Norsk versjon
THE ORE DATABASE
Occurence 3051 - 004 Halvfaråsen
(Object Id: 5970)
(Last updated: 04.05.2006)

Location
County: Viken Municipality: Rollag (3051)
Map 1:50000: Nore (1615-2) Map 1:250000: Hamar
Coordinate system: EU89-UTM Zone 32
East: 506648 m. North: 6652532 m.
Longitude: 9.1192340 Latitude: 60.0100120
Show on map

Resource
Resource Type: Base metals (Cu,Zn,Pb,Fe sulphides, As,Sb,Bi,Sn) Resource Subtype: Copper
Element(s): Cu
Importance
Raw material meaning: Little Importance (reg. 18.02.2015)

Resources and production
Activity: Mining Reserves:
Operating method: Open pit mining Historical production:


Mineralization
Genesis: Pegmatite formation Form: Irregular
Main texture: Structureless Min. distribution: Irregular (scattered)
Main grain size: Very unevenly grained Main alteration:
Strike/Dip: Direction:
Plunge:
Stratigraphic classification of host rock
Era: Proterozoic Period: Mesoproterozoic
Province: South Norwegian Basement Province
Geotec.unit: Telemark Supergroup
Tectonic complex:
Igneous complex:
Group: Formation:

Mineralogy
Relationship Mineral Amount
Gangue mineral Microcline Major mineral (>10%)
Gangue mineral Quartz Major mineral (>10%)
Gangue mineral Muscovite Subordinate mineral (1-10%)
Ore mineral Chalcocite Major mineral (>10%)
Ore mineral Bornite Subordinate mineral (1-10%)
Ore mineral Chalcopyrite Subordinate mineral (1-10%)

Lithology:
Relationship Rock Origin
Wall rock quartzite schist Sedimentary
Original rock :Quartz sandstone

Information(s) in free text format
Free text
Gruva består av en vertikal 36 m lang, 1-2 m bred og 2-5 m dyp skjæring i SV-NØ retning. Gruva ligger ca. 50 m sør for Sundtjørnåa. Det er totalt tatt ut ca. 500 m3, hvorav ca. 30 m3 ligger på nordsiden av skjæringen og består av mineraliserte blokker, mens det på sørsiden er vesentlig gråberg. Det er to mindre skjerp, henholdsvis 40 og 140 m vest for gruva. Mineralisering består vesentlig av kobberglans i uregelmessige aggregater, slirer og dels årer i kvarts-alkalifeltspat pegmatitt. Aggregatene og årene kan være opptil 1-2 cm i størrelse og tykkelse, mens feltspat og kvarts opptrer i uregelmessige, opptil cm-store korn. Muskovitt opptrer spredt i opptil cm-store flak, dels i uregelmessige aggregater. I partier med ren kvarts opptrer spredte aggregater av bornitt og kobberkis, mens kobberglans er typisk tilknyttet feltspatrike partier i pegmatitten. Den mineraliserte åren er stort sett tatt ut og skjæringen er noe begrodd i endene, slik at det er umulig å få begrep om mektigheten. Deler av den og også mineralisert, sees imidlertid anstående i sørvestveggen i grøfta. Det står hustufter på nordsiden av grøfta og der kan en finne små slagg-biter, noe som kan tyde på at det er forsøkt med lokalt smelting av malmen.

Fieldsamples
Sample No. Sample type Miscellanrous
BU0163.01 Dump
Sampler: Bjerkgård, T./...Stored: Løkken/...Size(kg): 2
Comment: Rich dissemination of chalcocite in K-feldspar
No. of registrated element analyses = 1
BU0163.02 Dump
Sampler: Bjerkgård, T./...Stored: Løkken/...Size(kg): 2
Comment: Coarse aggregates of chalcocite, some bornite in quartz with some K-feldspar
No. of registrated element analyses = 1
BU0163.03 Dump
Sampler: Bjerkgård, T./...Stored: Løkken/...Size(kg): 2
Comment: Aggregates of chalcopyrite and bornite in quartz
No. of registrated element analyses = 1
NB! All analyse values are shown at the end of the printout.:

Name of Locality: Halvfarås
(Object Id: 10405 4,01,00)

Location
County: Viken Municipality: Rollag (3051)
Map 1:50000: Nore (1615-2) Map 1:250000: Hamar
Coordinate system: EU89-UTM Zone 32
East: 506578 m. North: 6652492 m.
Longitude: 9.1179770 Latitude: 60.0096540
Show on map

Resource
Resource Type: Base metals (Cu,Zn,Pb,Fe sulphides, As,Sb,Bi,Sn) Resource Subtype: Copper
Element(s): Cu
Resources and production
Activity: Pitting Reserves:
Operating method: Historical production:


Information(s) in free text format
Free text
Skjerp ca. 40 m vest for gruva som består av en grop ca. 2 x 2 m i omriss og inntil 1 m dyp. Mineralisering bestående av spredt bornitt, kobberglans og kobberkis tilknyttet en kvartsåre. Åren ligger parallelt skifrigheten i omgivende kvartsittskifer og faller ca. 30-40 m mot vest.

Name of Locality:
(Object Id: 10406 4,02,00)

Location
County: Viken Municipality: Rollag (3051)
Map 1:50000: Nore (1615-2) Map 1:250000: Hamar
Coordinate system: EU89-UTM Zone 32
East: 506508 m. North: 6652442 m.
Longitude: 9.1167200 Latitude: 60.0092060
Show on map

Resource
Resource Type: Base metals (Cu,Zn,Pb,Fe sulphides, As,Sb,Bi,Sn) Resource Subtype: Copper
Element(s): Cu
Resources and production
Activity: Pitting Reserves:
Operating method: Historical production:


Information(s) in free text format
Free text
Skjerpet ligger ca. 150 m vest for gruva, dvs. ca. 20 m sør for åa og består av en skjæring ca. 5 lang i Ø-V retning, 2-4 m bred og 0.5-1 m dyp. I gropen sees to kryssende kvartsårer, en relativt flattliggende, subparallell foliasjonen og ca. 0.5 m mektig og og en steilt østhellende åre, ca. 0.1 m mektig. De er begge svakt mineralisert med spredt kobberkis, bornitt og magnetitt. Det ble også funnet spor av molybdenglans.


Analyse Results
from
Deposit Area 3051 - 004 Halvfaråsen

Element analyses

( *=parts pr. million, #=parts pr.billion, Negative values means below detection limit value.)
Sample No. Sample Type Cu* Zn* Pb* Co* Ni* Ag* Au#
BU0163.01 Dump 41911 12 20 -1 1 100.0 677.0
BU0163.02 Dump 78208 13 16 -1 5 100.0 989.0
BU0163.03 Dump 11370 22 12 2 3 47.5 625.0
------------------
Sample No. As* Cd* Ba* Mo* Sn* Sb* Bi* Se* Ga*
BU0163.01 1 .2 20 29.00 -1 -1 28 31.00 -1.00
BU0163.02 1 .7 9 12.00 -1 -1 26 35.00 -1.00
BU0163.03 1 .5 56 22.00 -1 -1 71 4.00 1.00
------------------
Sample No. In* S% V* Cr* Mn* Fe% Th* U* W*
BU0163.01 -1.00 .60 11 11 63 .21 -1.00 4.00 4
BU0163.02 -1.00 .95 7 15 41 .40 -1.00 1.00 9
BU0163.03 -1.00 .46 9 32 181 1.16 -1.00 -1.00 9
------------------
Sample No. Sr* La* B* Te* Hg* Tl*
BU0163.01 12.0 1.00 1 34.00 -1 -1
BU0163.02 2.0 -1.00 1 62.00 -1 -1
BU0163.03 12.0 1.00 -1 6.00 -1 -1


The fact sheet was created on 21.10.2021

Questions or comments regarding the fact sheet can be emailed to:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Geological Survey of Norway