English version
MALMDATABASEN
Registrering 3051 - 002 Helle
(Objekt Id: 5968)
(Sist oppdatert: 08.05.2006)

Lokalisering
Fylke: Viken Kommune: Rollag (3051)
Kart 1:50000: Nore (1615-2) Kart 1:250000: Hamar
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 508229 m. Nord: 6657470 m.
Lengdegrad: 9.1477920 Breddegrad: 60.0543210
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Kobber
Element(er): Kis Cu
Betydning
Råstoffbetydning: Liten betydning (reg. 18.02.2015)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Prøvedrift Reserver:
Driftsmetode: Underjordsdrift Historisk produksjon:


Produkt
Element/produkt Gehalt/Kvalitet Reg. dato
Cu 16.10.2000

Operasjoner
Fra - Til Aktivitet Kommentar
Røsking
1863 - 1863 Befaring Selskap/Institusjon:J.A. Sell
2000 - 2000 Prøvetaking Selskap/Institusjon:NGU mineralressurser

Mineralisering
Æra: Proterozoikum Periode: Mesoproterosoikum
Genese: Hydrotermal gang Form: Uregelmessig
Hovedtekstur: Strukturløs Min. fordeling: Uregelmessig
Kornstørrelse: Meget ujevnkornet Hovedomvandling:
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Proterozoikum Periode: Mesoproterosoikum
Provins: Sørnorske grunnfjellsprovins
Geotek.enhet: Telemarkovergruppen
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Heddal Group Formasjon:

Mineralogi
Relasjon Mineral Mengde
Gangmineral Kvarts Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Kalkspat Underordnet mineral (1-10%)
Gangmineral Granat Aksessorisk mineral (<1%)
Gangmineral Epidot Aksessorisk mineral (<1%)
Malmmineral Kobberglans Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Bornitt Underordnet mineral (1-10%)

Litologi:
Relasjon Bergart Opprinnelse
Sidebergart Quartzite schist Sedimentær
Opprinnelig bergart :Kvartssandstein
Metamorf fase :Grønnskifer

Strukturer
Lokalisering: Type: Orientring(360¤): Relasjon til min.:
Sidebergart Foliasjon Strøk/Fall :247 / 12 Pre-mineralisering ;...Effekt :Ingen

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Skjerpet ligger rett på baksiden av skytterbanen i Veggli i foten av en høy ås. Det består av en skråsynk drevet ned i nordvestlig retning (300 grader) og med en vinkel på omlag 25 grader. Det er fulgt en kvartsgang, uregelmessig og forgrenet, ca. 0.5 m mektig, og som kutter gjennom omgivende skifer. I tillegg til kvarts opptrer spredt rød kalkspat, dels i assosiasjon med mørk grønn epidot. Mineralisering består av spredte aggregater av kobberglans med mindre mengder bornitt. Dette sees i veggen i skjerpet og ble også funnet på tipphaugen. Det er imidlertid lite ertsmineraler å finne på haugen som har et anslått volum på 50 kbm. Den er dels overgrodd. Når det var drift her vites ikke, men J.A. Sell befarte skjerpet i 1863, så det er eldre enn det.

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Sell, J. A.; Meidell, N.; Meinich, L. , 1900
Befaring av kobberskjærp i Vegli og Nore.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;Bergarkivet; No.BA 485;11 sider
Abstrakt:
Lok. Nr. 10281-87, 10719-22. Rapporten gir en oversikt over undersøkelser/befaring av kobberskjerp i Vegli og Nore i tiden 1863 - 1900. Rapporten bygger på bergmesterbefaringer og utdrag av bøker/tidsskrifter. Bare historisk intresse.

Sell, A.; Meidell, N.; Meinich, L. , 1915
Befaring av kobberskjerp i Vagli og Nore.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;Bergarkivet; No.BA 6312;10 sider
Abstrakt:
Det er foretatt en sammenstilling av befaringsrapporter av kobberforekomster i Nore og Uvdal fra årene 1863 - 1915. Forfatter forts.: Munster Chr. A. Forekomstnr.: 10281-87 og 719-22.

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
BU0161.01 Tipprøve
Prøvetaker: T. Bjerkgård/...Lager: Løkken/...Vekt(kg): 3
Kommentar: Aggregates of chalcocite with subordinate bornite in quartz.
Antall registrerte elementanalyser = 1
BU0161.02 Tipprøve
Prøvetaker: T. Bjerkgård/...Lager: Løkken/...Vekt(kg): 3
Kommentar: Aggregates of chalcocite with subordinate bornite in quartz.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:


Faktaarket ble generert 22.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse