Norsk versjon
THE ORE DATABASE
Occurence 3046 - 003 Skinnes
(Object Id: 5942)
(Last updated: 09.05.2003)

Location
County: Viken Municipality: Krødsherad (3046)
Map 1:50000: Krøderen (1715-2) Map 1:250000: Hamar
Coordinate system: EU89-UTM Zone 32 (Coordinates NOT confirmed)
East: 540568 m. North: 6667142 m.
Longitude: 9.7304020 Latitude: 60.1392360
Show on map

Resource
Resource Type: Ferrous metals(Fe, Mn, Ti) Resource Subtype: Iron
Element(s): Fe
Importance
Raw material meaning: Not Assessed (reg. 18.02.2015)


Mineralization
Genesis: Form:
Main texture: Min. distribution:
Main grain size: Main alteration:
Strike/Dip: Direction:
Plunge:
Stratigraphic classification of host rock
Era: Period:
Province:
Geotec.unit:
Tectonic complex:
Igneous complex:
Group: Formation:

Information(s) in free text format
Free text
Forekomsten ble ikke påvist ved befaring i 2002. Den ble i følge Langberg i hans manuskript 'Jernverkene' mutet av Tandberg i 1750 på gården Skinnes grunn i forbindelse med drifta ved Sognedals jernverk. Forekomstene er ukjent for folk på de nærmeste Skinnes-gårdene. Nær registreringspunktet ligger en voll i tilknytning til en nedlagt skytebane. Geologisk er området svært overdekket av løsmasser med unntak av en mindre rygg sør for lokaliteten. Finkornet, amfibol-gneis med foliasjon 40°/65°.


The fact sheet was created on 21.10.2021

Questions or comments regarding the fact sheet can be emailed to:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Geological Survey of Norway