English version
INDUSTRIMINERALDATABASEN
Registrering 1826 - 304 Gaulfjellet
(Objekt Id: 7387)
(Sist oppdatert: 07.11.2006)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Aarborte (1826)
Kart 1:50000: Hattfjelldal (1926-2) Kart 1:250000: Mosjøen
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 455432 m. Nord: 7267798 m.
Lengdegrad: 14.0357450 Breddegrad: 65.5293970
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Karbonatmineraler Ressursundertype: Kalk

Betydning
Råstoffbetydning: Ikke vurdert (reg. 18.02.2015)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Steinbrudd Reserver:
Driftsmetode: Dagbrudd Historisk produksjon:


Mineralisering
Æra: Paleozoikum Periode:
Genese: Sedimentær/metamorf Form: Lag
Hovedtekstur: Båndet Min. fordeling:
Kornstørrelse: Fin-middelskornet (<1mm -3 mm)
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Paleozoikum Periode:
Provins: Kaledonidene
Geotek.enhet: Helgelanddekkekomplekset
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
O. Ø.: Forekomstene er rapportert av O.Ø. Det gjelder alle forekomstene i Hattfjelldalen. Fra noen av dem er det analyser. I.L.: Forekomsten ligger i Hattfjelldalen men i et annet dekke enn i det brede kalkdraget sørover Hattfjelldalen. Samme som Gryteselva? På O. Ø. kart i rapporten (NGU rapp. 1556/4C) tilsvarer dette omtrent hans område IV. Prøvene er tatt der det er blotninger. Det er kanskje en del plukkprøver og ikke representative prøver. Prøvepunktene er merket på kart i M 1:5 000. Analyse av 8 prøver viser at 6 av dem er dolomitt. SiO2 innholdet er temmelig høyt og silikatinnholdet er relativt høyt. En dårlig dolomitt! En av prøvene viser imidlertid meget god kvalitet. Analysene er gitt i rapporten som finnes i SSF arkiv. Befaring 24.9.01: Et stort område med karbonater; kalkspattmarmor(mange varianter, også fargebåndet) og dolomittmarmor (finkornet og hvit). Et flere km bredt drag strekker seg omtrent N-S og krysser Unkerelva. Både kalkspatt og dolomittmarmor i området. Lite potensiale for industrimineral. Forekomsten er registrert ny som naturstein av I. L.


Faktaarket ble generert 25.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse