English version
INDUSTRIMINERALDATABASEN
Forekomst 1870 - 302 Lille Hornvatn
(Objekt Id: 7483)
(Sist oppdatert: 05.09.2022)
Tilhører provinsen: Linnajavri

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Sortland (1870)
Kart 1:50000: Sortland (1232-3) Kart 1:250000: Svolvær
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 508569 m. Nord: 7625854 m.
Lengdegrad: 15.2118040 Breddegrad: 68.7442030
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Grafitt Ressursundertype: Grafitt

Betydning
Råstoffbetydning: Regional betydning (reg. 26.04.2017)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Røsking Reserver:
Driftsmetode: Dagbrudd Historisk produksjon:


Operasjoner
Fra - Til Aktivitet Kommentar
1991 - 1991 Detaljkartlegging Selskap/Institusjon:NGU
1991 - 1993 Kjerneboring Selskap/Institusjon:NGU

Mineralisering
Genese: Form:
Hovedtekstur: Min. fordeling:
Kornstørrelse:
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Periode:
Provins:
Geotek.enhet:
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Mineralogi
Mineral Mengde
Grafitt Hovedmineral (>10%)
Kvarts Hovedmineral (>10%)
Plagioklas Hovedmineral (>10%)
Biotitt Underordnet mineral (1-10%)

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Forekomsten ligger ca. 30 m syd for Lille Hornvatn. Forekomsten ble oppdaget i 1990 av Håvard Gautneb og Einar Tveten og var ikke tidligere registrert i NGUs arkiver. I 1990 og 1991 ble det utført røsking, kjerneboring og CP-målinger av grafittmineraliseringene. Totalt ble det i området gravd opp 7 røsk. 300 kg av materialet ble tatt ut til oppredningstester. Grafitten er grov flakig og gehaltene ligger rundt 17% i gjennomsnitt. Det ble boret 4 hull, der alle hull er dokumentert og analysert. Alt utført arbeidet er forskriftsmessig lagt inn i databasen. I 2012-2013 utførte selskapet Norwegian graphite bakkegeofysikk og oppboring på en del nypåviste grafittsoner i dette området. Kombinert med Golia, Lamarkvannet, Græva og Lille Hornvann, er det påvist reserver på 3.8 Mt med 9% karbon

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Gautneb, Håvard; Tveten, Einar , 1992
Grafittundersøkelser og geologisk kartlegging på Langøya, Sortland kommune, Nordland.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.92.155;78 sider
Abstrakt:
Rapporten omhandler NGUs grafittundersøkelser og geologiske kartlegging som har vært utført i tilknyttning til grafittforekomstene ved Jennestad. Undersøkelsene har resultert i en betydelig utvidelse av området for potensi- elle grafittforekomster. I Jennestad - Vikeid området har det blitt utført røsking og prøvetaking av grafittskifer på ca. 20 lokaliteter. De geologiske forhold og grafittens kvalitet rapporteres. Det har blitt boret 7 hull, til- sammen ca. 250 m. Det har blitt funnet flere lokaliteter med grov flakig grafitt med gehalter opptil 40 %. Grafittskiferen er assosiert med pyroksen- gneis, amfibolitt og dolomitt. Opptreden av grafittskifer synes sterkt domi- nert av strukturgeologiske forhold.

Gautneb, Håvard , 1993
Grafittundersøkelser i Hornvannområdet, Sortland kommune, Nordland
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.92.293;14 sider
Abstrakt:
I 1992 ble det utført røsk og geologisk kartlegging av flere steiltstående grafittmalm kropper NV for Hornvann i Sortland kommune. Grafittmalmens utgående varierer fra 3-7m mektighet.Karboninnholdet i malmen varierer fra ca. 8% til 41%, med et gjennomsnitt på 28.2% Grafittmalmen er grovflakig og av god kvalitet. Malmen opptrer i to kropper, begge linjalformete. Den nordre av disse faller 60-70o mot SV og med bratt stupning mot S. Den søndre er steiltstående med liten stupning. Det anbefales å bore 6 hull for å kontrol- lere malmens mektighet og kvalitet på flere steder langs strøket og på flere dyp.

Gautneb, Håvard , 1995
Grafittundersøkelser Hornvannet 1994, Sortland kommune Nordland
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.95.076;54 sider
Abstrakt:
I 1993 og 1994 har det blitt boret tilsammen ca. 1100 meter fordelt på 15 borhull i forskjellige grafittmalmkropper rundt Hornvannet. De viktigste malmkroppene er Græva-, Hornvannet- og Rundtjernet malmkropp. Græva malm- kropp representerer den største mineraliseringen og har en tonnasje estimert til 210.000 tonn med et gjennomsnittlig karboninnhold på 23%. Malmkroppen kiler ut ved ca. 70 meters dyp og den har sin maksimale mektighet på ca. 6 meter. Hornvannet malmkropp har en tonnasje som er estimert til 131.000 tonn, et gjennomsnittlig karboninnhold på 28% og en maksimal mektighet på 7 meter. Malmen kiler ut på ca. 30 meters dyp. Rundtjernet malmkropp har en maks. mektighet på 4 meter, som for største delen bare er ca. 1-2 meter. Rundtjernet malmkropp er svært grunn og kiler ut før 20 meters dyp. Det er realistisk å anta at største delen av Rundtjernet malmkropp ikke er brytbar og i liten grad bidrar til de totale grafittreserver. Rapporten gir også en gjennomgang av tidligere undersøkelser som er utført hvert år siden 1990 i dette området. En oppsummering av oppredningstester av malmen er også beskrevet.

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
B9110 Borkjerne
Prøvetaker: Gautneb, H./...Lager: Løkken
Kommentar: Borhull 2 26.8 m
Antall registrerte spesialanalyser = 1
B9112 Borkjerne
Prøvetaker: Gautneb, H./...Lager: Løkken
Kommentar: Borhull 3 5.1m
Antall registrerte spesialanalyser = 1
B9113 Borkjerne
Prøvetaker: Gautneb, H./...Lager: Løkken
Kommentar: Borhull 3 5.3 m
Antall registrerte spesialanalyser = 1
B9114 Borkjerne
Prøvetaker: Gautneb, H./...Lager: Løkken
Kommentar: Borhull 3 5.6m
Antall registrerte spesialanalyser = 1
B9115 Borkjerne
Prøvetaker: Gautneb, H./...Lager: Løkken
Kommentar: Borhull 3 5.8m
Antall registrerte spesialanalyser = 1
B9116 Borkjerne
Prøvetaker: Gautneb, H./...Lager: Løkken
Kommentar: Borhull 3 7.1m
Antall registrerte spesialanalyser = 1
B9117 Borkjerne
Prøvetaker: Gautneb, H./...Lager: Løkken
Kommentar: Borhull 3 7.3m
Antall registrerte spesialanalyser = 1
B9119 Borkjerne
Prøvetaker: Gautneb, H./...Lager: Løkken
Kommentar: Borhull 3 7.8m
Antall registrerte spesialanalyser = 1
B912 Borkjerne
Prøvetaker: Gautneb, H./...Lager: Løkken
Kommentar: Borhull 2 12.5m
Antall registrerte spesialanalyser = 1
B9120 Borkjerne
Prøvetaker: Gautneb, H./...Lager: Løkken
Kommentar: Borhull 3 21.7m
Antall registrerte spesialanalyser = 1
B9121 Borkjerne
Prøvetaker: Gautneb, H./...Lager: Løkken
Kommentar: Borhull 3 21.8m
Antall registrerte spesialanalyser = 1
B9122 Borkjerne
Prøvetaker: Gautneb, H./...Lager: Løkken
Kommentar: Borhull 3 22.1m
Antall registrerte spesialanalyser = 1
B9123 Borkjerne
Prøvetaker: Gautneb, H./...Lager: Løkken
Kommentar: Borhull 3 22.3 m
Antall registrerte spesialanalyser = 1
B9124 Borkjerne
Prøvetaker: Gautneb, H./...Lager: Løkken
Kommentar: Borhull 3 22.6 m
Antall registrerte spesialanalyser = 1
B9125 Borkjerne
Prøvetaker: Gautneb, H./...Lager: Løkken
Kommentar: Borhull 3 22.9 m
Antall registrerte spesialanalyser = 1
B9126 Borkjerne
Prøvetaker: Gautneb, H./...Lager: Løkken
Kommentar: Borhull 3 23.1m
Antall registrerte spesialanalyser = 1
B9127 Borkjerne
Prøvetaker: Gautneb, H./...Lager: Løkken
Kommentar: Borhull 3 23.3m
Antall registrerte spesialanalyser = 1
B9128 Borkjerne
Prøvetaker: Gautneb, H./...Lager: Løkken
Kommentar: Borhull 3 23.6m
Antall registrerte spesialanalyser = 1
B9129 Borkjerne
Prøvetaker: Gautneb, H./...Lager: Løkken
Kommentar: Borhull 3 24.5m
Antall registrerte spesialanalyser = 1
B913 Borkjerne
Prøvetaker: Gautneb, H./...Lager: Løkken
Kommentar: Borhull 2 11.7 m
Antall registrerte spesialanalyser = 1
B9132 Borkjerne
Prøvetaker: Gautneb, H./...Lager: Løkken
Kommentar: Borhull 5 30.5m
Antall registrerte spesialanalyser = 1
B9133 Borkjerne
Prøvetaker: Gautneb, H./...Lager: Løkken
Kommentar: Borhull 5 30.8m
Antall registrerte spesialanalyser = 1
B9134 Borkjerne
Prøvetaker: Gautneb, H./...Lager: Løkken
Kommentar: Borhull 5 25.2m
Antall registrerte spesialanalyser = 1
B9135 Borkjerne
Prøvetaker: Gautneb, H./...Lager: Løkken
Kommentar: Borhull 5 25.7m
Antall registrerte spesialanalyser = 1
B9136 Borkjerne
Prøvetaker: Gautneb, H./...Lager: Løkken
Kommentar: Borhull 5 26.5m
Antall registrerte spesialanalyser = 1
B9137 Borkjerne
Prøvetaker: Gautneb, H./...Lager: Løkken
Kommentar: Borhull 5 26.8m
Antall registrerte spesialanalyser = 1
B9138 Borkjerne
Prøvetaker: Gautneb, H./...Lager: Løkken
Kommentar: Borhull 5 27.1m
Antall registrerte spesialanalyser = 1
B9139 Borkjerne
Prøvetaker: Gautneb, H./...Lager: Løkken
Kommentar: Borhull 5 27.4m
Antall registrerte spesialanalyser = 1
B9140 Borkjerne
Prøvetaker: Gautneb, H./...Lager: Løkken
Kommentar: Borhull 5 27.8m
Antall registrerte spesialanalyser = 1
B9141 Borkjerne
Prøvetaker: Gautneb, H./...Lager: Løkken
Kommentar: Borhull 5 28.2m
Antall registrerte spesialanalyser = 1
B9142 Borkjerne
Prøvetaker: Gautneb, H./...Lager: Løkken
Kommentar: Borhull 5 28.5m
Antall registrerte spesialanalyser = 1
B9143 Borkjerne
Prøvetaker: Gautneb, H./...Lager: Løkken
Kommentar: Borhull 7 4.2m
Antall registrerte spesialanalyser = 1
B9144 Borkjerne
Prøvetaker: Gautneb, H./...Lager: Løkken
Kommentar: Borhull 74.7m
Antall registrerte spesialanalyser = 1
B9147 Borkjerne
Prøvetaker: Gautneb, H./...Lager: Løkken
Kommentar: Borhull 7 11.3m
Antall registrerte spesialanalyser = 1
B9148 Borkjerne
Prøvetaker: Gautneb, H./...Lager: Løkken
Kommentar: Borhull 712.6m
Antall registrerte spesialanalyser = 1
B9149 Borkjerne
Prøvetaker: Gautneb, H./...Lager: Løkken
Kommentar: Borhull 7 13.2m
Antall registrerte spesialanalyser = 1
B9150 Borkjerne
Prøvetaker: Gautneb, H./...Lager: Løkken
Kommentar: Borhull 7 15.1m
Antall registrerte spesialanalyser = 1
B9151 Borkjerne
Prøvetaker: Gautneb, H./...Lager: Løkken
Kommentar: Borhull 7 15.5m
Antall registrerte spesialanalyser = 1
B9152 Borkjerne
Prøvetaker: Gautneb, H./...Lager: Løkken
Kommentar: Borhull 7 16.2m
Antall registrerte spesialanalyser = 1
B9153 Borkjerne
Prøvetaker: Gautneb, H./...Lager: Løkken
Kommentar: Borhull 7 16.5m
Antall registrerte spesialanalyser = 1
B9154 Borkjerne
Prøvetaker: Gautneb, H./...Lager: Løkken
Kommentar: Borhull 7 16.8m
Antall registrerte spesialanalyser = 1
B9155 Borkjerne
Prøvetaker: Gautneb, H./...Lager: Løkken
Kommentar: Borhull 7 17.2 m
Antall registrerte spesialanalyser = 1
B9156 Borkjerne
Prøvetaker: Gautneb, H./...Lager: Løkken
Kommentar: Borhull 7 17.5m
Antall registrerte spesialanalyser = 1
B9157 Borkjerne
Prøvetaker: Gautneb, H./...Lager: Løkken
Kommentar: Borhull 7 17.8m
Antall registrerte spesialanalyser = 1
B9158 Borkjerne
Prøvetaker: Gautneb, H./...Lager: Løkken
Kommentar: Borhull 7 18.2m
Antall registrerte spesialanalyser = 1
B9159 Borkjerne
Prøvetaker: Gautneb, H./...Lager: Løkken
Kommentar: Borhull 7 18.5m
Antall registrerte spesialanalyser = 1
B9160 Borkjerne
Prøvetaker: Gautneb, H./...Lager: Løkken
Kommentar: Borhull 7 18.8m
Antall registrerte spesialanalyser = 1
B9161 Borkjerne
Prøvetaker: Gautneb, H./...Lager: Løkken
Kommentar: Borhull 7 19.2m
Antall registrerte spesialanalyser = 2
B9162 Borkjerne
Prøvetaker: Gautneb, H./...Lager: Løkken
Kommentar: Borhull 7 19.5m
Antall registrerte spesialanalyser = 2
B9163 Borkjerne
Prøvetaker: Gautneb, H./...Lager: Løkken
Kommentar: Borhull 7 19.8m
Antall registrerte spesialanalyser = 1
B9164 Borkjerne
Prøvetaker: Gautneb, H./...Lager: Løkken
Kommentar: Borhull 7 20.2m
Antall registrerte spesialanalyser = 1
B9165 Borkjerne
Prøvetaker: Gautneb, H./...Lager: Løkken
Kommentar: Borhull 7 20.5m
Antall registrerte spesialanalyser = 1
B9166 Borkjerne
Prøvetaker: Gautneb, H./...Lager: Løkken
Kommentar: Borhull 7 20.8m
Antall registrerte spesialanalyser = 1
B9167 Borkjerne
Prøvetaker: Gautneb, H./...Lager: Løkken
Kommentar: Borhull 7 21.2m
Antall registrerte spesialanalyser = 1
B9168 Borkjerne
Prøvetaker: Gautneb, H./...Lager: Løkken
Kommentar: Borhull 7 22.5m
Antall registrerte spesialanalyser = 1
B9169 Borkjerne
Prøvetaker: Gautneb, H./...Lager: Løkken
Kommentar: Borhull 7 22.8m
Antall registrerte spesialanalyser = 1
B917 Borkjerne
Prøvetaker: Gautneb, H./...Lager: Løkken
Kommentar: Borhull 2 22.3 m
Antall registrerte spesialanalyser = 1
B918 Borkjerne
Prøvetaker: Gautneb, H./...Lager: Løkken
Kommentar: Borhull 2 22.7 m
Antall registrerte spesialanalyser = 1
B919 Borkjerne
Prøvetaker: Gautneb, H./...Lager: Løkken
Kommentar: Borhull 2 26.2m
Antall registrerte spesialanalyser = 1
HG7-12 Tipprøve
Prøvetaker: Håvard Gautneb
Kommentar: Grafittskifer tatt fra restene av det utsprenge materialet ved Lille Hornvann. Gehalt av grafitt er 15.57 %C.
Antall registrerte spesialanalyser = 1
HG8-12 Tipprøve
Prøvetaker: Håvard Gautneb
Kommentar: Grafittskifer tatt fra restene av det utsprenge materialet ved Lille Hornvann. Gehalt av grafitt er 9.014 %C.
Antall registrerte spesialanalyser = 1
90-21A Fastfjell
Prøvetaker: Gautneb, H./...Lager: Løkken
Kommentar: Grafittskifer fra røsk 91/1, hovedrøsket ved Lille Hornvatn
Antall registrerte spesialanalyser = 1
90-21B Fastfjell
Prøvetaker: Gautneb, H./...Lager: Løkken
Kommentar: Grafittskifer fra røsk 91/1, hovedrøsket ved Lille Hornvatn
Antall registrerte spesialanalyser = 1
90-21C Fastfjell
Prøvetaker: Gautneb, H./...Lager: Løkken
Kommentar: Grafittskifer fra røsk 91/1, hovedrøsket ved Lille Hornvatn
Antall registrerte spesialanalyser = 1
90-8 Fastfjell
Prøvetaker: Gautneb, H./...Lager: Løkken
Kommentar: Rusten og råtten grafittskifer
Antall registrerte spesialanalyser = 1
9111B2 Fastfjell
Prøvetaker: Gautneb, H./...Lager: Løkken
Kommentar: Grafittskifer røsk 91/1
Antall registrerte spesialanalyser = 1
9111D3 Fastfjell
Prøvetaker: Gautneb, H./...Lager: Løkken
Kommentar: Grafittskifer røsk 91/1
Antall registrerte spesialanalyser = 1
9121A Fastfjell
Prøvetaker: Gautneb, H./...Lager: Løkken
Kommentar: Grafittskifer røsk 91/3
Antall registrerte spesialanalyser = 1
9121B Fastfjell
Prøvetaker: Gautneb, H./...Lager: Løkken
Kommentar: Grafittskifer røsk 91/3
Antall registrerte spesialanalyser = 1
9121C Fastfjell
Prøvetaker: Gautneb, H./...Lager: Løkken
Kommentar: Grafittskifer røsk 91/3
Antall registrerte spesialanalyser = 1
9121D Fastfjell
Prøvetaker: Gautneb, H./...Lager: Løkken
Kommentar: Grafittskifer røsk 91/3
Antall registrerte spesialanalyser = 1
9121E Fastfjell
Prøvetaker: Gautneb, H./...Lager: Løkken
Kommentar: Grafittskifer røsk 91/3
Antall registrerte spesialanalyser = 1
9122B Fastfjell
Prøvetaker: Gautneb, H./...Lager: Løkken
Kommentar: Grafittskifer fra et gjenfylt røsk ved Lille hornvann
Antall registrerte spesialanalyser = 1
9123A Fastfjell
Prøvetaker: Gautneb, H./...Lager: Løkken
Kommentar: Grafittskifer røsk 91/4
Antall registrerte spesialanalyser = 1
9123B Fastfjell
Prøvetaker: Gautneb, H./...Lager: Løkken
Kommentar: Grafittskifer røsk 91/4
Antall registrerte spesialanalyser = 1
9123C Fastfjell
Prøvetaker: Gautneb, H./...Lager: Løkken
Kommentar: Grafittskifer røsk 91/4
Antall registrerte spesialanalyser = 1
9123D Fastfjell
Prøvetaker: Gautneb, H./...Lager: Løkken
Kommentar: Grafittskifer røsk 91/4
Antall registrerte spesialanalyser = 1
9125A Fastfjell
Prøvetaker: Gautneb, H./...Lager: Løkken
Kommentar: Grafittskifer røsk 91/5
Antall registrerte spesialanalyser = 1
9126 Fastfjell
Prøvetaker: Gautneb, H./...Lager: Løkken
Kommentar: Grafittskifer fra røsk 91/6 , gjennfyllt
Antall registrerte spesialanalyser = 1
9128A Fastfjell
Prøvetaker: Gautneb, H./...Lager: Løkken
Kommentar: Grafittskifer fra røsk 91/8 øvre del
Antall registrerte spesialanalyser = 1
9128B Fastfjell
Prøvetaker: Gautneb, H./...Lager: Løkken
Kommentar: Grafittskifer fra røsk 91/8 øvre del
Antall registrerte spesialanalyser = 1
9128C Fastfjell
Prøvetaker: Gautneb, H./...Lager: Løkken
Kommentar: Grafittskifer fra røsk 91/8 øvre del
Antall registrerte spesialanalyser = 1
9128D Fastfjell
Prøvetaker: Gautneb, H./...Lager: Løkken
Kommentar: Grafittskifer fra røsk 91/8 øvre del
Antall registrerte spesialanalyser = 1
9128E Fastfjell
Prøvetaker: Gautneb, H./...Lager: Løkken
Kommentar: Grafittskifer fra røsk 91/8 øvre del
Antall registrerte spesialanalyser = 1
9128F Fastfjell
Prøvetaker: Gautneb, H./...Lager: Løkken
Kommentar: Grafittskifer fra røsk 91/8 øvre del
Antall registrerte spesialanalyser = 1
9128G Fastfjell
Prøvetaker: Gautneb, H./...Lager: Løkken
Kommentar: Grafittskifer fra røsk 91/8 øvre del
Antall registrerte spesialanalyser = 1
9128H Fastfjell
Prøvetaker: Gautneb, H./...Lager: Løkken
Kommentar: Grafittskifer fra røsk 91/8 øvre del
Antall registrerte spesialanalyser = 1
9129 Fastfjell
Prøvetaker: Gautneb, H./...Lager: Løkken
Kommentar: Grafittskifer fra røsk 91/8 midtre del
Antall registrerte spesialanalyser = 1
9130A Fastfjell
Prøvetaker: Gautneb, H./...Lager: Løkken
Kommentar: Grafittskifer røsk 91/8 nedre del
Antall registrerte spesialanalyser = 1
9130B Fastfjell
Prøvetaker: Gautneb, H./...Lager: Løkken
Kommentar: Grafittskifer røsk 91/8 nedre del
Antall registrerte spesialanalyser = 1
9130C Fastfjell
Prøvetaker: Gautneb, H./...Lager: Løkken
Kommentar: Grafittskifer røsk 91/8 nedre del
Antall registrerte spesialanalyser = 1
9159A Fastfjell
Prøvetaker: Gautneb, H./...Lager: Løkken
Kommentar: Grafittsifer røsk 91/7 Lille Hornvann
Antall registrerte spesialanalyser = 1
9159B Fastfjell
Prøvetaker: Gautneb, H./...Lager: Løkken
Kommentar: Grafittsifer røsk 91/7 Lille Hornvann
Antall registrerte spesialanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på lokalitet: Drill hole 1 91
(Objekt Id: 34492 302,01,00)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Sortland (1870)
Kart 1:50000: Sortland (1232-3) Kart 1:250000: Svolvær
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 508480 m. Nord: 7625782 m.
Lengdegrad: 15.2096160 Breddegrad: 68.7435530
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Grafitt Ressursundertype: Grafitt


Navn på lokalitet: Drill hole 2 91
(Objekt Id: 34493 302,02,00)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Sortland (1870)
Kart 1:50000: Sortland (1232-3) Kart 1:250000: Svolvær
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 508515 m. Nord: 7625866 m.
Lengdegrad: 15.2104880 Breddegrad: 68.7443050
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Grafitt Ressursundertype: Grafitt


Navn på lokalitet: Drill hole 3 91
(Objekt Id: 34494 302,03,00)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Sortland (1870)
Kart 1:50000: Sortland (1232-3) Kart 1:250000: Svolvær
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 508545 m. Nord: 7625722 m.
Lengdegrad: 15.2111930 Breddegrad: 68.7430130
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Grafitt Ressursundertype: Grafitt


Navn på lokalitet: Drill hole 4
(Objekt Id: 34495 302,04,00)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Sortland (1870)
Kart 1:50000: Sortland (1232-3) Kart 1:250000: Svolvær
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 508473 m. Nord: 7625750 m.
Lengdegrad: 15.2094160 Breddegrad: 68.7432660
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Grafitt Ressursundertype: GrafittAnalyseresultater
fra
Forekomstområde 1870 - 302 Lille Hornvatn

Spesial analyser
Prøvenr. Prøvetype Hva som er målt Resultat
B9110 Borkjerne Karboninnhold 0.48%
B9112 Borkjerne Karboninnhold 17.77%
B9113 Borkjerne Karboninnhold 26.84%
B9114 Borkjerne Karboninnhold 32.34%
B9115 Borkjerne Karboninnhold 24.25%
B9116 Borkjerne Karboninnhold 27.1%
B9117 Borkjerne Karboninnhold 28.17%
B9119 Borkjerne Karboninnhold 17.54%
B912 Borkjerne Karboninnhold 1.93%
B9120 Borkjerne Karboninnhold 18.21%
B9121 Borkjerne Karboninnhold 29.71%
B9122 Borkjerne Karboninnhold 27.88%
B9123 Borkjerne Karboninnhold 28.09%
B9124 Borkjerne Karboninnhold 28.62%
B9125 Borkjerne Karboninnhold 27.85%
B9126 Borkjerne Karboninnhold 34.9%
B9127 Borkjerne Karboninnhold 26.93%
B9128 Borkjerne Karboninnhold 6.82%
B9129 Borkjerne Karboninnhold 9.85%
B913 Borkjerne Karboninnhold 7.37%
B9132 Borkjerne Karboninnhold 10.61%
B9133 Borkjerne Karboninnhold 16.98%
B9134 Borkjerne Karboninnhold 6.51%
B9135 Borkjerne Karboninnhold 5.32%
B9136 Borkjerne Karboninnhold 13.5%
B9137 Borkjerne Karboninnhold 15.58%
B9138 Borkjerne Karboninnhold 13.24%
B9139 Borkjerne Karboninnhold 9.11%
B9140 Borkjerne Karboninnhold 15.29%
B9141 Borkjerne Karboninnhold 10.65%
B9142 Borkjerne Karboninnhold 10.44%
B9143 Borkjerne Karboninnhold 9.51%
B9144 Borkjerne Karboninnhold 8.07%
B9147 Borkjerne Karboninnhold 17.44%
B9148 Borkjerne Karboninnhold 12.27%
B9149 Borkjerne Karboninnhold 0.32%
B9150 Borkjerne Karboninnhold 6.5%
B9151 Borkjerne Karboninnhold 7.61%
B9152 Borkjerne Karboninnhold 6.81%
B9153 Borkjerne Karboninnhold 9.93%
B9154 Borkjerne Karboninnhold 8.87%
B9155 Borkjerne Karboninnhold 6.1%
B9156 Borkjerne Karboninnhold 5.72%
B9157 Borkjerne Karboninnhold 9.22%
B9158 Borkjerne Karboninnhold 14.8%
B9159 Borkjerne Karboninnhold 13.01%
B9160 Borkjerne Karboninnhold 8.2%
B9161 Borkjerne Karboninnhold 6.47%
B9161 Borkjerne Karboninnhold 6.47%
B9162 Borkjerne Karboninnhold 11.73%
B9162 Borkjerne Karboninnhold 11.73%
B9163 Borkjerne Karboninnhold 12.91%
B9164 Borkjerne Karboninnhold 11.78%
B9165 Borkjerne Karboninnhold 11.72%
B9166 Borkjerne Karboninnhold 7.18%
B9167 Borkjerne Karboninnhold 6.76%
B9168 Borkjerne Karboninnhold 22.75%
B9169 Borkjerne Karboninnhold 15.93%
B917 Borkjerne Karboninnhold 2.6%
B918 Borkjerne Karboninnhold 1.62%
B919 Borkjerne Karboninnhold 5.04%
HG7-12 Tipprøve Karboninnhold 15,6%
HG8-12 Tipprøve Karboninnhold 9%
90-21A Fastfjell Karboninnhold 24.25%
90-21B Fastfjell Karboninnhold 14.86%
90-21C Fastfjell Karboninnhold 16.57%
90-8 Fastfjell Karboninnhold 39.65%
9111B2 Fastfjell Karboninnhold 18.49%
9111D3 Fastfjell Karboninnhold 11%
9121A Fastfjell Karboninnhold 12.88%
9121B Fastfjell Karboninnhold 4.65%
9121C Fastfjell Karboninnhold 9.23%
9121D Fastfjell Karboninnhold 8.7%
9121E Fastfjell Karboninnhold 16.93%
9122B Fastfjell Karboninnhold 10.66%
9123A Fastfjell Karboninnhold 21.28%
9123B Fastfjell Karboninnhold 27.41%
9123C Fastfjell Karboninnhold 30.46%
9123D Fastfjell Karboninnhold 33.07%
9125A Fastfjell Karboninnhold 7.8%
9126 Fastfjell Karboninnhold 9.92%
9128A Fastfjell Karboninnhold 15.9%
9128B Fastfjell Karboninnhold 6.62%
9128C Fastfjell Karboninnhold 7%
9128D Fastfjell Karboninnhold 12.58%
9128E Fastfjell Karboninnhold 10.55%
9128F Fastfjell Karboninnhold 6.64%
9128G Fastfjell Karboninnhold 5.64%
9128H Fastfjell Karboninnhold 7.81%
9129 Fastfjell Karboninnhold 10.6%
9130A Fastfjell Karboninnhold 6.22%
9130B Fastfjell Karboninnhold 9.8%
9130C Fastfjell Karboninnhold 9.27%
9159A Fastfjell Karboninnhold 9.62%
9159B Fastfjell Karboninnhold 10.63%


Faktaarket ble generert 07.12.2022

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse