Norsk versjon
THE INDUSTRIAL MINERAL DATABASE
Occurence 1875 - 306 Fikkestad
(Object Id: 7357)
(Last updated: 07.03.2019)

Location
County: Nordland Municipality: Hamarøy (1875)
Map 1:50000: Ulsvåg (1231-2) Map 1:250000: Svolvær
Coordinate system: EU89-UTM Zone 33
East: 527075 m. North: 7545421 m.
Longitude: 15.6482730 Latitude: 68.0216580
Show on map

Resource
Resource Type: Feldspar Resource Subtype: Pegmatitic feldspar

Importance
Raw material meaning: Not Assessed (reg. 18.02.2015)

Resources and production
Activity: Mining Reserves:
Operating method: Open pit mining Historical production:


Products
Element/product Crude ore grade or quality Reg. date
Cheramics ??? % 01.01.1994

Operations
From - To Activity Comments
1972 Test mining Company/Institution :Hilling A/S

Mineralization
Genesis: Pegmatite formation Form: Lens
Main texture: Structureless Min. distribution: Irregular (scattered)
Main grain size: Coarse grained (> 3 mm)
Strike/Dip: Direction:
Plunge:
Stratigraphic classification of host rock
Era: Period:
Province:
Geotec.unit:
Tectonic complex:
Igneous complex:
Group: Formation:

Mineralogy
Mineral Amount
Quartz Major mineral (>10%)
Plagioclase Major mineral (>10%)
Potassic feldspar Major mineral (>10%)
Muscovite Subordinate mineral (1-10%)
Biotite Subordinate mineral (1-10%)

Information(s) in free text format
Free text
Forekomsten ligger på Botnheia ca 500 m vest for Håkonhalsbruddet. Det ble mi 1973 anslått at forekomsten kan ha en lengde på flere hundre meter og en mektighet på ca 30 m. Prøvedrift ble oppstartet i 1972 og det har etter det blitt tatt ut pegmatitt i en lengde på 150 m og brefdde på opptil 30 m. I dagover!laten opptrer uregelmessige linser av kvarts og feltspat. Grensen mellom kvarts-og feltspatlinsene er skarpe. Fe 2O3 Na 2O K2O Prrpve ¢73-138 0,14 3,52 8,00 Frrpve ¢73-139 0,90 7.81 0,80 Prrpve ¢73-141 0,43 7,70 0,30

Bibliography:
From NGU's Reference Archive:
Øvereng, Odd , 1974
Kvarts-feltspat-undersøkelser i Hamarøy kommune, Nordland fylke.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.1164/15;45 pages
Abstract:
Formålet med undersøkelsene var i første rekke å skaffe en oversikt over råstoffreservene i de allerede kjente brudd, dernest å utføre en sonderende undersøkelse for om mulig å bringe for dagen nye forekomster som kunne ten- kes å få økonomisk verdi for kommunen. Etter befaring og prøvetaking med påfølgende kjemiske analyser, er det fore- slått en videre undersøkelse av 6 forekomster: 1) Fikkestad kvarts-feltspat-forekomst, Botnheia. 2) Kvarts-feltspat-drag syd for Vetvatnet. 3) Karlsøy feltspat-forekomst, Karlsøy. 4) Korsvik kvarts- feltspat-forekomst, Korsvik. 5) Lilandmarka feltspat-forekomst, Liland. 6) Fitje kvarts-feltspat-forekomst. Det bør presiseres at konklusjonen kun bygger på overflateobservasjoner. Når det gjelder den foreslåtte boringen, vil NGU komme med et forslag til boring, dersom boring blir aktuelt.

Fieldsamples
Sample No. Sample type Miscellanrous
Ø73-138 Bedrock
Sampler: Øvereng, O.
Ø73-139 Bedrock
Sampler: Øvereng, O.
Ø73-141 Bedrock
Sampler: Øvereng, O.


The fact sheet was created on 28.10.2021

Questions or comments regarding the fact sheet can be emailed to:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Geological Survey of Norway