English version
INDUSTRIMINERALDATABASEN
Registrering 1875 - 316 Kallstad
(Objekt Id: 7375)
(Sist oppdatert: 11.03.2019)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Hamarøy (1875)
Kart 1:50000: Hamarøya (1231-3) Kart 1:250000: Svolvær
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 525544 m. Nord: 7549623 m.
Lengdegrad: 15.6126350 Breddegrad: 68.0594870
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Feltspat Ressursundertype: Pegmatittisk feltspat

Betydning
Råstoffbetydning: Ikke vurdert (reg. 18.02.2015)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Prøvedrift Reserver:
Driftsmetode: Underjordsdrift Historisk produksjon:


Produkt
Element/produkt Gehalt/Kvalitet Reg. dato
Keramikk ??? % 28.12.1993

Operasjoner
Fra - Til Aktivitet Kommentar
Prøvedrift Selskap/Institusjon:Brødrene Ellingsen

Mineralisering
Genese: Pegmatittdannelse Form: Linse
Hovedtekstur: Min. fordeling: Uregelmessig
Kornstørrelse: Grovkornet (>3 mm)
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Periode:
Provins:
Geotek.enhet:
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Mineralogi
Mineral Mengde
Kalifeltspat Hovedmineral (>10%)
Kvarts Underordnet mineral (1-10%)

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Forekomsten ligger i en lav kolle ca. 500 m øst for Kallstadgården. Det har tidligere vært drift på pegrnatitten. Det er drevet hovedsakelig på kalifeltspat, men denne er nokså forurenset av biotitt. Bruddet ligger i nordenden av forekomsten. I toppen av bruddveggen ligger et ca. m mektig lag med kvarts. Pegmatitten her er linseformet med lengste utstrekning på ca. 90 m. Den maksimale bredde er anslått til ca. 30 m. Nedover i sydskraningen av "kuppen" er det satt 1 skudd. Pegmatitten liggeronformt foliasjonen i den omkringliggende gneisen. I bruddet er feltspaten relativt mye forurenset av slirer og klyser av mørkt glimmer. Glimmerinholdet synes tiltagende mot syd.

Bilde(r) fra forekomstområdet:
Foto nr. 1 viser "Not specified"
Foto nr. 2 viser "Kartskisse"

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Øvereng, Odd , 1974
Kvarts-feltspat-undersøkelser i Hamarøy kommune, Nordland fylke.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.1164/15;45 sider
Abstrakt:
Formålet med undersøkelsene var i første rekke å skaffe en oversikt over råstoffreservene i de allerede kjente brudd, dernest å utføre en sonderende undersøkelse for om mulig å bringe for dagen nye forekomster som kunne ten- kes å få økonomisk verdi for kommunen. Etter befaring og prøvetaking med påfølgende kjemiske analyser, er det fore- slått en videre undersøkelse av 6 forekomster: 1) Fikkestad kvarts-feltspat-forekomst, Botnheia. 2) Kvarts-feltspat-drag syd for Vetvatnet. 3) Karlsøy feltspat-forekomst, Karlsøy. 4) Korsvik kvarts- feltspat-forekomst, Korsvik. 5) Lilandmarka feltspat-forekomst, Liland. 6) Fitje kvarts-feltspat-forekomst. Det bør presiseres at konklusjonen kun bygger på overflateobservasjoner. Når det gjelder den foreslåtte boringen, vil NGU komme med et forslag til boring, dersom boring blir aktuelt.

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
Ø73-44 Fastfjell
Prøvetaker: Øvereng. O
Kommentar: Knakkprøver av k.fsp.
Ø73-46 Fastfjell
Prøvetaker: Øvereng. O
Kommentar: Knakkprøve av k.fsp.
Ø73-47 Fastfjell
Prøvetaker: Øvereng. O
Kommentar: Knakkprøve av k.fsp.


Faktaarket ble generert 17.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse