Norsk versjon
THE ORE DATABASE
Occurence 3054 - 006 Nyseter
(Object Id: 6250)
(Last updated: 26.08.2021)

Location
County: Viken Municipality: Lunner (3054)
Map 1:50000: Gran (1815-1) Map 1:250000: Hamar
Coordinate system: EU89-UTM Zone 32
East: 593810 m. North: 6681790 m.
Longitude: 10.6954010 Latitude: 60.2619520
Show on map

Resource
Resource Type: Base metals (Cu,Zn,Pb,Fe sulphides, As,Sb,Bi,Sn) Resource Subtype: Zinc
Element(s): Zn, Fe
Importance
Raw material meaning: Not Assessed (reg. 18.02.2015)

Resources and production
Activity: Mining Reserves: 310 thousand tons
Operating method: Open pit and underground mining Historical production: 69 thousand tons


Products
Element/product Crude ore grade or quality Reg. date
Zn 4,6 % 10.10.2017

Operations
From - To Activity Comments
1888 - 1889 Test mining Company/Institution :Ole P. Wien og Torstein Raknerud
1900 - 1900 Test mining Company/Institution :Christiania Minecompani
Drift i 4 måneder
1904 - 1907 Test mining Company/Institution :Les Mines du Hadeland
Belgisk selskap
1908 - 1911 Regular production Company/Institution :A/S Hadelands Bergverk
A/S Hadelands Bergverk ble dannet av det tyske sinkverket Hohenlohe Werke
1923 - 1925 Regular production Company/Institution :A/S Hadelands Bergverk
Mindre oppfaringsarbeid og forsøksdrift ble utført i perioden 1912-1920. I slutten av 1921 ble det besluttet å gjenoppta driften igjen.Etter få år med produksjon ble driften innstilt i mai 1927 og verkets eiendeler ble solgt i 1931.

Mineralization
Era: Paleozoic Period: Permian
Genesis: Skarn formation Form: Lens
Main texture: Structureless Min. distribution: Disseminated (<20 % ore minerals)
Main grain size: Fine grained (< 1 mm) Main alteration: Calc-silicate alteration
Strike/Dip: 70 / 80 Direction:
Plunge:
Stratigraphic classification of host rock
Era: Paleozoic Period: Ordovician
Province: Oslo Region
Geotec.unit: Akershus Graben
Tectonic complex:
Igneous complex: Nordmarka-Hurdal Batholith
Group: Formation:

Mineralogy
Relationship Mineral Amount
Gangue mineral Pyroxene Major mineral (>10%)
Gangue mineral Garnet Major mineral (>10%)
Gangue mineral Epidote Subordinate mineral (1-10%)
Gangue mineral Calcite Subordinate mineral (1-10%)
Gangue mineral Amphibole Subordinate mineral (1-10%)
Gangue mineral Fluorspar Accessory mineral (<1%)
Ore mineral Sphalerite Major mineral (>10%)
Ore mineral Pyrite Subordinate mineral (1-10%)
Ore mineral Magnetite Subordinate mineral (1-10%)
Ore mineral Chalcopyrite Accessory mineral (<1%)

Lithology:
Relationship Rock Origin
Host rock Limestone Sedimentary
Original rock :Limestone
Metamorphic facies :Contact
Wall rock Quartzitic hornfels Sedimentary
Original rock :Bituminous argillite
Metamorphic facies :Contact
Wall rock Biotite granite Intrusive
Original rock :Granite

Structures
Location: Type: Orientation(360 gr.): Relation to min.:
Wall rock Mineral banding Strike/Dip :70 / 80 Pre-mineralisation ;...Effect :Controls

Bibliography:
From NGU's Reference Archive:
Eidsvig, Per , 1977
Måling av IP, ledningsevne, SP og magnetisk vertikalfelt ved Nyseter Grube.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.1430/18A;10 pages
Abstract:
Hensikten med målingene var å kartlegge de kjente malmforekomster og å finne evnetuelle nye. Målingene har gitt 3 hovedanomalier: 1. Gruveanomalien. 2. En anomali beliggende 100 - 150 meter nord for gruveanomalien. Antagelig skyldes anomalien samme type mineralisering som i gruben, men er trolig fattigere. 3. En nordlig anomali som neppe skyldes økonomisk interessant mineralisering.

Ihlen, Peter M. , 1978
Diamantboring ved Nyseter Zn-gruve.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.1575/18B;8 pages
Abstract:
Diamantboring i Nyseter gruve har påvist postmagmatisk omvandling både i Grua granitten og de tilstøtende meta-sedimenter som er omvandlet til granat-pyroksen, pyroksen og epidot-amfibol skarn. Det ble ikke funnet nye partier med sinkblendemalm. De mineraliserte partier som ble påvist besto hovedsakelig av pyritt og magnetitt. Særlig kvartsbreksjen i Borhull 3 var anriket på disse mineraler og dette forklarer sannsynligvis den høye IP-effekt i den østlige del av gruvefeltet. Borhullene har klart avgrenset mulige malmreserver til under Tveitmarkstollens nivå i den vestlige del av gruvefeltet.

References not to be found in NGU's Reference Archive.:
Holmsen, T. & Færden, J. 1967. Nyseter sinkforekomst v ed Grua, Lunner i Oppland. BV Rapport 5143, 7 s.


Olerud, S. 1977: En malmgeologisk undersøkelse av Zn-Pb-Fe-forekomstene i Gruaområdet på Hadeland. Diplomoppgave, NTH Bergavdelingen


The fact sheet was created on 21.10.2021

Questions or comments regarding the fact sheet can be emailed to:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Geological Survey of Norway