Norsk versjon
THE ORE DATABASE
Occurence 3051 - 011 Skarpmoen
(Object Id: 5977)
(Last updated: 08.05.2006)

Location
County: Viken Municipality: Rollag (3051)
Map 1:50000: Flesberg (1714-4) Map 1:250000: Skien
Coordinate system: EU89-UTM Zone 32 (Coordinates NOT confirmed)
East: 516218 m. North: 6651292 m.
Longitude: 9.2907610 Latitude: 59.9986120
Show on map

Resource
Resource Type: Base metals (Cu,Zn,Pb,Fe sulphides, As,Sb,Bi,Sn) Resource Subtype: Copper
Element(s): Kis Cu Mo
Importance
Raw material meaning: Little Importance (reg. 18.02.2015)

Resources and production
Activity: Test mining Reserves:
Operating method: Open pit mining Historical production:


Products
Element/product Crude ore grade or quality Reg. date
Cu 16.10.2001
Mo 16.10.2001

Operations
From - To Activity Comments
1917 - 1918 Test mining Probably Christiania Minekompani
1942 - 1942 Inspection Company/Institution :D. Eikeland

Mineralization
Era: Proterozoic Period: Mesoproterozoic
Genesis: Hydrothermal vein Form:
Main texture: Min. distribution:
Main grain size: Main alteration:
Strike/Dip: Direction:
Plunge:
Stratigraphic classification of host rock
Era: Proterozoic Period: Mesoproterozoic
Province: South Norwegian Basement Province
Geotec.unit:
Tectonic complex:
Igneous complex:
Group: Formation: Rollag granite

Mineralogy
Relationship Mineral Amount
Gangue mineral Quartz Major mineral (>10%)
Ore mineral Molybdenite Major mineral (>10%)
Ore mineral Chalcopyrite Major mineral (>10%)
Ore mineral Pyrite Subordinate mineral (1-10%)

Lithology:
Relationship Rock Origin
Wall rock Granite Intrusive
Original rock :Granite
Metamorphic facies :Greenschist

Information(s) in free text format
Free text
Dette skjerpet er omtalt i Bergarkivrapport 4548, av D. Eikeland i 1942. I denne rapporten er det både beskrivelse og en kartskisse som viser hvor skjerpet skal ligge. Til tross for dette ble ikke skjerpet funnet. Heller ikke lokale folk visste om noe skjerp. Mineraliseringen ble funnet rundt 1910, og noe røsking ble foretatt. Det ble også skutt ut litt materiale under 1. verdenskrig, sannsynligvis av Christiania Minekompani som også drev i Skogenskjerpene 2 km unna (BU0166) i 1917-18. Det skal være en skjæring 2.5 meter lang og 2 meter høy i en liten bergknatt. I denne skjæringen er det en 20 cm mektig kvartsgang som inneholder noe kobberkis, molybdenglans og underordnet pyritt. Fallet på gangen er ca. 40° mot vest. På grunn av stor grad av overdekning ellers, kunne ikke gangen følges langs strøket. Kvartsgangen opptrer i granitt (Rollagsgranitten).

Bibliography:
From NGU's Reference Archive:
Eikeland, D. , 1942
Rapport fra befaring av Skarpmoen Mo skjerp i Rollag herred 15/11-1942.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;Bergarkivet; No.BA 4548;2 pages
Abstract:
Malmmineralene er molybdenglans, kobberkis og noe svovelkis. Molybdenglansen og kobberkisen opptrer på en 20 cm mektig kvartsgang.


The fact sheet was created on 21.10.2021

Questions or comments regarding the fact sheet can be emailed to:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Geological Survey of Norway