Norsk versjon
THE ORE DATABASE
Occurence 3051 - 002 Helle
(Object Id: 5968)
(Last updated: 08.05.2006)

Location
County: Viken Municipality: Rollag (3051)
Map 1:50000: Nore (1615-2) Map 1:250000: Hamar
Coordinate system: EU89-UTM Zone 32
East: 508229 m. North: 6657470 m.
Longitude: 9.1477920 Latitude: 60.0543210
Show on map

Resource
Resource Type: Base metals (Cu,Zn,Pb,Fe sulphides, As,Sb,Bi,Sn) Resource Subtype: Copper
Element(s): Kis Cu
Importance
Raw material meaning: Little Importance (reg. 18.02.2015)

Resources and production
Activity: Test mining Reserves:
Operating method: Underground mining Historical production:


Products
Element/product Crude ore grade or quality Reg. date
Cu 16.10.2000

Operations
From - To Activity Comments
Pitting
1863 - 1863 Inspection Company/Institution :J.A. Sell
2000 - 2000 Sampling Company/Institution :NGU mineralressurser

Mineralization
Era: Proterozoic Period: Mesoproterozoic
Genesis: Hydrothermal vein Form: Irregular
Main texture: Structureless Min. distribution: Irregular (scattered)
Main grain size: Very unevenly grained Main alteration:
Strike/Dip: Direction:
Plunge:
Stratigraphic classification of host rock
Era: Proterozoic Period: Mesoproterozoic
Province: South Norwegian Basement Province
Geotec.unit: Telemark Supergroup
Tectonic complex:
Igneous complex:
Group: Heddal Group Formation:

Mineralogy
Relationship Mineral Amount
Gangue mineral Quartz Major mineral (>10%)
Gangue mineral Calcite Subordinate mineral (1-10%)
Gangue mineral Garnet Accessory mineral (<1%)
Gangue mineral Epidote Accessory mineral (<1%)
Ore mineral Chalcocite Major mineral (>10%)
Ore mineral Bornite Subordinate mineral (1-10%)

Lithology:
Relationship Rock Origin
Wall rock Quartzite schist Sedimentary
Original rock :Quartz sandstone
Metamorphic facies :Greenschist

Structures
Location: Type: Orientation(360 gr.): Relation to min.:
Wall rock Foliation Strike/Dip :247 / 12 Pre-mineralisation ;...Effect :None

Information(s) in free text format
Free text
Skjerpet ligger rett på baksiden av skytterbanen i Veggli i foten av en høy ås. Det består av en skråsynk drevet ned i nordvestlig retning (300 grader) og med en vinkel på omlag 25 grader. Det er fulgt en kvartsgang, uregelmessig og forgrenet, ca. 0.5 m mektig, og som kutter gjennom omgivende skifer. I tillegg til kvarts opptrer spredt rød kalkspat, dels i assosiasjon med mørk grønn epidot. Mineralisering består av spredte aggregater av kobberglans med mindre mengder bornitt. Dette sees i veggen i skjerpet og ble også funnet på tipphaugen. Det er imidlertid lite ertsmineraler å finne på haugen som har et anslått volum på 50 kbm. Den er dels overgrodd. Når det var drift her vites ikke, men J.A. Sell befarte skjerpet i 1863, så det er eldre enn det.

Bibliography:
From NGU's Reference Archive:
Sell, J. A.; Meidell, N.; Meinich, L. , 1900
Befaring av kobberskjærp i Vegli og Nore.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;Bergarkivet; No.BA 485;11 pages
Abstract:
Lok. Nr. 10281-87, 10719-22. Rapporten gir en oversikt over undersøkelser/befaring av kobberskjerp i Vegli og Nore i tiden 1863 - 1900. Rapporten bygger på bergmesterbefaringer og utdrag av bøker/tidsskrifter. Bare historisk intresse.

Sell, A.; Meidell, N.; Meinich, L. , 1915
Befaring av kobberskjerp i Vagli og Nore.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;Bergarkivet; No.BA 6312;10 pages
Abstract:
Det er foretatt en sammenstilling av befaringsrapporter av kobberforekomster i Nore og Uvdal fra årene 1863 - 1915. Forfatter forts.: Munster Chr. A. Forekomstnr.: 10281-87 og 719-22.

Fieldsamples
Sample No. Sample type Miscellanrous
BU0161.01 Dump
Sampler: T. Bjerkgård/...Stored: Løkken/...Size(kg): 3
Comment: Aggregates of chalcocite with subordinate bornite in quartz.
No. of registrated element analyses = 1
BU0161.02 Dump
Sampler: T. Bjerkgård/...Stored: Løkken/...Size(kg): 3
Comment: Aggregates of chalcocite with subordinate bornite in quartz.
No. of registrated element analyses = 1
NB! All analyse values are shown at the end of the printout.:


Analyse Results
from
Deposit Area 3051 - 002 Helle

Element analyses

( *=parts pr. million, #=parts pr.billion, Negative values means below detection limit value.)
Sample No. Sample Type Cu* Zn* Pb* Co* Ni* Ag* Au#
BU0161.01 Dump 5604 7 12 2 4 8.7 28.0
BU0161.02 Dump 5062 3 9 1 3 9.6 55.0
------------------
Sample No. Pt# Pd# As* Cd* Ba* Mo* Sb* Bi* S%
BU0161.01 3.0 1.0 1 .2 8 1.00 2 2 .09
BU0161.02 6.0 5.0 1 .2 2 1.00 2 2 .04
------------------
Sample No. V* Cr* Mn* Fe% Th* U* W* Sr* La*
BU0161.01 9 26 222 .37 1.00 4.00 1 21.0 9.00
BU0161.02 6 30 76 .33 1.00 4.00 1 46.0 20.00
------------------
Sample No. B*
BU0161.01 2
BU0161.02 2


The fact sheet was created on 21.10.2021

Questions or comments regarding the fact sheet can be emailed to:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Geological Survey of Norway