English version
MALMDATABASEN
Registrering 3051 - 004 Halvfaråsen
(Objekt Id: 5970)
(Sist oppdatert: 04.05.2006)

Lokalisering
Fylke: Viken Kommune: Rollag (3051)
Kart 1:50000: Nore (1615-2) Kart 1:250000: Hamar
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 506648 m. Nord: 6652532 m.
Lengdegrad: 9.1192340 Breddegrad: 60.0100120
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Kobber
Element(er): Cu
Betydning
Råstoffbetydning: Liten betydning (reg. 18.02.2015)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Gruvedrift Reserver:
Driftsmetode: Dagbrudd Historisk produksjon:


Mineralisering
Genese: Pegmatittdannelse Form: Uregelmessig
Hovedtekstur: Strukturløs Min. fordeling: Uregelmessig
Kornstørrelse: Meget ujevnkornet Hovedomvandling:
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Proterozoikum Periode: Mesoproterosoikum
Provins: Sørnorske grunnfjellsprovins
Geotek.enhet: Telemarkovergruppen
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Mineralogi
Relasjon Mineral Mengde
Gangmineral Mikroklin Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Kvarts Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Muskovitt Underordnet mineral (1-10%)
Malmmineral Kobberglans Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Bornitt Underordnet mineral (1-10%)
Malmmineral Kobberkis Underordnet mineral (1-10%)

Litologi:
Relasjon Bergart Opprinnelse
Sidebergart quartzite schist Sedimentær
Opprinnelig bergart :Kvartssandstein

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Gruva består av en vertikal 36 m lang, 1-2 m bred og 2-5 m dyp skjæring i SV-NØ retning. Gruva ligger ca. 50 m sør for Sundtjørnåa. Det er totalt tatt ut ca. 500 m3, hvorav ca. 30 m3 ligger på nordsiden av skjæringen og består av mineraliserte blokker, mens det på sørsiden er vesentlig gråberg. Det er to mindre skjerp, henholdsvis 40 og 140 m vest for gruva. Mineralisering består vesentlig av kobberglans i uregelmessige aggregater, slirer og dels årer i kvarts-alkalifeltspat pegmatitt. Aggregatene og årene kan være opptil 1-2 cm i størrelse og tykkelse, mens feltspat og kvarts opptrer i uregelmessige, opptil cm-store korn. Muskovitt opptrer spredt i opptil cm-store flak, dels i uregelmessige aggregater. I partier med ren kvarts opptrer spredte aggregater av bornitt og kobberkis, mens kobberglans er typisk tilknyttet feltspatrike partier i pegmatitten. Den mineraliserte åren er stort sett tatt ut og skjæringen er noe begrodd i endene, slik at det er umulig å få begrep om mektigheten. Deler av den og også mineralisert, sees imidlertid anstående i sørvestveggen i grøfta. Det står hustufter på nordsiden av grøfta og der kan en finne små slagg-biter, noe som kan tyde på at det er forsøkt med lokalt smelting av malmen.

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
BU0163.01 Tipprøve
Prøvetaker: Bjerkgård, T./...Lager: Løkken/...Vekt(kg): 2
Kommentar: Rich dissemination of chalcocite in K-feldspar
Antall registrerte elementanalyser = 1
BU0163.02 Tipprøve
Prøvetaker: Bjerkgård, T./...Lager: Løkken/...Vekt(kg): 2
Kommentar: Coarse aggregates of chalcocite, some bornite in quartz with some K-feldspar
Antall registrerte elementanalyser = 1
BU0163.03 Tipprøve
Prøvetaker: Bjerkgård, T./...Lager: Løkken/...Vekt(kg): 2
Kommentar: Aggregates of chalcopyrite and bornite in quartz
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på lokalitet: Halvfarås
(Objekt Id: 10405 4,01,00)

Lokalisering
Fylke: Viken Kommune: Rollag (3051)
Kart 1:50000: Nore (1615-2) Kart 1:250000: Hamar
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 506578 m. Nord: 6652492 m.
Lengdegrad: 9.1179770 Breddegrad: 60.0096540
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Kobber
Element(er): Cu
Ressurser og produksjon
Aktivitet: Røsking Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Skjerp ca. 40 m vest for gruva som består av en grop ca. 2 x 2 m i omriss og inntil 1 m dyp. Mineralisering bestående av spredt bornitt, kobberglans og kobberkis tilknyttet en kvartsåre. Åren ligger parallelt skifrigheten i omgivende kvartsittskifer og faller ca. 30-40 m mot vest.

Navn på lokalitet:
(Objekt Id: 10406 4,02,00)

Lokalisering
Fylke: Viken Kommune: Rollag (3051)
Kart 1:50000: Nore (1615-2) Kart 1:250000: Hamar
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 506508 m. Nord: 6652442 m.
Lengdegrad: 9.1167200 Breddegrad: 60.0092060
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Kobber
Element(er): Cu
Ressurser og produksjon
Aktivitet: Røsking Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Skjerpet ligger ca. 150 m vest for gruva, dvs. ca. 20 m sør for åa og består av en skjæring ca. 5 lang i Ø-V retning, 2-4 m bred og 0.5-1 m dyp. I gropen sees to kryssende kvartsårer, en relativt flattliggende, subparallell foliasjonen og ca. 0.5 m mektig og og en steilt østhellende åre, ca. 0.1 m mektig. De er begge svakt mineralisert med spredt kobberkis, bornitt og magnetitt. Det ble også funnet spor av molybdenglans.


Faktaarket ble generert 22.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse