English version
INDUSTRIMINERALDATABASEN
Registrering 1838 - 301 Svalvatnet
(Objekt Id: 7481)
(Sist oppdatert: 12.07.2004)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Gildeskål (1838)
Kart 1:50000: Glomfjord (1928-1) Kart 1:250000: Mo i Rana
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33 (Koordinatene IKKE bekreftet)
Øst: 464433 m. Nord: 7408796 m.
Lengdegrad: 14.1910720 Breddegrad: 66.7953460
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Karbonatmineraler Ressursundertype: Kalk

Betydning
Råstoffbetydning: Ikke vurdert (reg. 18.02.2015)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Prospektering Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Mineralisering
Genese: Form:
Hovedtekstur: Min. fordeling:
Kornstørrelse:
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Periode:
Provins:
Geotek.enhet:
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
O. Ø.: Mangler Opplysninger ! Ukjent og har ikke noe kjennskap til området. I.L.: Ligger i følge det geologiske kart i M:1:250 000 ligger forekomsten innenfor et større karbonatområde relativt høyt til fjells. Befaring 19.7.01: Kjørt opp anleggsveien til demning ved Synken. Desverre lavt skydekke på 500 moh. Avstanden fra havn er ca 10 km med flere tunneller som vedlikeholde dårlig etter kraftutbyggingen. Ca. 500 m høyde forskjell. Forekomsten er plottet omtrent 2 km fra anleggsvei. Ved endpunkt vei er det grå båndede kalkmarmorer som er intenst foldet i plastiske isoklinalfolder. Konklusjon: Verdt en befaring under bedre værforhold for å se på hele karbonatsekvensen, selv om forekomsten har ugunstig beliggenhet.

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Alnæs, Lisbeth , 1988
En vurdering av mineralske ressurser i Gildeskål kommune, Nordland
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.88.105;30 sider
Abstrakt:
Det er utarbeidet en berggrunnsgeologisk oversikt i målestokk 1:50 000 over de viktigste bergartene som opptrer i kommunen, samt en mineralressursoversikt basert på tilgjengelige arkiv-/litteraturdata. Hensikten med sammenstilingen har vært å skaffe til veie oversikt over og vurdere kommunens ressursgrunnlag, for på denne måten å kunne peke på eventuelle muligheter for ny vekst i bergindustrien. Det anbefales at det gjøres et første skritt for en oppfølgende vurdering av wolfram og barium, kvarts- og karbonatbergarter, naturstein, glimmer/kyanitt og grafitt.


Faktaarket ble generert 03.10.2022

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse