English version
MALMDATABASEN
Registrering 3046 - 003 Skinnes
(Objekt Id: 5942)
(Sist oppdatert: 09.05.2003)

Lokalisering
Fylke: Viken Kommune: Krødsherad (3046)
Kart 1:50000: Krøderen (1715-2) Kart 1:250000: Hamar
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32 (Koordinatene IKKE bekreftet)
Øst: 540568 m. Nord: 6667142 m.
Lengdegrad: 9.7304020 Breddegrad: 60.1392360
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Jernmetaller (Fe, Mn, Ti) Ressursundertype: Jern
Element(er): Fe
Betydning
Råstoffbetydning: Ikke vurdert (reg. 18.02.2015)


Mineralisering
Genese: Form:
Hovedtekstur: Min. fordeling:
Kornstørrelse: Hovedomvandling:
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Periode:
Provins:
Geotek.enhet:
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Forekomsten ble ikke påvist ved befaring i 2002. Den ble i følge Langberg i hans manuskript 'Jernverkene' mutet av Tandberg i 1750 på gården Skinnes grunn i forbindelse med drifta ved Sognedals jernverk. Forekomstene er ukjent for folk på de nærmeste Skinnes-gårdene. Nær registreringspunktet ligger en voll i tilknytning til en nedlagt skytebane. Geologisk er området svært overdekket av løsmasser med unntak av en mindre rygg sør for lokaliteten. Finkornet, amfibol-gneis med foliasjon 40°/65°.


Faktaarket ble generert 21.01.2022

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse