English version
INDUSTRIMINERALDATABASEN
Registrering 1822 - 316 Bardal
(Objekt Id: 7431)
(Sist oppdatert: 07.11.2006)
Borkjerner: Bardal

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Leirfjord (1822)
Kart 1:50000: Elsfjord (1927-3) Kart 1:250000: Mo i Rana
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33 (Koordinatene IKKE bekreftet)
Øst: 425932 m. Nord: 7345497 m.
Lengdegrad: 13.3536850 Breddegrad: 66.2208220
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Karbonatmineraler Ressursundertype: Kalk

Betydning
Råstoffbetydning: Ikke vurdert (reg. 18.02.2015)


Produkt
Element/produkt Gehalt/Kvalitet Reg. dato
Jordbrukskalk 05.12.2000

Mineralisering
Æra: Paleozoikum Periode:
Genese: Sedimentær/metamorf Form: Lag
Hovedtekstur: Båndet Min. fordeling: Massiv
Kornstørrelse: Middelskornet (1-3 mm)
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Paleozoikum Periode:
Provins: Kaledonidene
Geotek.enhet: Helgelanddekkekomplekset
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Mineralogi
Mineral Mengde
Kalkspat Hovedmineral (>90%)
Glimmer Underordnet mineral (1-10%)
Kvarts Underordnet mineral (1-10%)
Feltspat Underordnet mineral (1-10%)
Svovelkis Underordnet mineral (1-10%)
Apatitt Aksessorisk mineral (<1%)

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Dette er en formasjon med kalkspatmarmor som flere steder opptrer i mektigheter på opp mot 300 m. Bergartene i området stryker mellom NØ og ØNØ Kalkspatmarmoren er overveiende grovkornet. I enkelte partier er kornstørrelsen på mellom 5 og 10 mm. Fargen varierer fra hvit til grå avhengig av grafittinnholdet. Det er også observert soner hvor kalksteinen er middelsl finkornet. Stedvis opptrer den med en gulaktig farge.

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Bøckman, K.L. , 1967
Norges kalksteins- og kvartsforekomster.
;Elektrokemisk A/S;FAGRAPPORT; UTREDNINGSRAPPORT;Bergarkivet; No.BA 5245;89 + 61 sider


Faktaarket ble generert 26.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse