English version
INDUSTRIMINERALDATABASEN
Registrering 1838 - 315 Sørarnøya
(Objekt Id: 7503)
(Sist oppdatert: 28.03.2001)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Gildeskål (1838)
Kart 1:50000: Gildeskål (1929-2) Kart 1:250000: Bodø
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 454733 m. Nord: 7447196 m.
Lengdegrad: 13.9558580 Breddegrad: 67.1384710
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Karbonatmineraler Ressursundertype: Dolomitt

Betydning
Råstoffbetydning: Liten betydning (reg. 18.02.2015)


Produkt
Element/produkt Gehalt/Kvalitet Reg. dato
Jordbrukskalk 16.02.2001

Operasjoner
Fra - Til Aktivitet Kommentar
1973 - 1973 Geokjemi Selskap/Institusjon:NGU
1973 - 1973 Prøvetaking Selskap/Institusjon:NGU

Mineralisering
Æra: Paleozoikum Periode:
Genese: Sedimentær/metamorf Form: Lag
Hovedtekstur: Båndet Min. fordeling:
Kornstørrelse: Middelskornet (1-3 mm)
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Paleozoikum Periode:
Provins: Kaledonidene
Geotek.enhet: Helgelanddekkekomplekset
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Mineralogi
Mineral Mengde
Dolomitt Hovedmineral (>10%)
Kvarts Aksessorisk mineral (<1%)
Glimmer Aksessorisk mineral (<1%)
Tremolitt Aksessorisk mineral (<1%)
Feltspat Aksessorisk mineral (<1%)

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Lokaliteten ligger like øst for skolen. her skjærer veien gjennom en ca. 65 m bed sone med hvit, middel til finkornet dolomitt. Sonens mektighet er her ca. 3 mm Mot syd grenser dolomittsonen til gabbro, mot nord til hornblendeskifer. Dolomitten er utpreget tynnbenket. Enkelte av benkene er tett gjennomsatt av tremolittnåler. Et annet forurensningsfenomen med stor utbredelse er klyser og spetter av lys glimmer. Dårlig kvalitet og liten mektighet gjør at lokaliteten er uten økonomisk interesse. Øvereng, O. 1973: Råstoffundersøkelse i Nord-Norge. Kalkstein - og kvartsundersøkelser i Gildeskål kommune, Nordland fylke. NGU-rapport nr. 1164/13.

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Øvereng, Odd , 1974
Kalkstein- og kvartsundersøkelser i Gildeskål kommune, Nordland fylke.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.1164/13;16 sider
Abstrakt:
Rekognoserende undersøkelser av en rekke kalk/dolomitt og kvartsittfelter i Gildeskål kommune er blitt utført. I alt er det undersøkt 6 kalkstein/dolo- mittfelter og 4 kvartsittfelter. Når det gjelder kalk/dolomittfeltene er kvaliteten for dårlig til at de kan tenkes utnyttet økonomisk. En detaljert undersøkelse av kvartsittdraget mellom Kyllingvann og Opsal anbefales.

Alnæs, Lisbeth , 1988
En vurdering av mineralske ressurser i Gildeskål kommune, Nordland
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.88.105;30 sider
Abstrakt:
Det er utarbeidet en berggrunnsgeologisk oversikt i målestokk 1:50 000 over de viktigste bergartene som opptrer i kommunen, samt en mineralressursoversikt basert på tilgjengelige arkiv-/litteraturdata. Hensikten med sammenstilingen har vært å skaffe til veie oversikt over og vurdere kommunens ressursgrunnlag, for på denne måten å kunne peke på eventuelle muligheter for ny vekst i bergindustrien. Det anbefales at det gjøres et første skritt for en oppfølgende vurdering av wolfram og barium, kvarts- og karbonatbergarter, naturstein, glimmer/kyanitt og grafitt.

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
NO0204.01 Fastfjell
Kommentar: OF 73-267, Overflateprøve
Antall registrerte CaOMgO analyser = 1
NO0204.02 Fastfjell
Kommentar: OF 73-268, Overflateprøve
Antall registrerte CaOMgO analyser = 1
NO0204.03 Fastfjell
Kommentar: OF 73-269, Overflateprøve
Antall registrerte CaOMgO analyser = 1
NO0204.04 Fastfjell
Kommentar: OF 73-270, Overflateprøve
Antall registrerte CaOMgO analyser = 1
NO0204.05 Fastfjell
Kommentar: OF 73-271, Overflateprøve
Antall registrerte CaOMgO analyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:


Analyseresultater
fra
Forekomstområde 1838 - 315 Sørarnøya

Analyse av syreløselig CaO og MgO
Analyseverdier Avledede verdier
Prøvenr. Prøvetype Syreløselig CaO Syreløselig MgO Dolomitt Kalkspat Uløselig
NO0204.01 Fastfjell 28.46% 20.66% 94.50% -.49% 5.99%
NO0204.02 Fastfjell 29.86% 18.54% 84.80% 7.27% 7.93%
NO0204.03 Fastfjell 29.02% 22.47% 102.78% -3.99% 1.21%
NO0204.04 Fastfjell 30.14% 21.16% 96.78% 1.27% 1.95%
NO0204.05 Fastfjell 29.72% 20.76% 94.95% 1.51% 3.54%


Faktaarket ble generert 30.09.2022

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse