English version
MALMDATABASEN
Registrering 3047 - 031 Oksøykollen
(Objekt Id: 5913)
(Sist oppdatert: 22.03.2020)

Lokalisering
Fylke: Viken Kommune: Modum (3047)
Kart 1:50000: Krøderen (1715-2) Kart 1:250000: Hamar
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 549354 m. Nord: 6654339 m.
Lengdegrad: 9.8854930 Breddegrad: 60.0233230
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Jernlegeringsmetaller (Cr,Ni,Co,V,Mo,W) Ressursundertype: Nikkel
Element(er): Ni Cu
Betydning
Råstoffbetydning: Liten betydning (reg. 18.02.2015)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Prøvedrift Reserver:
Driftsmetode: Dagbrudd Historisk produksjon:


Mineralisering
Æra: Proterozoikum Periode: Mesoproterosoikum
Genese: Ortomagmatisk Form:
Hovedtekstur: Strukturløs Min. fordeling: Semi-massiv
Kornstørrelse: Middelskornet (1-3 mm) Hovedomvandling:
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Proterozoikum Periode: Mesoproterosoikum
Provins: Sørnorske grunnfjellsprovins
Geotek.enhet: Kongsbergkomplekset
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Mineralogi
Relasjon Mineral Mengde
Gangmineral Feltspat Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Amfibol Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Magnetkis Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Kobberkis Underordnet mineral (1-10%)
Malmmineral Pentlanditt Aksessorisk mineral (<1%)

Litologi:
Relasjon Bergart Opprinnelse
Vertsbergart Metagabbro Intrusiv
Opprinnelig bergart :Gabbro
Metamorf fase :Amfibolitt

Strukturer
Lokalisering: Type: Orientring(360¤): Relasjon til min.:
Vertsbergart Foliasjon Strøk/Fall :190 / 80 Post-mineralisering ;...Effekt :Modifiserer

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Forekomsten ligger nesten 500 m rett øst for Snarum jernbanestasjon. En tursti kan dels følges fra en barnehage i nærheten av stasjonen. Arbeidene består av et større vannfylt dagbrudd som er 12 m langt og 5 m bredt. Det er orientert N-S med åpning i nord mot tipphauger på totalt ca. 200 m3. Veggene er i hovedsak ikke tilgjengelige, men i et mindre påhugg i det sørvestre hjørnet av bruddet sees svak disseminasjon av kobberkis og magnetkis/pentlanditt? i tett, grovkornet amfibolitt. Mer vanlig vertsbergart er middelskornet metagabbro, og 1 m brede rustsoner i denne sees både i sørvest og rundt i veggene. Foliasjonen i metagabbro varierer noe i området; ved bruddkanten 190°/80° og 20 m lengre vest 202°/75°. På tippen finnes blokker med tilnærmet massiv magnetkis med årer/strenger av kobberkis og disseminert kobberkis, magnetkis og pentlanditt i kvartsførende metagabbro. Ca. 50 m sør for dagbruddet er en mindre gjengrodd grøft hvor en 1 m bred rustsone er blottet. Blokker av svakt sulfiddisseminert og foliert amfibolitt finnes.

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
BU0106.01 Tipprøve
Prøvetaker: J.S. Sandstad
Kommentar: Massiv, middelskornet magnetkis-kobberkis
Antall registrerte elementanalyser = 1
BU0106.02 Tipprøve
Prøvetaker: J.S. Sandstad
Kommentar: Disseminasjon og striper av magnetkis/pentlanditt og kobberkis i finkornet, kvartsførende metagabbro
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på lokalitet: Skjerp
(Objekt Id: 36996 31,01,00)

Lokalisering
Fylke: Viken Kommune: Modum (3047)
Kart 1:50000: Krøderen (1715-2) Kart 1:250000: Hamar
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 549360 m. Nord: 6654259 m.
Lengdegrad: 9.8855640 Breddegrad: 60.0226130
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Jernlegeringsmetaller (Cr,Ni,Co,V,Mo,W) Ressursundertype: Nikkel
Element(er): Ni Cu
Ressurser og produksjon
Aktivitet: Røsking Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Mineralogi
Relasjon Mineral Mengde
Gangmineral Feltspat Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Amfibol Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Magnetkis Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Kobberkis Underordnet mineral (1-10%)

Litologi:
Relasjon Bergart Opprinnelse
Vertsbergart Meatgabbro Intrusiv
Opprinnelig bergart :Gabbro
Metamorf fase :Amfibolitt

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Lokaliteten er en vannfylt synk som ligger ca. 80 m rett sør for dagbruddet. Den har sidevegger på 3x5 m. En rustsone med bredde 1,5 m sees i synkveggen. Svak kobberkis og magnetkis disseminasjon sees i metagabbro som er deformert i varierende grad; både ofittisk tekstur og kraftig foliert metagabbro finnes. En 5 cm bred skifrighetssone går gjennom metagabbro i synken.

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
BU0106.03 Tipprøve
Prøvetaker: J.S. Sandstad
Kommentar: Svak kobberkis-magnetkis disseminasjon i metagabbro
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:


Faktaarket ble generert 20.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse