English version
INDUSTRIMINERALDATABASEN
Registrering 1875 - 304 Karlsøy
(Objekt Id: 7355)
(Sist oppdatert: 08.03.2019)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Hamarøy (1875)
Kart 1:50000: Ulsvåg (1231-2) Kart 1:250000: Svolvær
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 532301 m. Nord: 7543839 m.
Lengdegrad: 15.7729330 Breddegrad: 68.0069330
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Silika Ressursundertype: Pegmatittisk kvarts

Betydning
Råstoffbetydning: Ikke vurdert (reg. 18.02.2015)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Gruvedrift Reserver:
Driftsmetode: Dagbrudd Historisk produksjon:


Produkt
Element/produkt Gehalt/Kvalitet Reg. dato
Keramikk ??? % 29.12.1993
Glass råmateriale ??? % 29.12.1993

Operasjoner
Fra - Til Aktivitet Kommentar
Regulær drift

Mineralisering
Genese: Pegmatittdannelse Form: Linse
Hovedtekstur: Min. fordeling: Uregelmessig
Kornstørrelse: Grovkornet (>3 mm)
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Periode:
Provins:
Geotek.enhet:
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Mineralogi
Mineral Mengde
Kalifeltspat
Kvarts
Biotitt
Plagioklas
Erts
Granat
Hornblende

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Forekomsten ligger på en liten kolle like vest for Karlsøyvatnet. Avstand til hovedvei er ca. 300 m. Forekomsten har vært drevet på kvarts og k.fsp. Forekomsten er ikke lenger i drift, pga. dårlig feltspat. Bruddets størrelse er 40 x 30 x 15 m. Bruddet ligger i den vestlige begrensning av pegmatittkuppen. Dens lengdeutstrekning er ca.120m og maksimal bredde ca. 30m. Pegmatitten kan deles inn i føplgende fire soner fra syd mot nord: A: Sone av sukkerkornet kvarts-feltspat med orienterte biotittflak. B: Ca.10 m mektig kvarts- feltspatsone. C: Ca. 5 m bred sone med kvarts. D: Blandingsfeltspat og kvarts. Sonen består av en sukkerkornet masse med noe biotitt orientert i granittens foliasjonsretning, ca. 20 m bred i horisontalsnitt.Pegmatitten virker alkalirik og relativt fattig på plagioklas .

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Øvereng, Odd , 1974
Kvarts-feltspat-undersøkelser i Hamarøy kommune, Nordland fylke.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.1164/15;45 sider
Abstrakt:
Formålet med undersøkelsene var i første rekke å skaffe en oversikt over råstoffreservene i de allerede kjente brudd, dernest å utføre en sonderende undersøkelse for om mulig å bringe for dagen nye forekomster som kunne ten- kes å få økonomisk verdi for kommunen. Etter befaring og prøvetaking med påfølgende kjemiske analyser, er det fore- slått en videre undersøkelse av 6 forekomster: 1) Fikkestad kvarts-feltspat-forekomst, Botnheia. 2) Kvarts-feltspat-drag syd for Vetvatnet. 3) Karlsøy feltspat-forekomst, Karlsøy. 4) Korsvik kvarts- feltspat-forekomst, Korsvik. 5) Lilandmarka feltspat-forekomst, Liland. 6) Fitje kvarts-feltspat-forekomst. Det bør presiseres at konklusjonen kun bygger på overflateobservasjoner. Når det gjelder den foreslåtte boringen, vil NGU komme med et forslag til boring, dersom boring blir aktuelt.


Faktaarket ble generert 29.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse