Norsk versjon
THE INDUSTRIAL MINERAL DATABASE
Occurence 1837 - 301 Mefjell
(Object Id: 7463)
(Last updated: 27.04.2007)

Location
County: Nordland Municipality: Meløy (1837)
Map 1:50000: Melfjorden (1928-3) Map 1:250000: Mo i Rana
Coordinate system: EU89-UTM Zone 33
East: 431283 m. North: 7401997 m.
Longitude: 13.4412360 Latitude: 66.7287150
Show on map

Resource
Resource Type: Feldspar Resource Subtype: Pegmatitic feldspar

Importance
Raw material meaning: Not Assessed (reg. 18.02.2015)

Resources and production
Activity: Test mining Reserves:
Operating method: Underground mining Historical production: 0 thousand tons


Mineralization
Era: Paleozoic Period:
Genesis: Hydrothermal vein Form: Irregular
Main texture: Structureless Min. distribution: Massive (>50 % ore minerals)
Main grain size: Coarse grained (> 3 mm)
Strike/Dip: 150 / 90 Direction:
Plunge:
Stratigraphic classification of host rock
Era: Paleozoic Period:
Province:
Geotec.unit:
Tectonic complex: Rødingsfjelldekkekom
Igneous complex:
Group: Formation:

Mineralogy
Mineral Amount
Plagioclase Major mineral (>10%)
Quartz Major mineral (>10%)
Potassic feldspar Major mineral (>10%)
Biotite Subordinate mineral (1-10%)
Muscovite Subordinate mineral (1-10%)
Beryl Accessory mineral (<1%)
Fluorspar Accessory mineral (<1%)
Zircon Accessory mineral (<1%)
Tourmaline Accessory mineral (<1%)
Lepidolite Accessory mineral (<1%)
Amphibole Accessory mineral (<1%)
Amazonite Accessory mineral (<1%)

Structures
Location: Type: Orientation(360 gr.): Relation to min.:
Wall rock Foliation Strike/Dip :270 / 70 Pre-mineralisation

Information(s) in free text format
Free text
4-5 mindre dagbrudd i retning NV-SØ. Området er overdekket, men det synes som om det er uregelmessige linser, eller en ikke sammenhengende gang av pegmatitt. Bruddene er maks. 5-6 m brede, og dette reflekterer trolig bredden på mineraliseringen. Bredden kan følges over 70-80 m. Gangen kutter foliasjonen i de omliggende glimmerskifre. Pegmatitten er grovkornig (1-30 cm) og kalifeltspat-dominert. Skriftgranitt-tekstur er vanlig. Kvarts og kalifeltspat er tett sammenvokst, og det er vanskelig å finne helt rene kalifeltspat-partier. Hovedmengden er kalifeltspat, kvarts og plagioklas, men pegmatitten er relativt mineralrik og underordnede mengder (1-10%) av biotitt, muskovitt (lys grønn glimmer) og amfibol fins. Aksessoriske mineraler er beryll (grønn/blå), turmalin (svart), flusspat (rosa-fiolett) og amazonitt (grønn/blå).

Bibliography:
References not to be found in NGU's Reference Archive.:
Meffert, 1943: BA-rapport 5114


Hesse, J., 1943: BA-rapport 5116


A/S Malmundersøkelser, 1943: BA-rapport 5117 og 5801


Sverdrup, T. L., 1970: BA-rapport 6224 (939C)


The fact sheet was created on 05.12.2022

Questions or comments regarding the fact sheet can be emailed to:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Geological Survey of Norway