English version
INDUSTRIMINERALDATABASEN
Registrering 1837 - 301 Mefjell
(Objekt Id: 7463)
(Sist oppdatert: 27.04.2007)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Meløy (1837)
Kart 1:50000: Melfjorden (1928-3) Kart 1:250000: Mo i Rana
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 431283 m. Nord: 7401997 m.
Lengdegrad: 13.4412360 Breddegrad: 66.7287150
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Feltspat Ressursundertype: Pegmatittisk feltspat

Betydning
Råstoffbetydning: Ikke vurdert (reg. 18.02.2015)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Prøvedrift Reserver:
Driftsmetode: Underjordsdrift Historisk produksjon: 0 tusen tonn


Mineralisering
Æra: Paleozoikum Periode:
Genese: Hydrotermal gang Form: Uregelmessig
Hovedtekstur: Strukturløs Min. fordeling: Massiv
Kornstørrelse: Grovkornet (>3 mm)
Strøk/Fall: 150 / 90 Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Paleozoikum Periode:
Provins:
Geotek.enhet:
Tektonisk complex: Rødingsfjelldekkekom
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Mineralogi
Mineral Mengde
Plagioklas Hovedmineral (>10%)
Kvarts Hovedmineral (>10%)
Kalifeltspat Hovedmineral (>10%)
Biotitt Underordnet mineral (1-10%)
Muskovitt Underordnet mineral (1-10%)
Beryll Aksessorisk mineral (<1%)
Flusspat Aksessorisk mineral (<1%)
Zirkon Aksessorisk mineral (<1%)
Turmalin Aksessorisk mineral (<1%)
Lepidolitt Aksessorisk mineral (<1%)
Amfibol Aksessorisk mineral (<1%)
Amazonitt Aksessorisk mineral (<1%)

Strukturer
Lokalisering: Type: Orientring(360¤): Relasjon til min.:
Sidebergart Foliasjon Strøk/Fall :270 / 70 Pre-mineralisering

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
4-5 mindre dagbrudd i retning NV-SØ. Området er overdekket, men det synes som om det er uregelmessige linser, eller en ikke sammenhengende gang av pegmatitt. Bruddene er maks. 5-6 m brede, og dette reflekterer trolig bredden på mineraliseringen. Bredden kan følges over 70-80 m. Gangen kutter foliasjonen i de omliggende glimmerskifre. Pegmatitten er grovkornig (1-30 cm) og kalifeltspat-dominert. Skriftgranitt-tekstur er vanlig. Kvarts og kalifeltspat er tett sammenvokst, og det er vanskelig å finne helt rene kalifeltspat-partier. Hovedmengden er kalifeltspat, kvarts og plagioklas, men pegmatitten er relativt mineralrik og underordnede mengder (1-10%) av biotitt, muskovitt (lys grønn glimmer) og amfibol fins. Aksessoriske mineraler er beryll (grønn/blå), turmalin (svart), flusspat (rosa-fiolett) og amazonitt (grønn/blå).

Litteraturfortegnelser:
Referanser som ikke finnes i NGU's Referansearkiv.:
Meffert, 1943: BA-rapport 5114


Hesse, J., 1943: BA-rapport 5116


A/S Malmundersøkelser, 1943: BA-rapport 5117 og 5801


Sverdrup, T. L., 1970: BA-rapport 6224 (939C)


Faktaarket ble generert 03.10.2022

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse