English version
INDUSTRIMINERALDATABASEN
Registrering 1875 - 306 Fikkestad
(Objekt Id: 7357)
(Sist oppdatert: 07.03.2019)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Hamarøy (1875)
Kart 1:50000: Ulsvåg (1231-2) Kart 1:250000: Svolvær
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 527075 m. Nord: 7545421 m.
Lengdegrad: 15.6482730 Breddegrad: 68.0216580
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Feltspat Ressursundertype: Pegmatittisk feltspat

Betydning
Råstoffbetydning: Ikke vurdert (reg. 18.02.2015)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Gruvedrift Reserver:
Driftsmetode: Dagbrudd Historisk produksjon:


Produkt
Element/produkt Gehalt/Kvalitet Reg. dato
Keramikk ??? % 01.01.1994

Operasjoner
Fra - Til Aktivitet Kommentar
1972 Prøvedrift Selskap/Institusjon:Hilling A/S

Mineralisering
Genese: Pegmatittdannelse Form: Linse
Hovedtekstur: Strukturløs Min. fordeling: Uregelmessig
Kornstørrelse: Grovkornet (>3 mm)
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Periode:
Provins:
Geotek.enhet:
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Mineralogi
Mineral Mengde
Kvarts Hovedmineral (>10%)
Plagioklas Hovedmineral (>10%)
Kalifeltspat Hovedmineral (>10%)
Muskovitt Underordnet mineral (1-10%)
Biotitt Underordnet mineral (1-10%)

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Forekomsten ligger på Botnheia ca 500 m vest for Håkonhalsbruddet. Det ble mi 1973 anslått at forekomsten kan ha en lengde på flere hundre meter og en mektighet på ca 30 m. Prøvedrift ble oppstartet i 1972 og det har etter det blitt tatt ut pegmatitt i en lengde på 150 m og brefdde på opptil 30 m. I dagover!laten opptrer uregelmessige linser av kvarts og feltspat. Grensen mellom kvarts-og feltspatlinsene er skarpe. Fe 2O3 Na 2O K2O Prrpve ¢73-138 0,14 3,52 8,00 Frrpve ¢73-139 0,90 7.81 0,80 Prrpve ¢73-141 0,43 7,70 0,30

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Øvereng, Odd , 1974
Kvarts-feltspat-undersøkelser i Hamarøy kommune, Nordland fylke.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.1164/15;45 sider
Abstrakt:
Formålet med undersøkelsene var i første rekke å skaffe en oversikt over råstoffreservene i de allerede kjente brudd, dernest å utføre en sonderende undersøkelse for om mulig å bringe for dagen nye forekomster som kunne ten- kes å få økonomisk verdi for kommunen. Etter befaring og prøvetaking med påfølgende kjemiske analyser, er det fore- slått en videre undersøkelse av 6 forekomster: 1) Fikkestad kvarts-feltspat-forekomst, Botnheia. 2) Kvarts-feltspat-drag syd for Vetvatnet. 3) Karlsøy feltspat-forekomst, Karlsøy. 4) Korsvik kvarts- feltspat-forekomst, Korsvik. 5) Lilandmarka feltspat-forekomst, Liland. 6) Fitje kvarts-feltspat-forekomst. Det bør presiseres at konklusjonen kun bygger på overflateobservasjoner. Når det gjelder den foreslåtte boringen, vil NGU komme med et forslag til boring, dersom boring blir aktuelt.

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
Ø73-138 Fastfjell
Prøvetaker: Øvereng, O.
Ø73-139 Fastfjell
Prøvetaker: Øvereng, O.
Ø73-141 Fastfjell
Prøvetaker: Øvereng, O.


Faktaarket ble generert 17.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse