English version
INDUSTRIMINERALDATABASEN
Registrering 1832 - 303 Kjerringtinden
(Objekt Id: 7333)
(Sist oppdatert: 12.07.2004)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Hemnes (1832)
Kart 1:50000: Røssvatnet (1926-1) Kart 1:250000: Mosjøen
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33 (Koordinatene IKKE bekreftet)
Øst: 449032 m. Nord: 7296098 m.
Lengdegrad: 13.8864720 Breddegrad: 65.7823130
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Karbonatmineraler Ressursundertype: Kalk

Betydning
Råstoffbetydning: Ikke vurdert (reg. 18.02.2015)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Prospektering Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Mineralisering
Genese: Form:
Hovedtekstur: Min. fordeling:
Kornstørrelse:
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Periode:
Provins:
Geotek.enhet:
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
O. Ø.: Mangler opplysninger ! O.Ø. husker ikke om han har besøkt forekomsten. Den kan være prøvetatt og det kan foreligge analyser fra forekomsten. I.L.: Ligger ut fra det geologiske kartet knyttet til et lite område i en sterkt tektonisert sone mot et skyveplan. Det går ikke fram av 1:250 000 kartet som kalk, men av det preliminære berggrunnskart Røssvatnet. Sannsynligvis er kalken spesielt sterkt påvirket og "tektonisk forurenset". Oppe i Kjeringtinden ses det fra veien på vest siden av Røssvatnet at det er sterkt foldede lyse enheter som kan være karbonater. Disse kommer ned mot vein i det området hvor forekomsten er koordinatsatt. Der sonen eventuelt krysser veien er den smal. Konklusjon: Ikke prioritert å befare.


Faktaarket ble generert 07.12.2022

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse