English version
INDUSTRIMINERALDATABASEN
Registrering 1826 - 302 Gryteselva
(Objekt Id: 7385)
(Sist oppdatert: 27.05.2010)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Aarborte (1826)
Kart 1:50000: Hattfjelldal (1926-2) Kart 1:250000: Mosjøen
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 444632 m. Nord: 7274198 m.
Lengdegrad: 13.7994980 Breddegrad: 65.5851420
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Karbonatmineraler Ressursundertype: Kalk

Betydning
Råstoffbetydning: Ikke vurdert (reg. 18.02.2015)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Prospektering Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Mineralisering
Æra: Paleozoikum Periode:
Genese: Sedimentær/metamorf Form: Lag
Hovedtekstur: Båndet Min. fordeling:
Kornstørrelse: Middelskornet (1-3 mm)
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Paleozoikum Periode:
Provins: Kaledonidene
Geotek.enhet: Helgelanddekkekomplekset
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Mineralogi
Mineral Mengde
Kalkspat Hovedmineral (>90%)
Muskovitt Aksessorisk mineral (<1%)

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
O. Ø.: Forekomsten er beskrevet i rapp. av O.Ø. Han husker ikke om prøver er analysert. I.L.: Forekomsten ligger i Hattfjelldalen men i et annet dekke enn i det brede kalkdraget som går sørover Hattfjelldalen. Befart 21.9.01: Forekomsten er registrert ovemfor Gryteselva gård innenfor et stort område med kalkspatt- og dolomitt-marmor. Draget går i retning NØ-SV og kan ses fra Rv 73 i Storvassåsen ca. 4 km SV for Gryteselva akkurat inne i Grane kommune. Selve forekomsten ligger på privat grunn, men deler av draget går inn på statsgrunn. Dels er karbonatene helt hvite og over mot grå og tynnbåndet. Som for de andre forekomstene i Hattfjelldalen er beliggenheten ugunstig. Likevel bør egenskaper som kjemi, farge og brennbarhet testes. Litteratur: NGU rapp. 1556/4C.

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Øvereng, Odd , 1978
Kalkstein/dolomitt i Hattfjelldal-Susendalområdet, Nordland.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.1556/4C;15 sider
Abstrakt:
De utførte befaringene i Hattfjelldal-Susendalområdet er et ledd i den sys- tematiske registreringen av kalkstein og dolomitt i Nord-Norge. Hensikten var å fremskaffe en "røff" oversikt over de kvaliteter som måtte finnes innenfor det gigantiske karbonatmassivet som ligger i Hattfjelldal- Susendalområdet. Undersøkelsene viser at "komplekset" består av en intim sammenblanding av kalkstein og dolomitt. Analyseresultatene viser at kvaliteten er meget ujevn og stort sett dårlig, bortsett fra i en dolomittforekomst ved Ivar- rud. Denne forekomsten vil bli undersøkt nærmere sommeren 1978.


Faktaarket ble generert 25.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse