English version
MALMDATABASEN
Registrering 3051 - 011 Skarpmoen
(Objekt Id: 5977)
(Sist oppdatert: 08.05.2006)

Lokalisering
Fylke: Viken Kommune: Rollag (3051)
Kart 1:50000: Flesberg (1714-4) Kart 1:250000: Skien
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32 (Koordinatene IKKE bekreftet)
Øst: 516218 m. Nord: 6651292 m.
Lengdegrad: 9.2907610 Breddegrad: 59.9986120
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Kobber
Element(er): Kis Cu Mo
Betydning
Råstoffbetydning: Liten betydning (reg. 18.02.2015)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Prøvedrift Reserver:
Driftsmetode: Dagbrudd Historisk produksjon:


Produkt
Element/produkt Gehalt/Kvalitet Reg. dato
Cu 16.10.2001
Mo 16.10.2001

Operasjoner
Fra - Til Aktivitet Kommentar
1917 - 1918 Prøvedrift Probably Christiania Minekompani
1942 - 1942 Befaring Selskap/Institusjon:D. Eikeland

Mineralisering
Æra: Proterozoikum Periode: Mesoproterosoikum
Genese: Hydrotermal gang Form:
Hovedtekstur: Min. fordeling:
Kornstørrelse: Hovedomvandling:
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Proterozoikum Periode: Mesoproterosoikum
Provins: Sørnorske grunnfjellsprovins
Geotek.enhet:
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon: Rollag granite

Mineralogi
Relasjon Mineral Mengde
Gangmineral Kvarts Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Molybdenglans Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Kobberkis Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Svovelkis Underordnet mineral (1-10%)

Litologi:
Relasjon Bergart Opprinnelse
Sidebergart Granitt Intrusiv
Opprinnelig bergart :Granitt
Metamorf fase :Grønnskifer

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Dette skjerpet er omtalt i Bergarkivrapport 4548, av D. Eikeland i 1942. I denne rapporten er det både beskrivelse og en kartskisse som viser hvor skjerpet skal ligge. Til tross for dette ble ikke skjerpet funnet. Heller ikke lokale folk visste om noe skjerp. Mineraliseringen ble funnet rundt 1910, og noe røsking ble foretatt. Det ble også skutt ut litt materiale under 1. verdenskrig, sannsynligvis av Christiania Minekompani som også drev i Skogenskjerpene 2 km unna (BU0166) i 1917-18. Det skal være en skjæring 2.5 meter lang og 2 meter høy i en liten bergknatt. I denne skjæringen er det en 20 cm mektig kvartsgang som inneholder noe kobberkis, molybdenglans og underordnet pyritt. Fallet på gangen er ca. 40° mot vest. På grunn av stor grad av overdekning ellers, kunne ikke gangen følges langs strøket. Kvartsgangen opptrer i granitt (Rollagsgranitten).

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Eikeland, D. , 1942
Rapport fra befaring av Skarpmoen Mo skjerp i Rollag herred 15/11-1942.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;Bergarkivet; No.BA 4548;2 sider
Abstrakt:
Malmmineralene er molybdenglans, kobberkis og noe svovelkis. Molybdenglansen og kobberkisen opptrer på en 20 cm mektig kvartsgang.


Faktaarket ble generert 17.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse