm bred skifrighetssone går gjennom metagabbro i synken.

Fieldsamples
Sample No. Sample type Miscellanrous
BU0106.03 Dump
Sampler: J.S. Sandstad
Comment: Weak po-cpy dissemination in metagabbro
No. of registrated element analyses = 1
NB! All analyse values are shown at the end of the printout.:


Analyse Results
from
Deposit Area 3047 - 031 Oksøykollen

Element analyses

( *=parts pr. million, #=parts pr.billion, Negative values means below detection limit value.)
Sample No. Sample Type Cu* Zn* Pb* Co* Ni* Ag* Au#
BU0106.01 Dump 5210 900 860 660 7000 9.0 16.0
BU0106.02 Dump 5300 130 20 122 825 -1.0 47.0
BU0106.03 Dump 2780 140 130 122 2120 2.0 34.0
------------------
Sample No. As* Cd* Ba* Mo* Sb* Bi* S% V* Cr*
BU0106.01 10 -5.0 -50 11.00 -10 10 14.00 18 151
BU0106.02 -10 -5.0 -50 -5.00 -10 -10 2.94 55 236
BU0106.03 -10 -5.0 -50 -5.00 -10 10 2.91 31 301
------------------
Sample No. Mn* Fe% Sc* Ti*
BU0106.01 90 17.80 -5.00 600
BU0106.02 380 5.45 8.00 1400
BU0106.03 220 5.78 -5.00 900


The fact sheet was created on 18.10.2021

Questions or comments regarding the fact sheet can be emailed to:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Geological Survey of Norway