Norsk versjon
THE INDUSTRIAL MINERAL DATABASE
Deposit 1870 - 302 Lille Hornvatn
(Object Id: 7483)
(Last updated: 19.12.2017)
Belongs to the Province: Linnajavri

Location
County: Nordland Municipality: Sortland (1870)
Map 1:50000: Sortland (1232-3) Map 1:250000: Svolvær
Coordinate system: EU89-UTM Zone 33
East: 508569 m. North: 7625854 m.
Longitude: 15.2118040 Latitude: 68.7442030
Show on map

Resource
Resource Type: Graphite Resource Subtype: Graphite

Importance
Raw material meaning: Regional Importance (reg. 26.04.2017)

Resources and production
Activity: Pitting Reserves:
Operating method: Open pit mining Historical production:


Operations
From - To Activity Comments
1991 - 1991 Detail mapping Company/Institution :NGU
1991 - 1993 Core drilling Company/Institution :NGU

Mineralization
Genesis: Form:
Main texture: Min. distribution:
Main grain size:
Strike/Dip: Direction:
Plunge:
Stratigraphic classification of host rock
Era: Period:
Province:
Geotec.unit:
Tectonic complex:
Igneous complex:
Group: Formation:

Mineralogy
Mineral Amount
Graphite Major mineral (>10%)
Quartz Major mineral (>10%)
Plagioclase Major mineral (>10%)
Biotite Subordinate mineral (1-10%)

Information(s) in free text format
Free text
Forekomsten ligger ca. 30 m syd for Lille Hornvatn. Forekomsten ble oppdaget i 1990 av Håvard Gautneb og Einar Tveten og er ikke tidligere registrert i NGUs arkiver. I 1990 og 1991 ble det utført røsking, kjerneboring og CP-målinger av grafittmineraliseringene. Totalt ble det i området gravd opp 7 røsk. 300 kg av materialet ble tatt ut til oppredningstester. Grafitten er grov flakig og gehaltene ligger rundt 17% i gjennomsnitt. Det ble boret 4 hull, der alle hull er dokumentert og analysert. Alt utført arbeidet er forskriftsmessig lagt inn i databasen. I 2012-2013 utførte selskapet Norwegian graphite bakkegeofysikk og oppboring på en del nypåviste grafittsoner i dette området. Kombinert med Golia, Lamarkvannet, Græva og Lille Hornvann, er det påvist reserver på 3.8 Mt med 9% karbon

Bibliography:
From NGU's Reference Archive:
Gautneb, Håvard; Tveten, Einar , 1992
Grafittundersøkelser og geologisk kartlegging på Langøya, Sortland kommune, Nordland.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.92.155;78 pages
Abstract:
Rapporten omhandler NGUs grafittundersøkelser og geologiske kartlegging som har vært utført i tilknyttning til grafittforekomstene ved Jennestad. Undersøkelsene har resultert i en betydelig utvidelse av området for potensi- elle grafittforekomster. I Jennestad - Vikeid området har det blitt utført røsking og prøvetaking av grafittskifer på ca. 20 lokaliteter. De geologiske forhold og grafittens kvalitet rapporteres. Det har blitt boret 7 hull, til- sammen ca. 250 m. Det har blitt funnet flere lokaliteter med grov flakig grafitt med gehalter opptil 40 %. Grafittskiferen er assosiert med pyroksen- gneis, amfibolitt og dolomitt. Opptreden av grafittskifer synes sterkt domi- nert av strukturgeologiske forhold.

Gautneb, Håvard , 1993
Grafittundersøkelser i Hornvannområdet, Sortland kommune, Nordland
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.92.293;14 pages
Abstract:
I 1992 ble det utført røsk og geologisk kartlegging av flere steiltstående grafittmalm kropper NV for Hornvann i Sortland kommune. Grafittmalmens utgående varierer fra 3-7m mektighet.Karboninnholdet i malmen varierer fra ca. 8% til 41%, med et gjennomsnitt på 28.2% Grafittmalmen er grovflakig og av god kvalitet. Malmen opptrer i to kropper, begge linjalformete. Den nordre av disse faller 60-70o mot SV og med bratt stupning mot S. Den søndre er steiltstående med liten stupning. Det anbefales å bore 6 hull for å kontrol- lere malmens mektighet og kvalitet på flere steder langs strøket og på flere dyp.

Gautneb, Håvard , 1995
Grafittundersøkelser Hornvannet 1994, Sortland kommune Nordland
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.95.076;54 pages
Abstract:
I 1993 og 1994 har det blitt boret tilsammen ca. 1100 meter fordelt på 15 borhull i forskjellige grafittmalmkropper rundt Hornvannet. De viktigste malmkroppene er Græva-, Hornvannet- og Rundtjernet malmkropp. Græva malm- kropp representerer den største mineraliseringen og har en tonnasje estimert til 210.000 tonn med et gjennomsnittlig karboninnhold på 23%. Malmkroppen kiler ut ved ca. 70 meters dyp og den har sin maksimale mektighet på ca. 6 meter. Hornvannet malmkropp har en tonnasje som er estimert til 131.000 tonn, et gjennomsnittlig karboninnhold på 28% og en maksimal mektighet på 7 meter. Malmen kiler ut på ca. 30 meters dyp. Rundtjernet malmkropp har en maks. mektighet på 4 meter, som for største delen bare er ca. 1-2 meter. Rundtjernet malmkropp er svært grunn og kiler ut før 20 meters dyp. Det er realistisk å anta at største delen av Rundtjernet malmkropp ikke er brytbar og i liten grad bidrar til de totale grafittreserver. Rapporten gir også en gjennomgang av tidligere undersøkelser som er utført hvert år siden 1990 i dette området. En oppsummering av oppredningstester av malmen er også beskrevet.

Fieldsamples
Sample No. Sample type Miscellanrous
B9110 Core
Sampler: Gautneb, H./...Stored: Løkken
Comment: Borhull 2 26.8 m
No. of registrated special analyses = 1
B9112 Core
Sampler: Gautneb, H./...Stored: Løkken
Comment: Borhull 3 5.1m
No. of registrated special analyses = 1
B9113 Core
Sampler: Gautneb, H./...Stored: Løkken
Comment: Borhull 3 5.3 m
No. of registrated special analyses = 1
B9114 Core
Sampler: Gautneb, H./...Stored: Løkken
Comment: Borhull 3 5.6m
No. of registrated special analyses = 1
B9115 Core
Sampler: Gautneb, H./...Stored: Løkken
Comment: Borhull 3 5.8m
No. of registrated special analyses = 1
B9116 Core
Sampler: Gautneb, H./...Stored: Løkken
Comment: Borhull 3 7.1m
No. of registrated special analyses = 1
B9117 Core
Sampler: Gautneb, H./...Stored: Løkken
Comment: Borhull 3 7.3m
No. of registrated special analyses = 1
B9119 Core
Sampler: Gautneb, H./...Stored: Løkken
Comment: Borhull 3 7.8m
No. of registrated special analyses = 1
B912 Core
Sampler: Gautneb, H./...Stored: Løkken
Comment: Borhull 2 12.5m
No. of registrated special analyses = 1
B9120 Core
Sampler: Gautneb, H./...Stored: Løkken
Comment: Borhull 3 21.7m
No. of registrated special analyses = 1
B9121 Core
Sampler: Gautneb, H./...Stored: Løkken
Comment: Borhull 3 21.8m
No. of registrated special analyses = 1
B9122 Core
Sampler: Gautneb, H./...Stored: Løkken
Comment: Borhull 3 22.1m
No. of registrated special analyses = 1
B9123 Core
Sampler: Gautneb, H./...Stored: Løkken
Comment: Borhull 3 22.3 m
No. of registrated special analyses = 1
B9124 Core
Sampler: Gautneb, H./...Stored: Løkken
Comment: Borhull 3 22.6 m
No. of registrated special analyses = 1
B9125 Core
Sampler: Gautneb, H./...Stored: Løkken
Comment: Borhull 3 22.9 m
No. of registrated special analyses = 1
B9126 Core
Sampler: Gautneb, H./...Stored: Løkken
Comment: Borhull 3 23.1m
No. of registrated special analyses = 1
B9127 Core
Sampler: Gautneb, H./...Stored: Løkken
Comment: Borhull 3 23.3m
No. of registrated special analyses = 1
B9128 Core
Sampler: Gautneb, H./...Stored: Løkken
Comment: Borhull 3 23.6m
No. of registrated special analyses = 1
B9129 Core
Sampler: Gautneb, H./...Stored: Løkken
Comment: Borhull 3 24.5m
No. of registrated special analyses = 1
B913 Core
Sampler: Gautneb, H./...Stored: Løkken
Comment: Borhull 2 11.7 m
No. of registrated special analyses = 1
B9132 Core
Sampler: Gautneb, H./...Stored: Løkken
Comment: Borhull 5 30.5m
No. of registrated special analyses = 1
B9133 Core
Sampler: Gautneb, H./...Stored: Løkken
Comment: Borhull 5 30.8m
No. of registrated special analyses = 1
B9134 Core
Sampler: Gautneb, H./...Stored: Løkken
Comment: Borhull 5 25.2m
No. of registrated special analyses = 1
B9135 Core
Sampler: Gautneb, H./...Stored: Løkken
Comment: Borhull 5 25.7m
No. of registrated special analyses = 1
B9136 Core
Sampler: Gautneb, H./...Stored: Løkken
Comment: Borhull 5 26.5m
No. of registrated special analyses = 1
B9137 Core
Sampler: Gautneb, H./...Stored: Løkken
Comment: Borhull 5 26.8m
No. of registrated special analyses = 1
B9138 Core
Sampler: Gautneb, H./...Stored: Løkken
Comment: Borhull 5 27.1m
No. of registrated special analyses = 1
B9139 Core
Sampler: Gautneb, H./...Stored: Løkken
Comment: Borhull 5 27.4m
No. of registrated special analyses = 1
B9140 Core
Sampler: Gautneb, H./...Stored: Løkken
Comment: Borhull 5 27.8m
No. of registrated special analyses = 1
B9141 Core
Sampler: Gautneb, H./...Stored: Løkken
Comment: Borhull 5 28.2m
No. of registrated special analyses = 1
B9142 Core
Sampler: Gautneb, H./...Stored: Løkken
Comment: Borhull 5 28.5m
No. of registrated special analyses = 1
B9143 Core
Sampler: Gautneb, H./...Stored: Løkken
Comment: Borhull 7 4.2m
No. of registrated special analyses = 1
B9144 Core
Sampler: Gautneb, H./...Stored: Løkken
Comment: Borhull 74.7m
No. of registrated special analyses = 1
B9147 Core
Sampler: Gautneb, H./...Stored: Løkken
Comment: Borhull 7 11.3m
No. of registrated special analyses = 1
B9148 Core
Sampler: Gautneb, H./...Stored: Løkken
Comment: Borhull 712.6m
No. of registrated special analyses = 1
B9149 Core
Sampler: Gautneb, H./...Stored: Løkken
Comment: Borhull 7 13.2m
No. of registrated special analyses = 1
B9150 Core
Sampler: Gautneb, H./...Stored: Løkken
Comment: Borhull 7 15.1m
No. of registrated special analyses = 1
B9151 Core
Sampler: Gautneb, H./...Stored: Løkken
Comment: Borhull 7 15.5m
No. of registrated special analyses = 1
B9152 Core
Sampler: Gautneb, H./...Stored: Løkken
Comment: Borhull 7 16.2m
No. of registrated special analyses = 1
B9153 Core
Sampler: Gautneb, H./...Stored: Løkken
Comment: Borhull 7 16.5m
No. of registrated special analyses = 1
B9154 Core
Sampler: Gautneb, H./...Stored: Løkken
Comment: Borhull 7 16.8m
No. of registrated special analyses = 1
B9155 Core
Sampler: Gautneb, H./...Stored: Løkken
Comment: Borhull 7 17.2 m
No. of registrated special analyses = 1
B9156 Core
Sampler: Gautneb, H./...Stored: Løkken
Comment: Borhull 7 17.5m
No. of registrated special analyses = 1
B9157 Core
Sampler: Gautneb, H./...Stored: Løkken
Comment: Borhull 7 17.8m
No. of registrated special analyses = 1
B9158 Core
Sampler: Gautneb, H./...Stored: Løkken
Comment: Borhull 7 18.2m
No. of registrated special analyses = 1
B9159 Core
Sampler: Gautneb, H./...Stored: Løkken
Comment: Borhull 7 18.5m
No. of registrated special analyses = 1
B9160 Core
Sampler: Gautneb, H./...Stored: Løkken
Comment: Borhull 7 18.8m
No. of registrated special analyses = 1
B9161 Core
Sampler: Gautneb, H./...Stored: Løkken
Comment: Borhull 7 19.2m
No. of registrated special analyses = 2
B9162 Core
Sampler: Gautneb, H./...Stored: Løkken
Comment: Borhull 7 19.5m
No. of registrated special analyses = 2
B9163 Core
Sampler: Gautneb, H./...Stored: Løkken
Comment: Borhull 7 19.8m
No. of registrated special analyses = 1
B9164 Core
Sampler: Gautneb, H./...Stored: Løkken
Comment: Borhull 7 20.2m
No. of registrated special analyses = 1
B9165 Core
Sampler: Gautneb, H./...Stored: Løkken
Comment: Borhull 7 20.5m
No. of registrated special analyses = 1
B9166 Core
Sampler: Gautneb, H./...Stored: Løkken
Comment: Borhull 7 20.8m
No. of registrated special analyses = 1
B9167 Core
Sampler: Gautneb, H./...Stored: Løkken
Comment: Borhull 7 21.2m
No. of registrated special analyses = 1
B9168 Core
Sampler: Gautneb, H./...Stored: Løkken
Comment: Borhull 7 22.5m
No. of registrated special analyses = 1
B9169 Core
Sampler: Gautneb, H./...Stored: Løkken
Comment: Borhull 7 22.8m
No. of registrated special analyses = 1
B917 Core
Sampler: Gautneb, H./...Stored: Løkken
Comment: Borhull 2 22.3 m
No. of registrated special analyses = 1
B918 Core
Sampler: Gautneb, H./...Stored: Løkken
Comment: Borhull 2 22.7 m
No. of registrated special analyses = 1
B919 Core
Sampler: Gautneb, H./...Stored: Løkken
Comment: Borhull 2 26.2m
No. of registrated special analyses = 1
HG7-12 Dump
Sampler: Håvard Gautneb
Comment: Graphite schist from the remains at Lille Hornvann. Carbon content = 15.57%
No. of registrated special analyses = 1
HG8-12 Dump
Sampler: Håvard Gautneb
Comment: Graphite schist from the remains at Lille Hornvann. Carbon content = 9.014%
No. of registrated special analyses = 1
90-21A Bedrock
Sampler: Gautneb, H./...Stored: Løkken
Comment: Grafittskifer fra røsk 91/1, hovedrøsket ved Lille Hornvatn
No. of registrated special analyses = 1
90-21B Bedrock
Sampler: Gautneb, H./...Stored: Løkken
Comment: Grafittskifer fra røsk 91/1, hovedrøsket ved Lille Hornvatn
No. of registrated special analyses = 1
90-21C Bedrock
Sampler: Gautneb, H./...Stored: Løkken
Comment: Grafittskifer fra røsk 91/1, hovedrøsket ved Lille Hornvatn
No. of registrated special analyses = 1
90-8 Bedrock
Sampler: Gautneb, H./...Stored: Løkken
Comment: Rusten og råtten grafittskifer
No. of registrated special analyses = 1
9111B2 Bedrock
Sampler: Gautneb, H./...Stored: Løkken
Comment: Grafittskifer røsk 91/1
No. of registrated special analyses = 1
9111D3 Bedrock
Sampler: Gautneb, H./...Stored: Løkken
Comment: Grafittskifer røsk 91/1
No. of registrated special analyses = 1
9121A Bedrock
Sampler: Gautneb, H./...Stored: Løkken
Comment: Grafittskifer røsk 91/3
No. of registrated special analyses = 1
9121B Bedrock
Sampler: Gautneb, H./...Stored: Løkken
Comment: Grafittskifer røsk 91/3
No. of registrated special analyses = 1
9121C Bedrock
Sampler: Gautneb, H./...Stored: Løkken
Comment: Grafittskifer røsk 91/3
No. of registrated special analyses = 1
9121D Bedrock
Sampler: Gautneb, H./...Stored: Løkken
Comment: Grafittskifer røsk 91/3
No. of registrated special analyses = 1
9121E Bedrock
Sampler: Gautneb, H./...Stored: Løkken
Comment: Grafittskifer røsk 91/3
No. of registrated special analyses = 1
9122B Bedrock
Sampler: Gautneb, H./...Stored: Løkken
Comment: Grafittskifer fra et gjenfylt røsk ved Lille hornvann
No. of registrated special analyses = 1
9123A Bedrock
Sampler: Gautneb, H./...Stored: Løkken
Comment: Grafittskifer røsk 91/4
No. of registrated special analyses = 1
9123B Bedrock
Sampler: Gautneb, H./...Stored: Løkken
Comment: Grafittskifer røsk 91/4
No. of registrated special analyses = 1
9123C Bedrock
Sampler: Gautneb, H./...Stored: Løkken
Comment: Grafittskifer røsk 91/4
No. of registrated special analyses = 1
9123D Bedrock
Sampler: Gautneb, H./...Stored: Løkken
Comment: Grafittskifer røsk 91/4
No. of registrated special analyses = 1
9125A Bedrock
Sampler: Gautneb, H./...Stored: Løkken
Comment: Grafittskifer røsk 91/5
No. of registrated special analyses = 1
9126 Bedrock
Sampler: Gautneb, H./...Stored: Løkken
Comment: Grafittskifer fra røsk 91/6 , gjennfyllt
No. of registrated special analyses = 1
9128A Bedrock
Sampler: Gautneb, H./...Stored: Løkken
Comment: Grafittskifer fra røsk 91/8 øvre del
No. of registrated special analyses = 1
9128B Bedrock
Sampler: Gautneb, H./...Stored: Løkken
Comment: Grafittskifer fra røsk 91/8 øvre del
No. of registrated special analyses = 1
9128C Bedrock
Sampler: Gautneb, H./...Stored: Løkken
Comment: Grafittskifer fra røsk 91/8 øvre del
No. of registrated special analyses = 1
9128D Bedrock
Sampler: Gautneb, H./...Stored: Løkken
Comment: Grafittskifer fra røsk 91/8 øvre del
No. of registrated special analyses = 1
9128E Bedrock
Sampler: Gautneb, H./...Stored: Løkken
Comment: Grafittskifer fra røsk 91/8 øvre del
No. of registrated special analyses = 1
9128F Bedrock
Sampler: Gautneb, H./...Stored: Løkken
Comment: Grafittskifer fra røsk 91/8 øvre del
No. of registrated special analyses = 1
9128G Bedrock
Sampler: Gautneb, H./...Stored: Løkken
Comment: Grafittskifer fra røsk 91/8 øvre del
No. of registrated special analyses = 1
9128H Bedrock
Sampler: Gautneb, H./...Stored: Løkken
Comment: Grafittskifer fra røsk 91/8 øvre del
No. of registrated special analyses = 1
9129 Bedrock
Sampler: Gautneb, H./...Stored: Løkken
Comment: Grafittskifer fra røsk 91/8 midtre del
No. of registrated special analyses = 1
9130A Bedrock
Sampler: Gautneb, H./...Stored: Løkken
Comment: Grafittskifer røsk 91/8 nedre del
No. of registrated special analyses = 1
9130B Bedrock
Sampler: Gautneb, H./...Stored: Løkken
Comment: Grafittskifer røsk 91/8 nedre del
No. of registrated special analyses = 1
9130C Bedrock
Sampler: Gautneb, H./...Stored: Løkken
Comment: Grafittskifer røsk 91/8 nedre del
No. of registrated special analyses = 1
9159A Bedrock
Sampler: Gautneb, H./...Stored: Løkken
Comment: Grafittsifer røsk 91/7 Lille Hornvann
No. of registrated special analyses = 1
9159B Bedrock
Sampler: Gautneb, H./...Stored: Løkken
Comment: Grafittsifer røsk 91/7 Lille Hornvann
No. of registrated special analyses = 1
NB! All analyse values are shown at the end of the printout.:

Name of Locality: Drill hole 1 91
(Object Id: 34492 302,01,00)

Location
County: Nordland Municipality: Sortland (1870)
Map 1:50000: Sortland (1232-3) Map 1:250000: Svolvær
Coordinate system: EU89-UTM Zone 33
East: 508480 m. North: 7625782 m.
Longitude: 15.2096160 Latitude: 68.7435530
Show on map

Resource
Resource Type: Graphite Resource Subtype: Graphite


Name of Locality: Drill hole 2 91
(Object Id: 34493 302,02,00)

Location
County: Nordland Municipality: Sortland (1870)
Map 1:50000: Sortland (1232-3) Map 1:250000: Svolvær
Coordinate system: EU89-UTM Zone 33
East: 508515 m. North: 7625866 m.
Longitude: 15.2104880 Latitude: 68.7443050
Show on map

Resource
Resource Type: Graphite Resource Subtype: Graphite


Name of Locality: Drill hole 3 91
(Object Id: 34494 302,03,00)

Location
County: Nordland Municipality: Sortland (1870)
Map 1:50000: Sortland (1232-3) Map 1:250000: Svolvær
Coordinate system: EU89-UTM Zone 33
East: 508545 m. North: 7625722 m.
Longitude: 15.2111930 Latitude: 68.7430130
Show on map

Resource
Resource Type: Graphite Resource Subtype: Graphite


Name of Locality: Drill hole 4
(Object Id: 34495 302,04,00)

Location
County: Nordland Municipality: Sortland (1870)
Map 1:50000: Sortland (1232-3) Map 1:250000: Svolvær
Coordinate system: EU89-UTM Zone 33
East: 508473 m. North: 7625750 m.
Longitude: 15.2094160 Latitude: 68.7432660
Show on map

Resource
Resource Type: Graphite Resource Subtype: GraphiteAnalyse Results
from
Deposit Area 1870 - 302 Lille Hornvatn

Special analyses
Sample No. Sample Type What is measured Result
B9110 Core Total carbon (TC) 0.48%
B9112 Core Total carbon (TC) 17.77%
B9113 Core Total carbon (TC) 26.84%
B9114 Core Total carbon (TC) 32.34%
B9115 Core Total carbon (TC) 24.25%
B9116 Core Total carbon (TC) 27.1%
B9117 Core Total carbon (TC) 28.17%
B9119 Core Total carbon (TC) 17.54%
B912 Core Total carbon (TC) 1.93%
B9120 Core Total carbon (TC) 18.21%
B9121 Core Total carbon (TC) 29.71%
B9122 Core Total carbon (TC) 27.88%
B9123 Core Total carbon (TC) 28.09%
B9124 Core Total carbon (TC) 28.62%
B9125 Core Total carbon (TC) 27.85%
B9126 Core Total carbon (TC) 34.9%
B9127 Core Total carbon (TC) 26.93%
B9128 Core Total carbon (TC) 6.82%
B9129 Core Total carbon (TC) 9.85%
B913 Core Total carbon (TC) 7.37%
B9132 Core Total carbon (TC) 10.61%
B9133 Core Total carbon (TC) 16.98%
B9134 Core Total carbon (TC) 6.51%
B9135 Core Total carbon (TC) 5.32%
B9136 Core Total carbon (TC) 13.5%
B9137 Core Total carbon (TC) 15.58%
B9138 Core Total carbon (TC) 13.24%
B9139 Core Total carbon (TC) 9.11%
B9140 Core Total carbon (TC) 15.29%
B9141 Core Total carbon (TC) 10.65%
B9142 Core Total carbon (TC) 10.44%
B9143 Core Total carbon (TC) 9.51%
B9144 Core Total carbon (TC) 8.07%
B9147 Core Total carbon (TC) 17.44%
B9148 Core Total carbon (TC) 12.27%
B9149 Core Total carbon (TC) 0.32%
B9150 Core Total carbon (TC) 6.5%
B9151 Core Total carbon (TC) 7.61%
B9152 Core Total carbon (TC) 6.81%
B9153 Core Total carbon (TC) 9.93%
B9154 Core Total carbon (TC) 8.87%
B9155 Core Total carbon (TC) 6.1%
B9156 Core Total carbon (TC) 5.72%
B9157 Core Total carbon (TC) 9.22%
B9158 Core Total carbon (TC) 14.8%
B9159 Core Total carbon (TC) 13.01%
B9160 Core Total carbon (TC) 8.2%
B9161 Core Total carbon (TC) 6.47%
B9161 Core Total carbon (TC) 6.47%
B9162 Core Total carbon (TC) 11.73%
B9162 Core Total carbon (TC) 11.73%
B9163 Core Total carbon (TC) 12.91%
B9164 Core Total carbon (TC) 11.78%
B9165 Core Total carbon (TC) 11.72%
B9166 Core Total carbon (TC) 7.18%
B9167 Core Total carbon (TC) 6.76%
B9168 Core Total carbon (TC) 22.75%
B9169 Core Total carbon (TC) 15.93%
B917 Core Total carbon (TC) 2.6%
B918 Core Total carbon (TC) 1.62%
B919 Core Total carbon (TC) 5.04%
HG7-12 Dump Total carbon (TC) 15,6%
HG8-12 Dump Total carbon (TC) 9%
90-21A Bedrock Total carbon (TC) 24.25%
90-21B Bedrock Total carbon (TC) 14.86%
90-21C Bedrock Total carbon (TC) 16.57%
90-8 Bedrock Total carbon (TC) 39.65%
9111B2 Bedrock Total carbon (TC) 18.49%
9111D3 Bedrock Total carbon (TC) 11%
9121A Bedrock Total carbon (TC) 12.88%
9121B Bedrock Total carbon (TC) 4.65%
9121C Bedrock Total carbon (TC) 9.23%
9121D Bedrock Total carbon (TC) 8.7%
9121E Bedrock Total carbon (TC) 16.93%
9122B Bedrock Total carbon (TC) 10.66%
9123A Bedrock Total carbon (TC) 21.28%
9123B Bedrock Total carbon (TC) 27.41%
9123C Bedrock Total carbon (TC) 30.46%
9123D Bedrock Total carbon (TC) 33.07%
9125A Bedrock Total carbon (TC) 7.8%
9126 Bedrock Total carbon (TC) 9.92%
9128A Bedrock Total carbon (TC) 15.9%
9128B Bedrock Total carbon (TC) 6.62%
9128C Bedrock Total carbon (TC) 7%
9128D Bedrock Total carbon (TC) 12.58%
9128E Bedrock Total carbon (TC) 10.55%
9128F Bedrock Total carbon (TC) 6.64%
9128G Bedrock Total carbon (TC) 5.64%
9128H Bedrock Total carbon (TC) 7.81%
9129 Bedrock Total carbon (TC) 10.6%
9130A Bedrock Total carbon (TC) 6.22%
9130B Bedrock Total carbon (TC) 9.8%
9130C Bedrock Total carbon (TC) 9.27%
9159A Bedrock Total carbon (TC) 9.62%
9159B Bedrock Total carbon (TC) 10.63%


The fact sheet was created on 18.10.2021

Questions or comments regarding the fact sheet can be emailed to:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Geological Survey of Norway