English version
MALMDATABASEN
Registrering 3031 - 005 Toketjern
(Objekt Id: 6540)
(Sist oppdatert: 10.06.2022)

Lokalisering
Fylke: Viken Kommune: Nittedal (3031)
Kart 1:50000: Nannestad (1915-3) Kart 1:250000: Hamar
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 604420 m. Nord: 6667151 m.
Lengdegrad: 10.8795270 Breddegrad: 60.1280020
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Sink
Element(er): Zn
Betydning
Råstoffbetydning: Ikke vurdert (reg. 18.02.2015)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Prøvedrift Reserver:
Driftsmetode: Dag- og underjordsdrift Historisk produksjon:


Mineralisering
Genese: Form:
Hovedtekstur: Min. fordeling:
Kornstørrelse: Hovedomvandling:
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Periode:
Provins:
Geotek.enhet:
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
JS-OS2112 Fastfjell
Prøvetaker: Sandstad/Mansur/...Lager: Løkken/...Vekt(kg): 2
Kommentar: Sinkblende, semi-massiv/bånd/disseminert diopsid-granatskarn
Antall registrerte elementanalyser = 1
JS-OS2113 Tipprøve
Prøvetaker: Sandstad/Mansur/...Lager: Løkken/...Vekt(kg): 2
Kommentar: Sinkblende, båndet i hedenbergitt-granatskarn
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på lokalitet: Toketjern vest
(Objekt Id: 38212 5,01,00)

Lokalisering
Fylke: Viken Kommune: Nittedal (3031)
Kart 1:50000: Nannestad (1915-3) Kart 1:250000: Hamar
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 604303 m. Nord: 6667241 m.
Lengdegrad: 10.8774680 Breddegrad: 60.1288310
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Sink
Element(er): Zn
Ressurser og produksjon
Aktivitet: Røsking Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
JS-OS2110 Fastfjell
Prøvetaker: Sandstad/Mansur/...Lager: Løkken/...Vekt(kg): 2
Kommentar: Sinkblende, semi-massiv-disseminert i hedenbergittskarn
Antall registrerte elementanalyser = 1
JS-OS2111 Tipprøve
Prøvetaker: Sandstad/Mansur/...Lager: Løkken/...Vekt(kg): 2
Kommentar: Sinkblende, semi-massiv-disseminert i hedenbergittskarn
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på lokalitet: Toketjern nord
(Objekt Id: 38213 5,02,00)

Lokalisering
Fylke: Viken Kommune: Nittedal (3031)
Kart 1:50000: Nannestad (1915-3) Kart 1:250000: Hamar
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 604349 m. Nord: 6667516 m.
Lengdegrad: 10.8784190 Breddegrad: 60.1312960
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Sink
Element(er): Zn
Ressurser og produksjon
Aktivitet: Prøvedrift Reserver:
Driftsmetode: Dagbrudd Historisk produksjon:Analyseresultater
fra
Forekomstområde 3031 - 005 Toketjern

Elementanalyser

( *=parts pr. million, #=parts pr.billion, Negative verdier betyr under deteksjonsgrensen.)
Prøvenr. Prøvetype Cu* Zn* Pb* Co* Ni* Ag* Au#
JS-OS2110 Fastfjell 98 11250 32 25 28 .6 -.5
JS-OS2111 Tipprøve 1075 18300 11 106 64 .8 2.0
JS-OS2112 Fastfjell 14 94400 28 134 15 .9 -.5
JS-OS2113 Tipprøve 18 46700 22 93 17 .4 1.0
------------------
Prøvenr. Pt# Pd# As* Cd* Ba* Mo* Sn* Sb* Bi*
JS-OS2110 -2.5 -.5 1 71.3 30 73.90 2 0 42
JS-OS2111 -2.5 -.5 2 121.0 20 215.00 6 0 63
JS-OS2112 -2.5 -.5 4 389.0 -10 1.18 2 0 88
JS-OS2113 -2.5 -.5 2 186.5 -10 16.75 1 0 34
------------------
Prøvenr. Se* Ga* Ge* In* S% V* Cr* Mn* Fe%
JS-OS2110 2.00 8.29 3.64 2.35 .92 156 -1 29800 32.10
JS-OS2111 3.00 12.10 2.08 2.32 .89 204 17 37300 27.80
JS-OS2112 10.00 6.56 0.16 0.39 5.13 53 17 28200 10.70
JS-OS2113 5.00 4.67 0.13 0.22 2.63 34 11 38400 12.40
------------------
Prøvenr. Th* W* Rb* Sr* Y* Zr* Nb* Ta* Cs*
JS-OS2110 0.18 5 40.0 60.9 53.3 3 0.80 -0.05 12.90
JS-OS2111 6.00 4 43.3 214.0 26.8 30 6.90 0.44 14.00
JS-OS2112 3.90 11 0.4 25.5 18.7 36 4.30 0.31 0.16
JS-OS2113 2.38 3 0.5 52.9 11.1 19 2.50 0.18 0.10
------------------
Prøvenr. La* Ce* Li* Be* Na* Mg* Al* P* K *
JS-OS2110 5.70 12.90 0 8 700 9500 14200 10 1500
JS-OS2111 25.90 48.20 2 14 700 15400 28500 260 1400
JS-OS2112 17.00 31.50 2 1 300 6200 23900 230 -10
JS-OS2113 9.90 18.60 2 2 500 15600 12000 170 -10
------------------
Prøvenr. Ca* Sc* Ti* Te* Hf* Re* Tl*
JS-OS2110 60800 9.90 160 0.97 0.10 0 0
JS-OS2111 70200 10.20 1800 0.85 1.00 0 0
JS-OS2112 ###### 4.10 1230 1.35 1.00 -0 0
JS-OS2113 ###### 2.30 760 1.02 0.50 0 -0


Faktaarket ble generert 08.12.2022

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse