English version
INDUSTRIMINERALDATABASEN
Prospekt 1845 - 329 Tennvatnet
(Objekt Id: 7499)
(Sist oppdatert: 23.03.2021)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Sørfold (1845)
Kart 1:50000: Sagfjorden (2130-1) Kart 1:250000: Sulitjelma
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 541314 m. Nord: 7516151 m.
Lengdegrad: 15.9780890 Breddegrad: 67.7574770
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Edelsteinmineraler Ressursundertype: Amazonitt

Betydning
Råstoffbetydning: Lokal betydning (reg. 10.02.2015)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Prøvedrift Reserver:
Driftsmetode: Dagbrudd Historisk produksjon:


Mineralisering
Æra: Paleozoikum Periode:
Genese: Pegmatittdannelse Form:
Hovedtekstur: Min. fordeling:
Kornstørrelse: Grovkornet (>3 mm)
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Periode:
Provins:
Geotek.enhet:
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Mineralogi
Mineral Mengde
Amazonitt Hovedmineral (>10%)
Kvarts Hovedmineral (10-50%)
Feltspat Hovedmineral (10-50%)

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Forekomsten ligger i skaret sør for Sjuendvasstinden og er en pegmatitt ca. 20 m lang og 6 meter tykk. Denne forkomsttypen er kvarts - feltspat rike pegmatitter som opptrer på Hamarøy og i Tysfjord. Kvartsen i pegmatittene i dette granittiske terreng kan gi et rent kvarts krystallgitter som på Drag. Det er en forekomsttype som er interessant i dag. Forekomstene i det Prekambriske basement bør vurderes under ett. Det er gjort undersøkelser av Norwegian crystalite (Quatz corp) på forekomstene i Tysfjord og Hamarøy med hensyn til mineralkarakterisering. Før en med nye går i gang bør det skje i samarbeid med Quartz corp dersom de er interessert, eller etter å ha gitt dem informasjon. Denne forekomsten er kjent fordi det finnes mye amazonitt i den. Dette er attraktivt for samlere og som råstoff for husflidsarbeider. Forekomsten var hovedforekomsten der den kjente amatørgeologen Hans Vidar Ellingsen (1930-2014), gjorde undersøkelser og innsamlinger i mange år. Litteratur: NGU rapp.939C Konklusjon: Forekomsten kan ha en hvis økonomisk betydning i dag som råstoff av amazonitt til husflid og samlere, muligens også som forekomst av høyren kvarts, men dette må undersøkes og verifiseres.

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Ellingsen, H.V.; Haugen, A.; Raade, G.; Eldjarn, K.; Berg, H.-J. , 1995
Sjeldne mineraler i an amazonittpegmatitt ved Tennvatn i Nordland.
;Norsk Bergverksmuseum;ARTIKKEL;Skrift; Kongsberg mineralsymposium 1995; No.9;35-37 sider


Faktaarket ble generert 08.12.2022

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse