English version
INDUSTRIMINERALDATABASEN
Registrering 1875 - 309 Steinskardet
(Objekt Id: 7363)
(Sist oppdatert: 21.11.2006)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Hamarøy (1875)
Kart 1:50000: Sagfjorden (2130-1) Kart 1:250000: Sulitjelma
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33 (Koordinatene IKKE bekreftet)
Øst: 547833 m. Nord: 7522096 m.
Lengdegrad: 16.1349460 Breddegrad: 67.8097910
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Andre industrimineraler Ressursundertype: Kyanitt

Betydning
Råstoffbetydning: Ikke vurdert (reg. 18.02.2015)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Prospektering Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Produkt
Element/produkt Gehalt/Kvalitet Reg. dato
Ildfastmateriale ??? % 05.10.1994

Operasjoner
Fra - Til Aktivitet Kommentar
- 1962 Geologi Selskap/Institusjon:NGU

Mineralisering
Æra: Paleozoikum Periode:
Genese: Form:
Hovedtekstur: Min. fordeling: Uregelmessig
Kornstørrelse: Grovkornet (>3 mm)
Strøk/Fall: 20 / 63 Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Periode:
Provins:
Geotek.enhet:
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Mineralogi
Mineral Mengde
Muskovitt Hovedmineral (>10%)
Kvarts Hovedmineral (>10%)
Granat Underordnet mineral (1-10%)
Biotitt Underordnet mineral (1-10%)
Kyanitt Underordnet mineral (1-10%)

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
B. L.: Vest for Rekvatnet ligger en finkornig, skifrig kvarts-biotitt gneis med 0.5 - 1 m store linser av grovkrystallinsk kvarts. I noen av disse finnes ubetydelige mengder av kyanitt samt litt i omliggende bergart. 1 - 2 cm store nåler, blå. Strøkretningen er nord - sør og fallet er steilt mot vest. I. L.: Ligger inne i en glimmerskifer sekvens i kaledonske skifre sør for Musken. Lett tilgjengelig fra anleggsvei. Kyanittimpregnasjonen sitter innenfor en mektighet på 15 meter. Innefor denne sonen er det anrikede primære Al-rike lag hvor kyanittmengeden over 1/2 meter kan komme opp i 20 %. Gjennomsnittsgehalten over de 15 metrene blir imidlertid lav. Innenfor sonen med kyanitt finnes stedvis noen granater. I øst derimot har sekvensen med glimmerskifer langt mere granater (friskt rødfargede), mens den i vest er meget glimmerrik, hovedsaklig muskovitt. En tynn kvartsitt finnes like øst for den kyanittførende skiferen. Lokalt er glimmerskiferen mot øst karbonatholdig. Glimmerskiferen vestover fra kyanittskiferen kan ha opp mot 80 % glimmer hvor mye av det er muskovitt. Kyanitten er fra hvit til meget pent blåfarget. Det gjelder både i selve glimmerskiferen og i små kvartsutsvetninger. Litteratur: Wiik, V., 1962: Bergarkivrapport 5929. Konklusjon: Forekomsten er ikke økonomisk interessant men den er en viktig registrering om en ønsker å kartlegge bedre mineraliseringer i strøkretningen.

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Wiik, Viggo H. , 1962
Befaring av disthenlokaliteter i Nord-Norge, sommeren 1962.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;Bergarkivet; No.BA 5929;11 sider
Abstrakt:
Befaringene ble utført som deler av et større arbeidsprogram som også om- fattet undersøkelser av kvartsitt og kvartsforekomster. Følgende lokaliteter er undersøkt: 1) Geisvik, 2) Øyfjord fergested, 3) Forneset på S-siden av Rombaken, 4) Fjellskråning på SØ-siden av Skamdalsvannet i Skamdalen, 5) Ca. 1.5 km S for Grindjord, 6) Geitberget ved Forsåvannet i Ballangen, 7) Giken-bekken i Sulitjelma, 8) Knivsteinskaret mellom Rekvatn og Slonkajavre på Hamarøy, 9) Vangen i Plurdalen, nær Fagerdalen. Disthen forekommer ikke ved lok. 4). Ved lok. 2), 6) og 8) forekommer disthen, men i helt ubetydelige mengder. Ved lok. 7) forekommer ikke disthen, men sillimanitt i ikke ubetydelig mengde. Ved de øvrige lokaliteter forekommer disthenrike soner av liten mektighet, og det er tvilsomt om noen av fore- komstene vil være økonomisk drivverdige, idet store mengder med lite eller ikke noe disthen vil måtte brytes for å gi adgang til de disthenrike partier.


Faktaarket ble generert 29.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse