Norsk versjon
THE INDUSTRIAL MINERAL DATABASE
Occurence 1875 - 301 Klubben
(Object Id: 7321)
(Last updated: 16.01.2017)

Location
County: Nordland Municipality: Hamarøy (1875)
Map 1:50000: Ulsvåg (1231-2) Map 1:250000: Narvik
Coordinate system: EU89-UTM Zone 33
East: 546133 m. North: 7565396 m.
Longitude: 16.1131200 Latitude: 68.1983600
Show on map

Resource
Resource Type: Carbonates Resource Subtype: Limestone

Importance
Raw material meaning: Little Importance (reg. 18.02.2015)

Resources and production
Activity: Exploration Reserves:
Operating method: Historical production:


Products
Element/product Crude ore grade or quality Reg. date
Agricultural lime 06.12.2000

Mineralization
Era: Paleozoic Period:
Genesis: Sedimentary/metamorphic Form: Layer
Main texture: Banded Min. distribution: Massive (>50 % ore minerals)
Main grain size: Medium grained (1-3 mm)
Strike/Dip: Direction:
Plunge:
Stratigraphic classification of host rock
Era: Paleozoic Period:
Province: Caledonides
Geotec.unit:
Tectonic complex:
Igneous complex:
Group: Formation:

Mineralogy
Mineral Amount
Calcite Major mineral (10-50%)
Dolomite Major mineral (10-50%)
Feldspar Subordinate mineral (1-10%)
Quartz Subordinate mineral (1-10%)
Mica Subordinate mineral (1-10%)
Graphite Accessory mineral (<1%)

Information(s) in free text format
Free text
Forekomsten som ligger på nordøst siden av Storvika tilhører et ca. 40 m mektig kalksteinsdrag som skjærer gjennom klubben. Kalksteinssonen er gjennomvevet av et betydelig antall årer og linser av sekundær kvarts. Kalksteinen er blågrå av farge, middelskornet og utpreget foliert. De mørke grå lagene som gir bergarten et foliert utseende består i hovedsak av kvarts, glimmer og feltspat. Glimmeraggregater oppter også som mørke spetter som er impregnert gjennom hele bergarten. Kalksteinen er videre sterk injisert av årer og slirer av granittisk materiale. Hvor draget lot seg vurdere var det splittet opp av en rekke opptil 20 - 30 cm tykke lag med glimmerskifer. Sonen med kalkstein er uten økonomisk verdi.


The fact sheet was created on 27.10.2021

Questions or comments regarding the fact sheet can be emailed to:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Geological Survey of Norway