Norsk versjon
THE INDUSTRIAL MINERAL DATABASE
Occurence 1838 - 301 Svalvatnet
(Object Id: 7481)
(Last updated: 12.07.2004)

Location
County: Nordland Municipality: Gildeskål (1838)
Map 1:50000: Glomfjord (1928-1) Map 1:250000: Mo i Rana
Coordinate system: EU89-UTM Zone 33 (Coordinates NOT confirmed)
East: 464433 m. North: 7408796 m.
Longitude: 14.1910720 Latitude: 66.7953460
Show on map

Resource
Resource Type: Carbonates Resource Subtype: Limestone

Importance
Raw material meaning: Not Assessed (reg. 18.02.2015)

Resources and production
Activity: Exploration Reserves:
Operating method: Historical production:


Mineralization
Genesis: Form:
Main texture: Min. distribution:
Main grain size:
Strike/Dip: Direction:
Plunge:
Stratigraphic classification of host rock
Era: Period:
Province:
Geotec.unit:
Tectonic complex:
Igneous complex:
Group: Formation:

Information(s) in free text format
Free text
O. Ø.: Mangler Opplysninger ! Ukjent og har ikke noe kjennskap til området. I.L.: Ligger i følge det geologiske kart i M:1:250 000 ligger forekomsten innenfor et større karbonatområde relativt høyt til fjells. Befaring 19.7.01: Kjørt opp anleggsveien til demning ved Synken. Desverre lavt skydekke på 500 moh. Avstanden fra havn er ca 10 km med flere tunneller som vedlikeholde dårlig etter kraftutbyggingen. Ca. 500 m høyde forskjell. Forekomsten er plottet omtrent 2 km fra anleggsvei. Ved endpunkt vei er det grå båndede kalkmarmorer som er intenst foldet i plastiske isoklinalfolder. Konklusjon: Verdt en befaring under bedre værforhold for å se på hele karbonatsekvensen, selv om forekomsten har ugunstig beliggenhet.

Bibliography:
From NGU's Reference Archive:
Alnæs, Lisbeth , 1988
En vurdering av mineralske ressurser i Gildeskål kommune, Nordland
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.88.105;30 pages
Abstract:
Det er utarbeidet en berggrunnsgeologisk oversikt i målestokk 1:50 000 over de viktigste bergartene som opptrer i kommunen, samt en mineralressursoversikt basert på tilgjengelige arkiv-/litteraturdata. Hensikten med sammenstilingen har vært å skaffe til veie oversikt over og vurdere kommunens ressursgrunnlag, for på denne måten å kunne peke på eventuelle muligheter for ny vekst i bergindustrien. Det anbefales at det gjøres et første skritt for en oppfølgende vurdering av wolfram og barium, kvarts- og karbonatbergarter, naturstein, glimmer/kyanitt og grafitt.


The fact sheet was created on 05.12.2022

Questions or comments regarding the fact sheet can be emailed to:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Geological Survey of Norway