English version
INDUSTRIMINERALDATABASEN
Forekomst 1875 - 305 Håkonhals
(Objekt Id: 7356)
(Sist oppdatert: 16.03.2021)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Hamarøy (1875)
Kart 1:50000: Ulsvåg (1231-2) Kart 1:250000: Svolvær
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 527351 m. Nord: 7545543 m.
Lengdegrad: 15.6549230 Breddegrad: 68.0227330
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Silika Ressursundertype: Pegmatittisk kvarts

Betydning
Råstoffbetydning: Lokal betydning (reg. 10.02.2015)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Gruvedrift Reserver: 12 tusen tonn
Driftsmetode: Dagbrudd Historisk produksjon:


Produkt
Element/produkt Gehalt/Kvalitet Reg. dato
Keramikk 10 % 01.01.1994

Operasjoner
Fra - Til Aktivitet Kommentar
- 1991 Regulær drift Selskap/Institusjon:Håkonhals Pegmatitt

Mineralisering
Æra: Proterozoikum Periode:
Genese: Likvid magmatisk Form: Linse
Hovedtekstur: Min. fordeling:
Kornstørrelse: Grovkornet (>3 mm)
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Periode:
Provins:
Geotek.enhet:
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex: Tysfjord-Rombaksbatolitten
Gruppe: Formasjon:

Mineralogi
Mineral Mengde
Kvarts Hovedmineral (>10%)
Plagioklas Hovedmineral (>10%)
Kalifeltspat Hovedmineral (>10%)
Muskovitt Underordnet mineral (1-10%)
Biotitt Underordnet mineral (1-10%)
Erts Aksessorisk mineral (<1%)

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Forekomsten ligger på Botnheia, på nordsiden av Vetvatnet. Pegmatittdraget er linseformet med lengdeutstrekning i dagoverflaten på 250-300 m. Bruddet har vært drevet i flere perioder , siste gang i 1992. Uttak ca 5-6000 tonn kalifeltspat pr år for teknisk porselen. Siste oppboring (1993) påviste reserver på 12000 tonn k.fsp. Drives i dag periodevis av Norwegian Crystalites AS for uttak av høy-ren kvarts.

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Lund, Bjørn , 1990
Diamantboringer ved Håkonhals kvarts / feltspatbrudd, Hamarøy.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.90.098;18 sider
Abstrakt:
Det er utført et diamantboringsprogram på to pegmatitter ved Vetvann, Håkonshals; totalt ca 170 m, Det er påvist skeidbar k.fap både i hovedbrudd, og område sør for Vetvann med gjennomskjæring på 8-9 m. Kalifeltspaten ligger imidlertid ganske dypt, ca. 25-30 m, og dette tilsier svære brytnings- og oppfaringskostnader. Undersøkelsene som nå er utført skulle fi tilstrekkelige opplysninger for økonomiske beregninger som nødvendigvis må gjøres.

Meisfjord, Norodd , 1980
Diamantboring Storjord-Tiltvikfeltet og Håkonhals forekomsten
;Norges geologiske undersøkelse;INTERN RAPPORT;Intern rapport; No.1627;5 sider

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
10-93 Borkjerne
Prøvetaker: Lund, B.
11-93 Borkjerne
Prøvetaker: Lund, B.
12-93 Borkjerne
Prøvetaker: Lund, B.
1-93 Borkjerne
Prøvetaker: Lund, B.
2-93 Borkjerne
Prøvetaker: Lund, B.
3-93 Borkjerne
Prøvetaker: Lund, B.
4-93 Borkjerne
Prøvetaker: Lund, B.
5-93 Borkjerne
Prøvetaker: Lund, B.
6-93 Borkjerne
Prøvetaker: Lund, B.
7-93 Borkjerne
Prøvetaker: Lund, B.
8-93 Borkjerne
Prøvetaker: Lund, B.
9-93 Borkjerne
Prøvetaker: Lund, B.


Faktaarket ble generert 17.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse