Norsk versjon
THE ORE DATABASE
Occurence 3054 - 006 Nyseter
(Object Id: 6250)
(Last updated: 18.01.2022)

Location
County: Viken Municipality: Lunner (3054)
Map 1:50000: Gran (1815-1) Map 1:250000: Hamar
Coordinate system: EU89-UTM Zone 32
East: 593810 m. North: 6681790 m.
Longitude: 10.6954010 Latitude: 60.2619520
Show on map

Resource
Resource Type: Base metals (Cu,Zn,Pb,Fe sulphides, As,Sb,Bi,Sn) Resource Subtype: Zinc
Element(s): Zn, Fe
Importance
Raw material meaning: Not Assessed (reg. 18.02.2015)

Resources and production
Activity: Mining Reserves: 310 thousand tons
Operating method: Open pit and underground mining Historical production: 69 thousand tons


Products
Element/product Crude ore grade or quality Reg. date
Zn 8 % 10.10.2017

Operations
From - To Activity Comments
1888 - 1889 Test mining Company/Institution :Ole P. Wien og Torstein Raknerud
1900 - 1900 Test mining Company/Institution :Christiania Minecompani
Drift i 4 måneder
1904 - 1907 Test mining Company/Institution :Les Mines du Hadeland
Belgisk selskap
1908 - 1911 Regular production Company/Institution :A/S Hadelands Bergverk
A/S Hadelands Bergverk ble dannet av det tyske sinkverket Hohenlohe Werke
1923 - 1925 Regular production Company/Institution :A/S Hadelands Bergverk
Mindre oppfaringsarbeid og forsøksdrift ble utført i perioden 1912-1920. I slutten av 1921 ble det besluttet å gjenoppta driften igjen.Etter få år med produksjon ble driften innstilt i mai 1927 og verkets eiendeler ble solgt i 1931.

Mineralization
Era: Paleozoic Period: Permian
Genesis: Skarn formation Form: Lens
Main texture: Structureless Min. distribution: Disseminated (<20 % ore minerals)
Main grain size: Fine grained (< 1 mm) Main alteration: Calc-silicate alteration
Strike/Dip: 70 / 80 Direction:
Plunge:
Stratigraphic classification of host rock
Era: Paleozoic Period: Ordovician
Province: Oslo Region
Geotec.unit: Akershus Graben
Tectonic complex:
Igneous complex: Nordmarka-Hurdal Batholith
Group: Formation:

Mineralogy
Relationship Mineral Amount
Gangue mineral Pyroxene Major mineral (>10%)
Gangue mineral Garnet Major mineral (>10%)
Gangue mineral Epidote Subordinate mineral (1-10%)
Gangue mineral Calcite Subordinate mineral (1-10%)
Gangue mineral Amphibole Subordinate mineral (1-10%)
Gangue mineral Fluorspar Accessory mineral (<1%)
Ore mineral Sphalerite Major mineral (>10%)
Ore mineral Pyrite Subordinate mineral (1-10%)
Ore mineral Magnetite Subordinate mineral (1-10%)
Ore mineral Chalcopyrite Accessory mineral (<1%)

Lithology:
Relationship Rock Origin
Host rock Pyroxene skarn Sedimentary
Original rock :Limestone
Metamorphic facies :Contact
Host rock Epidote-amphibole skarn Sedimentary
Original rock :Limestone
Metamorphic facies :Contact
Wall rock Quartzitic hornfels Sedimentary
Original rock :Bituminous argillite
Metamorphic facies :Contact
Wall rock Biotite granite Intrusive
Original rock :Granite

Structures
Location: Type: Orientation(360 gr.): Relation to min.:
Wall rock Mineral banding Strike/Dip :70 / 80 Pre-mineralisation ;...Effect :Controls

Information(s) in free text format
Free text
The Nyseter deposit was discovered in 1888, and test mining and regular production were intermittently carried out by various companies until 1925 from 3-4 deep, open pits and two adits. The sphalerite-dominated mineralisation occurs in several, parallel layers and lenses, up to 20 m thick, and is located in skarn altered limestone due to Permian granitic intrusions.

Bibliography:
From NGU's Reference Archive:
Eidsvig, Per , 1977
Måling av IP, ledningsevne, SP og magnetisk vertikalfelt ved Nyseter Grube.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.1430/18A;10 pages
Abstract:
Hensikten med målingene var å kartlegge de kjente malmforekomster og å finne evnetuelle nye. Målingene har gitt 3 hovedanomalier: 1. Gruveanomalien. 2. En anomali beliggende 100 - 150 meter nord for gruveanomalien. Antagelig skyldes anomalien samme type mineralisering som i gruben, men er trolig fattigere. 3. En nordlig anomali som neppe skyldes økonomisk interessant mineralisering.

Ihlen, Peter M. , 1978
Diamantboring ved Nyseter Zn-gruve.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.1575/18B;8 pages
Abstract:
Diamantboring i Nyseter gruve har påvist postmagmatisk omvandling både i Grua granitten og de tilstøtende meta-sedimenter som er omvandlet til granat-pyroksen, pyroksen og epidot-amfibol skarn. Det ble ikke funnet nye partier med sinkblendemalm. De mineraliserte partier som ble påvist besto hovedsakelig av pyritt og magnetitt. Særlig kvartsbreksjen i Borhull 3 var anriket på disse mineraler og dette forklarer sannsynligvis den høye IP-effekt i den østlige del av gruvefeltet. Borhullene har klart avgrenset mulige malmreserver til under Tveitmarkstollens nivå i den vestlige del av gruvefeltet.

References not to be found in NGU's Reference Archive.:
Holmsen, T. & Færden, J. 1967. Nyseter sinkforekomst v ed Grua, Lunner i Oppland. BV Rapport 5143, 7 s.


Olerud, S. 1977: En malmgeologisk undersøkelse av Zn-Pb-Fe-forekomstene i Gruaområdet på Hadeland. Diplomoppgave, NTH Bergavdelingen


The fact sheet was created on 27.11.2022

Questions or comments regarding the fact sheet can be emailed to:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Geological Survey of Norway