Norsk versjon
THE INDUSTRIAL MINERAL DATABASE
Occurence 1826 - 304 Gaulfjellet
(Object Id: 7387)
(Last updated: 07.11.2006)

Location
County: Nordland Municipality: Aarborte (1826)
Map 1:50000: Hattfjelldal (1926-2) Map 1:250000: Mosjøen
Coordinate system: EU89-UTM Zone 33
East: 455432 m. North: 7267798 m.
Longitude: 14.0357450 Latitude: 65.5293970
Show on map

Resource
Resource Type: Carbonates Resource Subtype: Limestone

Importance
Raw material meaning: Not Assessed (reg. 18.02.2015)

Resources and production
Activity: Stone quarrying Reserves:
Operating method: Open pit mining Historical production:


Mineralization
Era: Paleozoic Period:
Genesis: Sedimentary/metamorphic Form: Layer
Main texture: Banded Min. distribution:
Main grain size: Fine - medium grained (<1mm - 3 mm)
Strike/Dip: Direction:
Plunge:
Stratigraphic classification of host rock
Era: Paleozoic Period:
Province: Caledonides
Geotec.unit: Helgeland Nappe Complex
Tectonic complex:
Igneous complex:
Group: Formation:

Information(s) in free text format
Free text
O. Ø.: Forekomstene er rapportert av O.Ø. Det gjelder alle forekomstene i Hattfjelldalen. Fra noen av dem er det analyser. I.L.: Forekomsten ligger i Hattfjelldalen men i et annet dekke enn i det brede kalkdraget sørover Hattfjelldalen. Samme som Gryteselva? På O. Ø. kart i rapporten (NGU rapp. 1556/4C) tilsvarer dette omtrent hans område IV. Prøvene er tatt der det er blotninger. Det er kanskje en del plukkprøver og ikke representative prøver. Prøvepunktene er merket på kart i M 1:5 000. Analyse av 8 prøver viser at 6 av dem er dolomitt. SiO2 innholdet er temmelig høyt og silikatinnholdet er relativt høyt. En dårlig dolomitt! En av prøvene viser imidlertid meget god kvalitet. Analysene er gitt i rapporten som finnes i SSF arkiv. Befaring 24.9.01: Et stort område med karbonater; kalkspattmarmor(mange varianter, også fargebåndet) og dolomittmarmor (finkornet og hvit). Et flere km bredt drag strekker seg omtrent N-S og krysser Unkerelva. Både kalkspatt og dolomittmarmor i området. Lite potensiale for industrimineral. Forekomsten er registrert ny som naturstein av I. L.


The fact sheet was created on 24.10.2021

Questions or comments regarding the fact sheet can be emailed to:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Geological Survey of Norway