Norsk versjon
THE INDUSTRIAL MINERAL DATABASE
Occurence 1826 - 309 Krutvatnet
(Object Id: 7408)
(Last updated: 22.01.2004)

Location
County: Nordland Municipality: Aarborte (1826)
Map 1:50000: Krutvatnet (2026-3) Map 1:250000: Mosjøen
Coordinate system: EU89-UTM Zone 33
East: 471732 m. North: 7287698 m.
Longitude: 14.3841620 Latitude: 65.7097590
Show on map

Resource
Resource Type: Graphite Resource Subtype: Graphite

Importance
Raw material meaning: Little Importance (reg. 18.02.2015)

Resources and production
Activity: Exploration Reserves:
Operating method: Historical production:


Mineralization
Era: Paleozoic Period: Cambrian
Genesis: Sedimentary deposit Form: Layer
Main texture: Banded Min. distribution: Disseminated (<20 % ore minerals)
Main grain size: Fine grained (< 1 mm)
Strike/Dip: Direction:
Plunge:
Stratigraphic classification of host rock
Era: Period:
Province:
Geotec.unit:
Tectonic complex:
Igneous complex:
Group: Formation:

Mineralogy
Mineral Amount
Graphite Major mineral (>10%)
Plagioclase Major mineral (>10%)
Quartz Major mineral (>10%)
Opaque Subordinate mineral (1-10%)

Information(s) in free text format
Free text
H. G.: Forekomsten ligger på Kruttvannets nordside og nåes ved å gå fra mellomriksveien rundt Kruttvannet på østsiden. Forekomsten utgjøres av en svartskifer som finnes over et ganske stort område. Grafitten er dårlig krystallinsk. Beliggenhet og kvalitet tilsier at forekomsten et uten økonomisk interesse. Det er bortkastet arbeid å befare denne forekomsten på nytt noen gang i framtiden. Grafittskiferen har et gjennomsnittlig karboninnhold på 4.7% I. L. - Befart 21.09.2001: Forekomstene er knyttet til glimmerskifre, sannsynlig karbonførende skifre. Unøyaktige geologiske kart der forekomstene Krutvatn ligger. Temmelig sterkt overdekket område. Funnet relativt fet grafittskifer i små elveleier og i raviner. Konklusjon: Forekomsten prioriteres ikke.

Fieldsamples
Sample No. Sample type Miscellanrous
NO0107.01I Bedrock
Sampler: Gautneb,H.
Comment: Representativ prøve av svartskifer fra nordsiden av krutvannet. prøven inneholder endel dårlig krystallinsk grafitt
NO0107.02I Bedrock
Sampler: Gautneb,H.
Comment: Representiv prøve av dårlig krystallinsk grafittskifer.


The fact sheet was created on 24.10.2021

Questions or comments regarding the fact sheet can be emailed to:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Geological Survey of Norway