Norsk versjon
THE INDUSTRIAL MINERAL DATABASE
Occurence 1832 - 309 Røsså
(Object Id: 7434)
(Last updated: 07.06.2010)
Belongs to the Province: Stormyrbassenget karbonat

Location
County: Nordland Municipality: Hemnes (1832)
Map 1:50000: Korgen (1927-2) Map 1:250000: Mo i Rana
Coordinate system: EU89-UTM Zone 33
East: 444866 m. North: 7338025 m.
Longitude: 13.7776270 Latitude: 66.1576980
Show on map

Resource
Resource Type: Carbonates Resource Subtype: Dolomite

Importance
Raw material meaning: Little Importance (reg. 18.02.2015)

Resources and production
Activity: Exploration Reserves:
Operating method: Historical production:


Mineralization
Era: Paleozoic Period:
Genesis: Sedimentary/metamorphic Form: Layer
Main texture: Banded Min. distribution:
Main grain size: Fine - medium grained (<1mm - 3 mm)
Strike/Dip: Direction:
Plunge:
Stratigraphic classification of host rock
Era: Paleozoic Period:
Province: Caledonides
Geotec.unit: Rødingsfjell Nappe Complex
Tectonic complex:
Igneous complex:
Group: Formation:

Information(s) in free text format
Free text
Forekomsten ble prøvetatt av Ingvar Lindahl i 2006, per dato er ingen andre opplysniinger lagt inn. Kjemske analyser viser at bergarten er en noe urein dolomitt, med et beregnet dolomittinnhold på ca. 90 og kalkspatinnhold på ca. 2%.

Bibliography:
From NGU's Reference Archive:
Korneliussen, Are ; Gautneb, Håvard ; Raaness, Agnes , 2008
Karakterisering av karbonatforekomster i Nordland
;Norges geologiske undersøkelse;RAPPORT;NGU-rapport; No.2008.041;93 s. pages
Abstract:
Karbonatforekomster er bergarter som har høyt innhold av karbonatmineralene kalkspat og dolomitt. Slike bergarter har i mange tilfeller gjennomgått en kompleks geologisk utvikling, noe som har resultert i forekomster med stor spennvidde i karakteristika og egnethet for forskjellige anvendelser. Karbonatbergarter i form av forskjellige varianter av kalkstein, kalkspatmarmor, dolomitt og dolomittmarmor er karakteristiske bergartstyper i visse deler av Norge. Ressursgrunnlaget i Nordland er betydelig og en kan forvente at gruvedrift på karbonatforekomster, særlig kalkstein og kalkspatmarmor, vil få stor betydning også i framtiden. Til sammen er det drift på 22 karbonatforekomster i Norge, hvorav 6 i Nordland. Formålet med rapporten er å belyse nye muligheter som kan stimulere til ny aktivitet og verdiskaping. Arbeidet er utført i form av et sammenliknende kjemisk og mineralogisk studium av karbonatprøver fra ulike deler av fylket. Prøveutvalget omfatter både forekomster som er ansett som viktige i dagens situasjon og forekomster som hittil ikke har vært særlig påaktet. Et felleskrav for bruk av karbonater til industrielle formål er lavt innhold av jern både i bergart og mineraler. Langt flere forekomster enn forventet inneholder kalkspat og/eller dolomitt med lavt jerninnhold. Det betyr at det ved oppredning kan være mulig å produsere kalk av høy kvalitet fra eventuelle "nye" forekomster som tidligere ikke har vært ansett som interessante til industrielle formål. Ut fra de data som foreligger er de mest interessante regionene for kalkspatmarmor i Nordland (1) Ytre Helgeland inkl. Brønnøyområdet hvor Brønnøy Kalk har drift på Akselbergforekomsten og (2) Ofoten/Evenes-regionen som strekker seg inn i Sør-Troms (også kalt Ofoten - Sør-Troms regionen). Disse regionene krever særskilt oppfølging i form av nye undersøkelser for å oppnå bedre oversikt over ressursgrunnlaget.

Fieldsamples
Sample No. Sample type Miscellanrous
IL38 Hand specimen
Sampler: Ingvar Lindahl
Comment: kalk
No. of registrated element analyses = 1
No. of registrated oxide analyses = 1
IL39 Hand specimen
Sampler: Ingvar Lindahl
Comment: kalk
No. of registrated element analyses = 1
No. of registrated oxide analyses = 1
IL40 Hand specimen
Sampler: Ingvar Lindahl
Comment: kalk
No. of registrated element analyses = 1
No. of registrated oxide analyses = 1
NB! All analyse values are shown at the end of the printout.:


Analyse Results
from
Deposit Area 1832 - 309 Røsså

Element analyses

( *=parts pr. million, #=parts pr.billion, Negative values means below detection limit value.)
Sample No. Sample Type Cu* Zn* Pb* Co* Ni* Ag* As*
IL38 Hand specimen -2 5 7 -4 -2 -10.0 -10
IL39 Hand specimen -2 -1 3 -4 -2 -10.0 13
IL40 Hand specimen -2 5 -3 -4 -2 -10.0 12
------------------
Sample No. Cd* Ba* Mo* Sn* Sb* Bi* Se* Ga* Ge*
IL38 -10.0 -10 -1.00 -5 -10 6 2.30 -1.00 -1.00
IL39 -10.0 -10 -1.00 -5 -10 7 3.10 -1.00 -1.00
IL40 -10.0 -10 -1.00 -5 -10 -5 -2.00 -1.00 -1.00
------------------
Sample No. V* Cr* Th* U* W* Rb* Sr* Y* Zr*
IL38 -5 -4 -4.00 -2.00 -5 -1.0 123.0 -1.0 -1
IL39 -5 -4 -4.00 -2.00 -5 5.9 867.0 1.9 2
IL40 -5 -4 -4.00 -2.00 -5 -1.0 70.0 -1.0 1
------------------
Sample No. Nb* Ta* Cs* La* Ce* Nd* Sm* Yb* Sc*
IL38 -1.00 -4.00 10.00 -10.00 -20.00 -10.00 -10.00 -5.00 -15.00
IL39 -1.00 -4.00 -10.00 -10.00 -20.00 -10.00 -10.00 -5.00 -15.00
IL40 -1.00 -4.00 -10.00 -10.00 -20.00 -10.00 -10.00 -5.00 -15.00
------------------
Sample No. Te* Hf* Hg* Tl*
IL38 -10.00 -5.00 -4 5
IL39 -10.00 -5.00 -4 7
IL40 -10.00 -5.00 -4 7

Oxide analyses

( All values are in % )
Sample No. Sample Type SiO2 Al2O3 TiO2 Fe2O3 MnO MgO CaO
IL38 Hand specimen 2.31 0.08 0.01 0.06 0.00 19.72 33.06
IL39 Hand specimen 2.86 0.19 0.01 0.16 0.00 3.92 50.34
IL40 Hand specimen 3.34 -0.01 -0.00 0.02 -0.00 20.13 32.57
------------------
Sample No. Na2O K2O P2O5 Sum
IL38 -0.10 0.01 0.02 55.00
IL39 0.23 0.08 0.01 58.00
IL40 -0.10 -0.00 0.01 56.00


The fact sheet was created on 18.10.2021

Questions or comments regarding the fact sheet can be emailed to:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Geological Survey of Norway