Norsk versjon
THE INDUSTRIAL MINERAL DATABASE
Deposit 1875 - 305 Håkonhals
(Object Id: 7356)
(Last updated: 16.03.2021)

Location
County: Nordland Municipality: Hamarøy (1875)
Map 1:50000: Ulsvåg (1231-2) Map 1:250000: Svolvær
Coordinate system: EU89-UTM Zone 33
East: 527351 m. North: 7545543 m.
Longitude: 15.6549230 Latitude: 68.0227330
Show on map

Resource
Resource Type: Silica Resource Subtype: Pegmatitic quartz

Importance
Raw material meaning: Local Importance (reg. 10.02.2015)

Resources and production
Activity: Mining Reserves: 12 thousand tons
Operating method: Open pit mining Historical production:


Products
Element/product Crude ore grade or quality Reg. date
Cheramics 10 % 01.01.1994

Operations
From - To Activity Comments
- 1991 Regular production Company/Institution :Håkonhals Pegmatitt

Mineralization
Era: Proterozoic Period:
Genesis: Liquid magmatic Form: Lens
Main texture: Min. distribution:
Main grain size: Coarse grained (> 3 mm)
Strike/Dip: Direction:
Plunge:
Stratigraphic classification of host rock
Era: Period:
Province:
Geotec.unit:
Tectonic complex:
Igneous complex: Tysfjord-Rombak Batholith
Group: Formation:

Mineralogy
Mineral Amount
Quartz Major mineral (>10%)
Plagioclase Major mineral (>10%)
Potassic feldspar Major mineral (>10%)
Muscovite Subordinate mineral (1-10%)
Biotite Subordinate mineral (1-10%)
Opaque Accessory mineral (<1%)

Information(s) in free text format
Free text
Forekomsten ligger på Botnheia, på nordsiden av Vetvatnet. Pegmatittdraget er linseformet med lengdeutstrekning i dagoverflaten på 250-300 m. Bruddet har vært drevet i flere perioder , siste gang i 1992. Uttak ca 5-6000 tonn kalifeltspat pr år for teknisk porselen. Siste oppboring (1993) påviste reserver på 12000 tonn k.fsp. Drives i dag periodevis av Norwegian Crystalites AS for uttak av høy-ren kvarts.

Bibliography:
From NGU's Reference Archive:
Lund, Bjørn , 1990
Diamantboringer ved Håkonhals kvarts / feltspatbrudd, Hamarøy.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.90.098;18 pages
Abstract:
Det er utført et diamantboringsprogram på to pegmatitter ved Vetvann, Håkonshals; totalt ca 170 m, Det er påvist skeidbar k.fap både i hovedbrudd, og område sør for Vetvann med gjennomskjæring på 8-9 m. Kalifeltspaten ligger imidlertid ganske dypt, ca. 25-30 m, og dette tilsier svære brytnings- og oppfaringskostnader. Undersøkelsene som nå er utført skulle fi tilstrekkelige opplysninger for økonomiske beregninger som nødvendigvis må gjøres.

Meisfjord, Norodd , 1980
Diamantboring Storjord-Tiltvikfeltet og Håkonhals forekomsten
;Norges geologiske undersøkelse;INTERN RAPPORT;Intern rapport; No.1627;5 pages

Fieldsamples
Sample No. Sample type Miscellanrous
10-93 Core
Sampler: Lund, B.
11-93 Core
Sampler: Lund, B.
12-93 Core
Sampler: Lund, B.
1-93 Core
Sampler: Lund, B.
2-93 Core
Sampler: Lund, B.
3-93 Core
Sampler: Lund, B.
4-93 Core
Sampler: Lund, B.
5-93 Core
Sampler: Lund, B.
6-93 Core
Sampler: Lund, B.
7-93 Core
Sampler: Lund, B.
8-93 Core
Sampler: Lund, B.
9-93 Core
Sampler: Lund, B.


The fact sheet was created on 28.10.2021

Questions or comments regarding the fact sheet can be emailed to:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Geological Survey of Norway