English version
INDUSTRIMINERALDATABASEN
Registrering 1838 - 306 Sandnes
(Objekt Id: 7493)
(Sist oppdatert: 07.11.2006)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Gildeskål (1838)
Kart 1:50000: Gildeskål (1929-2) Kart 1:250000: Bodø
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 454733 m. Nord: 7434396 m.
Lengdegrad: 13.9607880 Breddegrad: 67.0236700
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Karbonatmineraler Ressursundertype: Kalk

Betydning
Råstoffbetydning: Liten betydning (reg. 18.02.2015)


Produkt
Element/produkt Gehalt/Kvalitet Reg. dato
Jordbrukskalk 05.12.2000

Operasjoner
Fra - Til Aktivitet Kommentar
1973 - 1973 Detaljkartlegging Selskap/Institusjon:NGU
1973 - 1973 Geokjemi Selskap/Institusjon:NGU
1973 - 1973 Prøvetaking Selskap/Institusjon:NGU

Mineralisering
Æra: Paleozoikum Periode:
Genese: Sedimentær/metamorf Form: Lag
Hovedtekstur: Båndet Min. fordeling:
Kornstørrelse: Fin-middelskornet (<1mm -3 mm)
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Paleozoikum Periode:
Provins: Kaledonidene
Geotek.enhet: Helgelanddekkekomplekset
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Mineralogi
Mineral Mengde
Kvarts Underordnet mineral (1-10%)
Kalkspat Underordnet mineral (1-10%)
Glimmer Underordnet mineral (1-10%)
Grafitt Aksessorisk mineral (<1%)
Svovelkis Aksessorisk mineral (<1%)
Feltspat Aksessorisk mineral (<1%)

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Den befarte lokaliteten ligger ved Sør-Sandnes på sydøstsiden av Femrisøya. Lokaliteten tilhører et lengre kalksteinsdrag som dekker betydelige partier langs syd - og østsiden av Femrisøya, en lengde på ca. 6 km. Området er sterkt overdekket og kalksteinen lot seg stort sett bare vurdere i strandkanten. De analyserte prøvene er tatt like ved den fraflyttede bebyggelsen på Sør-Sandnes. Området er sterkt overdekket, og kalksteinen lot seg stort sett bare vurdere i strandkanten. Kalksteinen er grå av farge, fra middel til finkornet og utpreget båndet og med en løs og ryen konsistens i overflaten. Den grå fargen skyldes i hovedsak et varierende innhold av grafitt. De mørke grå båndene er anriket på kvarts, glimmer og feltspat. Glimmeraggregatene opptrer dessuten som impregnasjon gjennom hele bergarten. Spetter av svovelkis opptrer i varierende mengder overalt i bergarten. De mørke grå silikatanrikede båndene kommer tydelig fram på vitrede flater hvor de stikker opp som lave rygger og gir bergarten en riflet overflate. I enkelte partier kan bergarten best beskrives som kalkglimmerskifer. Kalksteinen i dette området er for urein til at den kan utnyttes som industrikalk.

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Øvereng, Odd , 1974
Kalkstein- og kvartsundersøkelser i Gildeskål kommune, Nordland fylke.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.1164/13;16 sider
Abstrakt:
Rekognoserende undersøkelser av en rekke kalk/dolomitt og kvartsittfelter i Gildeskål kommune er blitt utført. I alt er det undersøkt 6 kalkstein/dolo- mittfelter og 4 kvartsittfelter. Når det gjelder kalk/dolomittfeltene er kvaliteten for dårlig til at de kan tenkes utnyttet økonomisk. En detaljert undersøkelse av kvartsittdraget mellom Kyllingvann og Opsal anbefales.

Alnæs, Lisbeth , 1988
En vurdering av mineralske ressurser i Gildeskål kommune, Nordland
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.88.105;30 sider
Abstrakt:
Det er utarbeidet en berggrunnsgeologisk oversikt i målestokk 1:50 000 over de viktigste bergartene som opptrer i kommunen, samt en mineralressursoversikt basert på tilgjengelige arkiv-/litteraturdata. Hensikten med sammenstilingen har vært å skaffe til veie oversikt over og vurdere kommunens ressursgrunnlag, for på denne måten å kunne peke på eventuelle muligheter for ny vekst i bergindustrien. Det anbefales at det gjøres et første skritt for en oppfølgende vurdering av wolfram og barium, kvarts- og karbonatbergarter, naturstein, glimmer/kyanitt og grafitt.

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
NO0194.01 Fastfjell
Kommentar: OF 73-257, Overflateprøve
Antall registrerte CaOMgO analyser = 1
NO0194.02 Fastfjell
Kommentar: OF 73-258, Overflateprøve
Antall registrerte CaOMgO analyser = 1
NO0194.03 Fastfjell
Kommentar: OF 73-259, Overflateprøve
Antall registrerte CaOMgO analyser = 1
NO0194.04 Fastfjell
Kommentar: OF 73-260, Overflateprøve
Antall registrerte CaOMgO analyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:


Analyseresultater
fra
Forekomstområde 1838 - 306 Sandnes

Analyse av syreløselig CaO og MgO
Analyseverdier Avledede verdier
Prøvenr. Prøvetype Syreløselig CaO Syreløselig MgO Dolomitt Kalkspat Uløselig
NO0194.01 Fastfjell 45.00% .20% .91% 79.82% 19.27%
NO0194.02 Fastfjell 46.13% .11% .50% 82.06% 17.44%
NO0194.03 Fastfjell 43.88% 1.61% 7.36% 74.32% 18.32%
NO0194.04 Fastfjell 44.45% .10% .46% 79.08% 20.46%


Faktaarket ble generert 03.10.2022

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse