English version
INDUSTRIMINERALDATABASEN
Registrering 1838 - 311 Lekanger
(Objekt Id: 7498)
(Sist oppdatert: 07.11.2006)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Gildeskål (1838)
Kart 1:50000: Gildeskål (1929-2) Kart 1:250000: Bodø
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 458733 m. Nord: 7444396 m.
Lengdegrad: 14.0490960 Breddegrad: 67.1139330
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Karbonatmineraler Ressursundertype: Kalk

Betydning
Råstoffbetydning: Ikke vurdert (reg. 07.12.2015)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Steinbrudd Reserver:
Driftsmetode: Dagbrudd Historisk produksjon:


Produkt
Element/produkt Gehalt/Kvalitet Reg. dato
Jordbrukskalk 05.12.2000

Mineralisering
Æra: Paleozoikum Periode:
Genese: Sedimentær/metamorf Form: Lag
Hovedtekstur: Båndet Min. fordeling:
Kornstørrelse: Middelskornet (1-3 mm)
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Paleozoikum Periode:
Provins: Kaledonidene
Geotek.enhet: Helgelanddekkekomplekset
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Mineralogi
Mineral Mengde
Kalkspat Hovedmineral (50-90%)
Kvarts Underordnet mineral (1-10%)
Svovelkis Aksessorisk mineral (<1%)
Feltspat Aksessorisk mineral (<1%)
Grafitt Aksessorisk mineral (<1%)
Glimmer Aksessorisk mineral (<1%)

Strukturer
Lokalisering: Type: Orientring(360¤): Relasjon til min.:
Vertsbergart Primær lagning Strøk/Fall :10 / 30

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Lokaliteten tilhører et lengre kalksteinsdrag som kan følges mer eller mindre sammenhengende sydover gjennom hele kommunen. I det befarte området stryker bergartene N 10° ø med et fall mot øst på ca. 30° . Den befarte lokaliteten er et nedlagt steinbrudd på sydvestsiden av Sandhornøya. Den uttatte massen er brukt til bygging av småbåthavn med molo som ligger like nedenfor bruddet. I bruddet er kalkspatmarmoren overveiende middelskornet og båndet med alternerende bleke og mørke grå bånd. I nivåer er båndingen mere diffus eller helt utvisket. De mest fremtredende forurensningene er foruten grafitt; glimmer, kvarts og feltspat. Spetter av svovelkis ses overalt i bruddveggen. Ved slag avgir den som oftest sterk "lukt", noe som forteller at bergarten har inneholdt gassfaser med organiske komponenter. Kalksteinen er av en slik kvalitet at anvendelsesområdet i dag synes å være begrenset til jordbruks - og miljøkalk.
Beliggenhet
Lokaliteten er et nedlagt steinbrudd ute ved Lekanger på sydvestsiden av Sandhornøya.

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Alnæs, Lisbeth , 1988
En vurdering av mineralske ressurser i Gildeskål kommune, Nordland
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.88.105;30 sider
Abstrakt:
Det er utarbeidet en berggrunnsgeologisk oversikt i målestokk 1:50 000 over de viktigste bergartene som opptrer i kommunen, samt en mineralressursoversikt basert på tilgjengelige arkiv-/litteraturdata. Hensikten med sammenstilingen har vært å skaffe til veie oversikt over og vurdere kommunens ressursgrunnlag, for på denne måten å kunne peke på eventuelle muligheter for ny vekst i bergindustrien. Det anbefales at det gjøres et første skritt for en oppfølgende vurdering av wolfram og barium, kvarts- og karbonatbergarter, naturstein, glimmer/kyanitt og grafitt.


Faktaarket ble generert 03.10.2022

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse