English version
INDUSTRIMINERALDATABASEN
Registrering 1832 - 309 Røsså
(Objekt Id: 7434)
(Sist oppdatert: 07.06.2010)
Tilhører provinsen: Stormyrbassenget karbonat

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Hemnes (1832)
Kart 1:50000: Korgen (1927-2) Kart 1:250000: Mo i Rana
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 444866 m. Nord: 7338025 m.
Lengdegrad: 13.7776270 Breddegrad: 66.1576980
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Karbonatmineraler Ressursundertype: Dolomitt

Betydning
Råstoffbetydning: Liten betydning (reg. 18.02.2015)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Prospektering Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Mineralisering
Æra: Paleozoikum Periode:
Genese: Sedimentær/metamorf Form: Lag
Hovedtekstur: Båndet Min. fordeling:
Kornstørrelse: Fin-middelskornet (<1mm -3 mm)
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Paleozoikum Periode:
Provins: Kaledonidene
Geotek.enhet: Rødingsfjelldekkekomplekset
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Forekomsten ble prøvetatt av Ingvar Lindahl i 2006, per dato er ingen andre opplysniinger lagt inn. Kjemske analyser viser at bergarten er en noe urein dolomitt, med et beregnet dolomittinnhold på ca. 90 og kalkspatinnhold på ca. 2%.

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Korneliussen, Are ; Gautneb, Håvard ; Raaness, Agnes , 2008
Karakterisering av karbonatforekomster i Nordland
;Norges geologiske undersøkelse;RAPPORT;NGU-rapport; No.2008.041;93 s. sider
Abstrakt:
Karbonatforekomster er bergarter som har høyt innhold av karbonatmineralene kalkspat og dolomitt. Slike bergarter har i mange tilfeller gjennomgått en kompleks geologisk utvikling, noe som har resultert i forekomster med stor spennvidde i karakteristika og egnethet for forskjellige anvendelser. Karbonatbergarter i form av forskjellige varianter av kalkstein, kalkspatmarmor, dolomitt og dolomittmarmor er karakteristiske bergartstyper i visse deler av Norge. Ressursgrunnlaget i Nordland er betydelig og en kan forvente at gruvedrift på karbonatforekomster, særlig kalkstein og kalkspatmarmor, vil få stor betydning også i framtiden. Til sammen er det drift på 22 karbonatforekomster i Norge, hvorav 6 i Nordland. Formålet med rapporten er å belyse nye muligheter som kan stimulere til ny aktivitet og verdiskaping. Arbeidet er utført i form av et sammenliknende kjemisk og mineralogisk studium av karbonatprøver fra ulike deler av fylket. Prøveutvalget omfatter både forekomster som er ansett som viktige i dagens situasjon og forekomster som hittil ikke har vært særlig påaktet. Et felleskrav for bruk av karbonater til industrielle formål er lavt innhold av jern både i bergart og mineraler. Langt flere forekomster enn forventet inneholder kalkspat og/eller dolomitt med lavt jerninnhold. Det betyr at det ved oppredning kan være mulig å produsere kalk av høy kvalitet fra eventuelle "nye" forekomster som tidligere ikke har vært ansett som interessante til industrielle formål. Ut fra de data som foreligger er de mest interessante regionene for kalkspatmarmor i Nordland (1) Ytre Helgeland inkl. Brønnøyområdet hvor Brønnøy Kalk har drift på Akselbergforekomsten og (2) Ofoten/Evenes-regionen som strekker seg inn i Sør-Troms (også kalt Ofoten - Sør-Troms regionen). Disse regionene krever særskilt oppfølging i form av nye undersøkelser for å oppnå bedre oversikt over ressursgrunnlaget.

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
IL38 Håndstykke
Prøvetaker: Ingvar Lindahl
Kommentar: kalk
Antall registrerte elementanalyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
IL39 Håndstykke
Prøvetaker: Ingvar Lindahl
Kommentar: kalk
Antall registrerte elementanalyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
IL40 Håndstykke
Prøvetaker: Ingvar Lindahl
Kommentar: kalk
Antall registrerte elementanalyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:


Analyseresultater
fra
Forekomstområde 1832 - 309 Røsså

Elementanalyser

( *=parts pr. million, #=parts pr.billion, Negative verdier betyr under deteksjonsgrensen.)
Prøvenr. Prøvetype Cu* Zn* Pb* Co* Ni* Ag* As*
IL38 Håndstykke -2 5 7 -4 -2 -10.0 -10
IL39 Håndstykke -2 -1 3 -4 -2 -10.0 13
IL40 Håndstykke -2 5 -3 -4 -2 -10.0 12
------------------
Prøvenr. Cd* Ba* Mo* Sn* Sb* Bi* Se* Ga* Ge*
IL38 -10.0 -10 -1.00 -5 -10 6 2.30 -1.00 -1.00
IL39 -10.0 -10 -1.00 -5 -10 7 3.10 -1.00 -1.00
IL40 -10.0 -10 -1.00 -5 -10 -5 -2.00 -1.00 -1.00
------------------
Prøvenr. V* Cr* Th* U* W* Rb* Sr* Y* Zr*
IL38 -5 -4 -4.00 -2.00 -5 -1.0 123.0 -1.0 -1
IL39 -5 -4 -4.00 -2.00 -5 5.9 867.0 1.9 2
IL40 -5 -4 -4.00 -2.00 -5 -1.0 70.0 -1.0 1
------------------
Prøvenr. Nb* Ta* Cs* La* Ce* Nd* Sm* Yb* Sc*
IL38 -1.00 -4.00 10.00 -10.00 -20.00 -10.00 -10.00 -5.00 -15.00
IL39 -1.00 -4.00 -10.00 -10.00 -20.00 -10.00 -10.00 -5.00 -15.00
IL40 -1.00 -4.00 -10.00 -10.00 -20.00 -10.00 -10.00 -5.00 -15.00
------------------
Prøvenr. Te* Hf* Hg* Tl*
IL38 -10.00 -5.00 -4 5
IL39 -10.00 -5.00 -4 7
IL40 -10.00 -5.00 -4 7

Oksydanalyser

(Alle verdier er i %)
Prøvenr. Prøvetype SiO2 Al2O3 TiO2 Fe2O3 MnO MgO CaO
IL38 Håndstykke 2.31 0.08 0.01 0.06 0.00 19.72 33.06
IL39 Håndstykke 2.86 0.19 0.01 0.16 0.00 3.92 50.34
IL40 Håndstykke 3.34 -0.01 -0.00 0.02 -0.00 20.13 32.57
------------------
Prøvenr. Na2O K2O P2O5 Sum
IL38 -0.10 0.01 0.02 55.00
IL39 0.23 0.08 0.01 58.00
IL40 -0.10 -0.00 0.01 56.00


Faktaarket ble generert 07.12.2022

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse