Norsk versjon
THE INDUSTRIAL MINERAL DATABASE
Prospect 1845 - 329 Tennvatnet
(Object Id: 7499)
(Last updated: 23.03.2021)

Location
County: Nordland Municipality: Sørfold (1845)
Map 1:50000: Sagfjorden (2130-1) Map 1:250000: Sulitjelma
Coordinate system: EU89-UTM Zone 33
East: 541314 m. North: 7516151 m.
Longitude: 15.9780890 Latitude: 67.7574770
Show on map

Resource
Resource Type: Gem stone minerals Resource Subtype: Amazonite

Importance
Raw material meaning: Local Importance (reg. 10.02.2015)

Resources and production
Activity: Test mining Reserves:
Operating method: Open pit mining Historical production:


Mineralization
Era: Paleozoic Period:
Genesis: Pegmatite formation Form:
Main texture: Min. distribution:
Main grain size: Coarse grained (> 3 mm)
Strike/Dip: Direction:
Plunge:
Stratigraphic classification of host rock
Era: Period:
Province:
Geotec.unit:
Tectonic complex:
Igneous complex:
Group: Formation:

Mineralogy
Mineral Amount
Amazonite Major mineral (>10%)
Quartz Major mineral (10-50%)
Feldspar Major mineral (10-50%)

Information(s) in free text format
Free text
Forekomsten ligger i skaret sør for Sjuendvasstinden og er en pegmatitt ca. 20 m lang og 6 meter tykk. Denne forkomsttypen er kvarts - feltspat rike pegmatitter som opptrer på Hamarøy og i Tysfjord. Kvartsen i pegmatittene i dette granittiske terreng kan gi et rent kvarts krystallgitter som på Drag. Det er en forekomsttype som er interessant i dag. Forekomstene i det Prekambriske basement bør vurderes under ett. Det er gjort undersøkelser av Norwegian crystalite (Quatz corp) på forekomstene i Tysfjord og Hamarøy med hensyn til mineralkarakterisering. Før en med nye går i gang bør det skje i samarbeid med Quartz corp dersom de er interessert, eller etter å ha gitt dem informasjon. Denne forekomsten er kjent fordi det finnes mye amazonitt i den. Dette er attraktivt for samlere og som råstoff for husflidsarbeider. Forekomsten var hovedforekomsten der den kjente amatørgeologen Hans Vidar Ellingsen (1930-2014), gjorde undersøkelser og innsamlinger i mange år. Litteratur: NGU rapp.939C Konklusjon: Forekomsten kan ha en hvis økonomisk betydning i dag som råstoff av amazonitt til husflid og samlere, muligens også som forekomst av høyren kvarts, men dette må undersøkes og verifiseres.

Bibliography:
From NGU's Reference Archive:
Ellingsen, H.V.; Haugen, A.; Raade, G.; Eldjarn, K.; Berg, H.-J. , 1995
Sjeldne mineraler i an amazonittpegmatitt ved Tennvatn i Nordland.
;Norsk Bergverksmuseum;ARTIKKEL;Skrift; Kongsberg mineralsymposium 1995; No.9;35-37 pages


The fact sheet was created on 18.10.2021

Questions or comments regarding the fact sheet can be emailed to:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Geological Survey of Norway