Norsk versjon
THE INDUSTRIAL MINERAL DATABASE
Occurence 1832 - 303 Kjerringtinden
(Object Id: 7333)
(Last updated: 12.07.2004)

Location
County: Nordland Municipality: Hemnes (1832)
Map 1:50000: Røssvatnet (1926-1) Map 1:250000: Mosjøen
Coordinate system: EU89-UTM Zone 33 (Coordinates NOT confirmed)
East: 449032 m. North: 7296098 m.
Longitude: 13.8864720 Latitude: 65.7823130
Show on map

Resource
Resource Type: Carbonates Resource Subtype: Limestone

Importance
Raw material meaning: Not Assessed (reg. 18.02.2015)

Resources and production
Activity: Exploration Reserves:
Operating method: Historical production:


Mineralization
Genesis: Form:
Main texture: Min. distribution:
Main grain size:
Strike/Dip: Direction:
Plunge:
Stratigraphic classification of host rock
Era: Period:
Province:
Geotec.unit:
Tectonic complex:
Igneous complex:
Group: Formation:

Information(s) in free text format
Free text
O. Ø.: Mangler opplysninger ! O.Ø. husker ikke om han har besøkt forekomsten. Den kan være prøvetatt og det kan foreligge analyser fra forekomsten. I.L.: Ligger ut fra det geologiske kartet knyttet til et lite område i en sterkt tektonisert sone mot et skyveplan. Det går ikke fram av 1:250 000 kartet som kalk, men av det preliminære berggrunnskart Røssvatnet. Sannsynligvis er kalken spesielt sterkt påvirket og "tektonisk forurenset". Oppe i Kjeringtinden ses det fra veien på vest siden av Røssvatnet at det er sterkt foldede lyse enheter som kan være karbonater. Disse kommer ned mot vein i det området hvor forekomsten er koordinatsatt. Der sonen eventuelt krysser veien er den smal. Konklusjon: Ikke prioritert å befare.


The fact sheet was created on 18.10.2021

Questions or comments regarding the fact sheet can be emailed to:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Geological Survey of Norway