English version
INDUSTRIMINERALDATABASEN
Registrering 1875 - 301 Klubben
(Objekt Id: 7321)
(Sist oppdatert: 16.01.2017)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Hamarøy (1875)
Kart 1:50000: Ulsvåg (1231-2) Kart 1:250000: Narvik
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 546133 m. Nord: 7565396 m.
Lengdegrad: 16.1131200 Breddegrad: 68.1983600
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Karbonatmineraler Ressursundertype: Kalk

Betydning
Råstoffbetydning: Liten betydning (reg. 18.02.2015)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Prospektering Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Produkt
Element/produkt Gehalt/Kvalitet Reg. dato
Jordbrukskalk 06.12.2000

Mineralisering
Æra: Paleozoikum Periode:
Genese: Sedimentær/metamorf Form: Lag
Hovedtekstur: Båndet Min. fordeling: Massiv
Kornstørrelse: Middelskornet (1-3 mm)
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Paleozoikum Periode:
Provins: Kaledonidene
Geotek.enhet:
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Mineralogi
Mineral Mengde
Kalkspat Hovedmineral (10-50%)
Dolomitt Hovedmineral (10-50%)
Feltspat Underordnet mineral (1-10%)
Kvarts Underordnet mineral (1-10%)
Glimmer Underordnet mineral (1-10%)
Grafitt Aksessorisk mineral (<1%)

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Forekomsten som ligger på nordøst siden av Storvika tilhører et ca. 40 m mektig kalksteinsdrag som skjærer gjennom klubben. Kalksteinssonen er gjennomvevet av et betydelig antall årer og linser av sekundær kvarts. Kalksteinen er blågrå av farge, middelskornet og utpreget foliert. De mørke grå lagene som gir bergarten et foliert utseende består i hovedsak av kvarts, glimmer og feltspat. Glimmeraggregater oppter også som mørke spetter som er impregnert gjennom hele bergarten. Kalksteinen er videre sterk injisert av årer og slirer av granittisk materiale. Hvor draget lot seg vurdere var det splittet opp av en rekke opptil 20 - 30 cm tykke lag med glimmerskifer. Sonen med kalkstein er uten økonomisk verdi.


Faktaarket ble generert 29.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse