English version
MALMDATABASEN
Registrering 3031 - 025 LØNSVOLL
(Objekt Id: 6577)
(Sist oppdatert: 30.03.2017)

Lokalisering
Fylke: Viken Kommune: Nittedal (3031)
Kart 1:50000: Nannestad (1915-3) Kart 1:250000: Hamar
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 608318 m. Nord: 6655941 m.
Lengdegrad: 10.9437030 Breddegrad: 60.0263900
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Jernlegeringsmetaller (Cr,Ni,Co,V,Mo,W) Ressursundertype: Molybden
Element(er): Mo
Betydning
Råstoffbetydning: Ikke vurdert (reg. 18.02.2015)


Mineralisering
Genese: Form:
Hovedtekstur: Min. fordeling:
Kornstørrelse: Hovedomvandling:
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Periode:
Provins:
Geotek.enhet:
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Olerud, Svein , 1980
Oppfølging av bekkesedimentanomalier på Romeriksåsene. Geologisk kartlegging av Øyungengranitten.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.1650/49C;25 sider
Abstrakt:
En rekke bekkesedimentanomalier på bl.a molybden på Romeriksåsene var grunnlag for oppfølging. 6 områder fra Nittedal til Grua er undersøkt. Av seks undersøkte anomale områder førte to til funn av molybdenmineraliseringer, de fire andre må trolig tilskrives andre kjemisk/fysiske årsaker. Ingen av de to mineraliseringene som er funnet har økonomisk interesse. I tillegg er bergarter og omvandlingsfenomener i og rundt Øyungengranitten beskrevet. Ryggevatn molybdenskjerp i Nittedal er besøkt og beskrevet.

Ihlen, P.M. , 1974
Nolybdenforekomster, Oslo-Nord
;Norsk Hydro / NGU;RAPPORT;NH-arkivet; No.NH 25E;8 sider


Faktaarket ble generert 08.12.2022

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse