Norsk versjon
THE ORE DATABASE
Occurence 3007 - 010 Skaug gruve
(Object Id: 5925)
(Last updated: 18.01.2017)
Belongs to the Province: Holleia

Location
County: Viken Municipality: Ringerike (3007)
Map 1:50000: Hønefoss (1815-3) Map 1:250000: Hamar
Coordinate system: EU89-UTM Zone 32
East: 557069 m. North: 6669529 m.
Longitude: 10.0281250 Latitude: 60.1587030
Show on map

Resource
Resource Type: Ferroalloys (Cr,Ni,Co,V,Mo,W) Resource Subtype: Nickel
Element(s): Ni Cu
Importance
Raw material meaning: Little Importance (reg. 18.02.2015)

Resources and production
Activity: Mining Reserves:
Operating method: Open pit mining Historical production:


Products
Element/product Crude ore grade or quality Reg. date
Cu 25.01.2002
Ni 25.01.2002

Operations
From - To Activity Comments
Regular production Company/Institution :Ringerike Nikkelverk
1969 - 1969 Geology Company/Institution :Geologisk Institutt, NTH
F.M. Vokes, T. Vrålstad
1971 - 1971 Geology Company/Institution :M.J. Ryan
2000 - 2000 Sampling Company/Institution :NGU Mineralressurser

Mineralization
Era: Proterozoic Period: Mesoproterozoic
Genesis: Unknown Form:
Main texture: Min. distribution:
Main grain size: Main alteration:
Strike/Dip: Direction:
Plunge:
Stratigraphic classification of host rock
Era: Proterozoic Period: Mesoproterozoic
Province: South Norwegian Basement Province
Geotec.unit: Kongsberg Complex
Tectonic complex:
Igneous complex:
Group: Formation:

Mineralogy
Relationship Mineral Amount
Gangue mineral Quartz Major mineral (>10%)
Gangue mineral Feldspar Major mineral (>10%)
Gangue mineral Biotite Subordinate mineral (1-10%)
Gangue mineral Garnet Subordinate mineral (1-10%)
Gangue mineral Amphibole Subordinate mineral (1-10%)
Ore mineral Chalcopyrite Major mineral (>10%)
Ore mineral Pyrrhotite Major mineral (>10%)
Ore mineral Pentlandite Subordinate mineral (1-10%)
Ore mineral Pyrite Subordinate mineral (1-10%)

Lithology:
Relationship Rock Origin
Wall rock Banded gneiss
Metamorphic facies :Amphibolite

Information(s) in free text format
Free text
Skaug or Skog mines consist of two larger cuts about 100m apart on a height, about 1km N of Skogstjern lake. The two cuts are dubbed Søndre Skaug and Nordre Skaug, respectively. The southern cut is U-shaped, 2-3 m wide and 85-90m long. in the north, At the U's "knee", there are two deeper pits so there must have been more ore available here. Additionally, a 20 m northward pointing trench was dug starting from this knee. The cut is largely filled with water. Its walls are smooth and even, and follow the schistosity of the host rock which consists of strongly banded amphibolitic to quartz-feldspar dominated gneiss, usually also containing garnet. The gneiss banding varies in thickness from centimetres to meters. No sulphide mineralizations were found during the assessment in the accessible parts of the cut. The tailing heaps on the S side of the cut contain an estimated 1200m3. Here we find chalcopyrite-pyrrhotite mineralization in millimetre to centimetre thin veins in a matrix of amphibole, quartz, and garnet. Less common are rounded nodules of feldspar, obviously strongly deformed. A substantial part of the tailings consists of pegmatitic quartz and K-feldspar, probably leucosomes. Other parts are strongly silicified with substantial garnet and occasional pyrrhotite and chalcopyrite, alternating with centimetre wide bands enriched in amphibole. As the cut follows the gneiss banding, the ore obviously was concordant with this banding. The deeper parts of the cut are in the fold hinges and the ore has probably been concentrated here as a result of the deformation.

Bibliography:
From NGU's Reference Archive:
Mathiesen, C. O. , 1977
Vurdering av Ringerike nikkelfelter.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.1430/8A;21 pages
Abstract:
Periodevis mellom 1849 og 1920 pågikk drift på forekomster av massiv Ni-Cu- førende magnetkis tilknyttet gabbro/noritt-intrusjoner langs et N-S lineament mellom Tyrifjord og Soknedalen. Fra totalt 290 000 t skeidet malm med 1 % Ni og 0,8 % Cu ble det produsert 3 000 t ni. 97 % av produksjonen kom fra en forekomst, Ertelien (drevet til et dyp av 270 m), hvor det meste av malmen er forbundet med gneisinnkilinger i den nordøstre delen av en 300 000 m2 pluggformet intrusjon. I senere tid er det gjort betydelige undersøkelser i traktene, både av Norsk Hydro A/S og A/S Sulfidmalm, delvis som et samarbeid mellom disse. Arbeidet omfattet bl.a. undersøkelse av det store Heieren gabbrokomplekset øst for lineamentet (negativt resultat) og av sulfiddisse- minasjon i den nordøstlige delen av Erteli-intrusjonen (0,1 % Ni og 0,08 % Cu over 30-50 000 m2). I 1976 sa Hydro opp sin avtale med Staten om Håndgivelse av Statens 57 anvisninger i Ringerike kommune begrunnet med at undersøkelsene ikke hadde registrert større malmpotensial og at malmen ikke lar seg opprede til konsentrat med over 2,5 % Ni. USB samtykker i Hydro's konklusjoner. Man kan anta at Erteli-forekomsten fortsetter mot dypet og muligens finnes det andre dypereliggende forekomster i området, men dagens krav til forekomststørrelse og Ni-innhold i konsentratet gjør ikke feltet lukrativt for videre undersøkelser.

References not to be found in NGU's Reference Archive.:
M.J. Ryan, 1971: Report on field-work in the Sokna-Hønefoss-Randsfjord-Vaelsvatn district. Internal Report Norsk Hydro, 13 pages + map.


F.M. Vokes & T. Vrålstad, 1969: Rapport over feltarbeidene i Ringerike. Sommeren 1969. Internal Report Norsk Hydro, 38 pages + maps.

Fieldsamples
Sample No. Sample type Miscellanrous
BU0118.01 Dump
Sampler: T. Bjerkgård/I. Henderson/...Stored: Løkken/...Size(kg): 3
Comment: Massive pyrrhotite-chalcopyrite ore
No. of registrated element analyses = 1
BU0118.02 Dump
Sampler: T. Bjerkgård/I. Henderson/...Stored: Løkken/...Size(kg): 3
Comment: Massive pyrrhotite
No. of registrated element analyses = 1
BU0118.03 Dump
Sampler: T. Bjerkgård/I. Henderson/...Stored: Løkken/...Size(kg): 3
Comment: Massive pyrrhotite-pyrite ore with subordinate chalcopyrite
No. of registrated element analyses = 1
BU0118.04 Dump
Sampler: T. Bjerkgård/I. Henderson/...Stored: Løkken/...Size(kg): 3
Comment: Veinlets of chalcopyrite and pyrrhotite in matrix of amphibole, quartz and garnet. Some bands with coarse feldspar.
No. of registrated element analyses = 1
BU0118.05 Dump
Sampler: T. Bjerkgård/I. Henderson/...Stored: Løkken/...Size(kg): 3
Comment: Garnetiferous silicified gneiss with streaks of pyrrhotite and chalcopyrite
No. of registrated element analyses = 1
RING-1 Dump
Sampler: T. Bjerkgård/...Stored: Løkken
Comment: Semiamssive po-cpy ore in garnet-bearing qz-fsp-mica matrix
No. of registrated element analyses = 1
NB! All analyse values are shown at the end of the printout.:

Name of Locality: Skaug Nordre
(Object Id: 10673 10,01,00)

Location
County: Viken Municipality: Ringerike (3007)
Map 1:50000: Hønefoss (1815-3) Map 1:250000: Hamar
Coordinate system: EU89-UTM Zone 32
East: 557012 m. North: 6669626 m.
Longitude: 10.0271080 Latitude: 60.1595820
Show on map

Resource
Resource Type: Ferroalloys (Cr,Ni,Co,V,Mo,W) Resource Subtype: Nickel
Element(s): Ni Cu
Resources and production
Activity: Mining Reserves:
Operating method: Open pit mining Historical production:


Operations
From - To Activity Comments
Regular production Company/Institution :Ringerikes Nikkelverk
1969 - 1969 Geology Company/Institution :Geologisk Institutt, NTH
1971 - 1971 Geology Company/Institution :M.J. Ryan
2000 - 2000 Sampling Company/Institution :NGU Mineralressurser

Mineralogy
Relationship Mineral Amount
Gangue mineral Quartz Major mineral (>10%)
Gangue mineral Feldspar Major mineral (>10%)
Gangue mineral Biotite Subordinate mineral (1-10%)
Gangue mineral Garnet Subordinate mineral (1-10%)
Gangue mineral Amphibole Subordinate mineral (1-10%)
Ore mineral Pyrrhotite Major mineral (>10%)
Ore mineral Pentlandite Subordinate mineral (1-10%)
Ore mineral Chalcopyrite Subordinate mineral (1-10%)

Lithology:
Relationship Rock Origin
Wall rock Banded gneiss
Metamorphic facies :Amphibolite

Information(s) in free text format
Free text
Nordre Skog ligger ca. 100 m nord for Søndre Skog og består i likhet med sistnevnte av en krokformet dagskjæring med ombøyning i nordvest. Lengden på skjæringen er 110-115 meter, mens bredden er 2-4 meter. Det er drevet ned en dyp synk i selve ombøyningen og også en mindre synk i den østre greina. De nordligste 40-45 m er forøvrig vannfylt. Det er to røskegrøfter, henholdsvis 10-15 m øst og 45 m sørøst for skjæringen. I likhet med Søndre Skog er driftene og tydeligvis mineraliseringen konkordant med bånding og skifrighet i den omgivende gneissen. Malmen har også her vært oppkonsentrert i foldeombøyningene utfra plassering av de dypeste driftene. Mineralisering består også her av vesentlig magnetkis med noe kobberkis i form av cm til dm årer i en matriks av amfibol, granat og kvarts. Lokalt opptrer grovkornede årer, antakelig leukosomer av feltspat, kvarts og biotitt. Likhet i sammensetning av mineralisering, plassering og strukturell trend i området antyder sterkt at de to forekomstene er deler av samme mineralisering, men er separert som følge av deformasjonen i området.

Fieldsamples
Sample No. Sample type Miscellanrous
BU0118.06 Dump
Sampler: T. Bjerkgård/I. Henderson/...Stored: Løkken/...Size(kg): 3
Comment: Massive pyrrhotite with some chalcopyrite. Collection of small samples.
No. of registrated element analyses = 1
NB! All analyse values are shown at the end of the printout.:

Name of Locality: Liten skjæring
(Object Id: 34540 10,02,00)

Location
County: Viken Municipality: Ringerike (3007)
Map 1:50000: Hønefoss (1815-3) Map 1:250000: Hamar
Coordinate system: EU89-UTM Zone 32
East: 557054 m. North: 6669588 m.
Longitude: 10.0278710 Latitude: 60.1592350
Show on map

Resource
Resource Type: Ferroalloys (Cr,Ni,Co,V,Mo,W) Resource Subtype: Nickel
Element(s): Ni CuAnalyse Results
from
Deposit Area 3007 - 010 Skaug gruve

Element analyses

( *=parts pr. million, #=parts pr.billion, Negative values means below detection limit value.)
Sample No. Sample Type Cu* Zn* Pb* Co* Ni* Ag* Au#
BU0118.01 Dump 53256 991 2 441 9806 60.1 1855.0
BU0118.02 Dump 3392 88 6 245 4822 3.9 55.0
BU0118.03 Dump 3329 156 2 627 11308 1.2 28.0
BU0118.04 Dump 9632 144 6 1717 6155 6.5 225.0
BU0118.05 Dump 1741 89 6 130 2399 1.3 24.0
BU0118.06 Dump 6584 209 19 388 7781 2.8 73.0
RING-1 Dump 13000 204 12 294 5980 7.4 27.0
------------------
Sample No. Pt# Pd# As* Cd* Ba* Mo* Sn* Sb* Bi*
BU0118.01 6.0 28.0 9 28.6 38 4.00 7 2
BU0118.02 2.0 17.0 7 .8 47 3.00 2 2
BU0118.03 9.0 74.0 15 .8 31 16.00 3 5
BU0118.04 4.0 12.0 16 2.5 14 17.00 2 4
BU0118.05 20.0 15.0 5 .5 30 7.00 2 2
BU0118.06 8.0 1.0 6 1.5 36 3.00 2 2
RING-1 -5.0 27.0 17 1.6 190 15.00 3 -1 1
------------------
Sample No. Se* Ga* Ge* In* S% V* Cr* Mn* Fe%
BU0118.01 19.60 106 19 227 31.88
BU0118.02 6.54 100 82 519 15.27
BU0118.03 21.60 88 16 260 33.83
BU0118.04 23.10 102 62 563 31.34
BU0118.05 3.43 16 20 337 8.78
BU0118.06 9.91 71 51 339 21.75
RING-1 19.00 17.00 -1.00 -1.00 6.92 103 11 1400 21.30
------------------
Sample No. Th* U* W* Rb* Sr* Y* Zr* Nb* Ta*
BU0118.01 1.00 4.00 4 3.0
BU0118.02 2.00 4.00 3 6.0
BU0118.03 3.00 4.00 1 2.0
BU0118.04 1.00 4.00 3 2.0
BU0118.05 1.00 4.00 2 6.0
BU0118.06 1.00 4.00 3 6.0
RING-1 61.00 2.00 -1 50.0 123.0 50.0 12 6.00 -1.00
------------------
Sample No. Cs* La* Ce* B* Li* Be* Sc* Ti* Te*
BU0118.01 3.00 2
BU0118.02 7.00 2
BU0118.03 3.00 2
BU0118.04 2.00 4
BU0118.05 10.00 3
BU0118.06 5.00 4
RING-1 5.00 95.00 183.00 15 1 16.00 2310 3.00
------------------
Sample No. Hf* Re* Tl*
BU0118.01
BU0118.02
BU0118.03
BU0118.04
BU0118.05
BU0118.06
RING-1 -1.00 -1 -1


The fact sheet was created on 26.10.2021

Questions or comments regarding the fact sheet can be emailed to:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Geological Survey of Norway