Norsk versjon
THE INDUSTRIAL MINERAL DATABASE
Occurence 1838 - 311 Lekanger
(Object Id: 7498)
(Last updated: 07.11.2006)

Location
County: Nordland Municipality: Gildeskål (1838)
Map 1:50000: Gildeskål (1929-2) Map 1:250000: Bodø
Coordinate system: EU89-UTM Zone 33
East: 458733 m. North: 7444396 m.
Longitude: 14.0490960 Latitude: 67.1139330
Show on map

Resource
Resource Type: Carbonates Resource Subtype: Limestone

Importance
Raw material meaning: Not Assessed (reg. 07.12.2015)

Resources and production
Activity: Stone quarrying Reserves:
Operating method: Open pit mining Historical production:


Products
Element/product Crude ore grade or quality Reg. date
Agricultural lime 05.12.2000

Mineralization
Era: Paleozoic Period:
Genesis: Sedimentary/metamorphic Form: Layer
Main texture: Banded Min. distribution:
Main grain size: Medium grained (1-3 mm)
Strike/Dip: Direction:
Plunge:
Stratigraphic classification of host rock
Era: Paleozoic Period:
Province: Caledonides
Geotec.unit: Helgeland Nappe Complex
Tectonic complex:
Igneous complex:
Group: Formation:

Mineralogy
Mineral Amount
Calcite Major mineral (50-90%)
Quartz Subordinate mineral (1-10%)
Pyrite Accessory mineral (<1%)
Feldspar Accessory mineral (<1%)
Graphite Accessory mineral (<1%)
Mica Accessory mineral (<1%)

Structures
Location: Type: Orientation(360 gr.): Relation to min.:
Host rock Primary layering Strike/Dip :10 / 30

Information(s) in free text format
Free text
Lokaliteten tilhører et lengre kalksteinsdrag som kan følges mer eller mindre sammenhengende sydover gjennom hele kommunen. I det befarte området stryker bergartene N 10° ø med et fall mot øst på ca. 30° . Den befarte lokaliteten er et nedlagt steinbrudd på sydvestsiden av Sandhornøya. Den uttatte massen er brukt til bygging av småbåthavn med molo som ligger like nedenfor bruddet. I bruddet er kalkspatmarmoren overveiende middelskornet og båndet med alternerende bleke og mørke grå bånd. I nivåer er båndingen mere diffus eller helt utvisket. De mest fremtredende forurensningene er foruten grafitt; glimmer, kvarts og feltspat. Spetter av svovelkis ses overalt i bruddveggen. Ved slag avgir den som oftest sterk "lukt", noe som forteller at bergarten har inneholdt gassfaser med organiske komponenter. Kalksteinen er av en slik kvalitet at anvendelsesområdet i dag synes å være begrenset til jordbruks - og miljøkalk.
Location
Lokaliteten er et nedlagt steinbrudd ute ved Lekanger på sydvestsiden av Sandhornøya.

Bibliography:
From NGU's Reference Archive:
Alnæs, Lisbeth , 1988
En vurdering av mineralske ressurser i Gildeskål kommune, Nordland
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.88.105;30 pages
Abstract:
Det er utarbeidet en berggrunnsgeologisk oversikt i målestokk 1:50 000 over de viktigste bergartene som opptrer i kommunen, samt en mineralressursoversikt basert på tilgjengelige arkiv-/litteraturdata. Hensikten med sammenstilingen har vært å skaffe til veie oversikt over og vurdere kommunens ressursgrunnlag, for på denne måten å kunne peke på eventuelle muligheter for ny vekst i bergindustrien. Det anbefales at det gjøres et første skritt for en oppfølgende vurdering av wolfram og barium, kvarts- og karbonatbergarter, naturstein, glimmer/kyanitt og grafitt.


The fact sheet was created on 05.12.2022

Questions or comments regarding the fact sheet can be emailed to:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Geological Survey of Norway