Norsk versjon
THE INDUSTRIAL MINERAL DATABASE
Deposit 1841 - 302 Løvgavlen
(Object Id: 7512)
(Last updated: 21.01.2016)
Belongs to the Province: Fauskeeidet-Saltdal provins

Location
County: Nordland Municipality: Fauske (1841)
Map 1:50000: Fauske (2129-4) Map 1:250000: Sulitjelma
Coordinate system: EU89-UTM Zone 33
East: 515988 m. North: 7463398 m.
Longitude: 15.3710690 Latitude: 67.2867870
Show on map

Resource
Resource Type: Carbonates Resource Subtype: Dolomite

Importance
Raw material meaning: National Importance (reg. 20.02.2015)

Resources and production
Activity: Mining Reserves: 10000 thousand tons
Operating method: Open pit and underground mining Historical production: 0 thousand tons


Products
Element/product Crude ore grade or quality Reg. date
Filler 100 % 05.04.1994
Glas raw material 100 % 05.04.1994
Insulation 100 % 05.04.1994
Metallurgical use 100 % 05.04.1994

Operations
From - To Activity Comments
1975 Detail mapping Company/Institution :Norwegian Talc AS
1984 - 1985 Core drilling Company/Institution :Norwegian Talc AS
1986 - 1987 Test mining Company/Institution :Norwegian Talc AS
1988 Regular production Company/Institution :Norwegian Talc AS/Norwegian Holding AS

Mineralization
Era: Paleozoic Period:
Genesis: Sedimentary deposit Form: Layer
Main texture: Banded Min. distribution: Massive (>50 % ore minerals)
Main grain size: Medium grained (1-3 mm)
Strike/Dip: Direction:
Plunge:
Stratigraphic classification of host rock
Era: Paleozoic Period:
Province: Caledonides
Geotec.unit:
Tectonic complex: Fauskedekket
Igneous complex:
Group: Formation:

Mineralogy
Mineral Amount
Dolomite Major mineral (>90%)
Biotite Accessory mineral (<1%)
Muscovite Accessory mineral (<1%)
Diopside Accessory mineral (<1%)
Epidote Accessory mineral (<1%)
Tremolite Accessory mineral (<1%)

Structures
Location: Type: Orientation(360 gr.): Relation to min.:
Unknown Primary layering Syn-mineralisation ;...Effect :Controls

Information(s) in free text format
Free text
Lauvgavlen skal foreløpig drives som dagbrudd, men underjordsdrift er under planlegging. Glimmer i uregelmessige ganger skaper av og til problemer for driften. Tremolitt opptrer aksessorisk men i så små mengder at det ikke representerer et problem for eksempel for eksport til Danmark. Det produseres 2 hovedkvaliteter: Hvit (ca. 94%) til fyllstoff og Blå (<94%) til MgO produksjon. Følgende analysedata meddelt av Skofteland: uløst: < 0.5% Fe2O3 0.05 - 0.1% Al2O3 0.05 - 0.1% MgO > 21%

Bibliography:
From NGU's Reference Archive:
Bøckman, K.L. , 1967
Norges kalksteins- og kvartsforekomster.
;Elektrokemisk A/S;FAGRAPPORT; UTREDNINGSRAPPORT;Bergarkivet; No.BA 5245;89 + 61 pages

Korneliussen, Are ; Gautneb, Håvard ; Raaness, Agnes , 2008
Karakterisering av karbonatforekomster i Nordland
;Norges geologiske undersøkelse;RAPPORT;NGU-rapport; No.2008.041;93 s. pages
Abstract:
Karbonatforekomster er bergarter som har høyt innhold av karbonatmineralene kalkspat og dolomitt. Slike bergarter har i mange tilfeller gjennomgått en kompleks geologisk utvikling, noe som har resultert i forekomster med stor spennvidde i karakteristika og egnethet for forskjellige anvendelser. Karbonatbergarter i form av forskjellige varianter av kalkstein, kalkspatmarmor, dolomitt og dolomittmarmor er karakteristiske bergartstyper i visse deler av Norge. Ressursgrunnlaget i Nordland er betydelig og en kan forvente at gruvedrift på karbonatforekomster, særlig kalkstein og kalkspatmarmor, vil få stor betydning også i framtiden. Til sammen er det drift på 22 karbonatforekomster i Norge, hvorav 6 i Nordland. Formålet med rapporten er å belyse nye muligheter som kan stimulere til ny aktivitet og verdiskaping. Arbeidet er utført i form av et sammenliknende kjemisk og mineralogisk studium av karbonatprøver fra ulike deler av fylket. Prøveutvalget omfatter både forekomster som er ansett som viktige i dagens situasjon og forekomster som hittil ikke har vært særlig påaktet. Et felleskrav for bruk av karbonater til industrielle formål er lavt innhold av jern både i bergart og mineraler. Langt flere forekomster enn forventet inneholder kalkspat og/eller dolomitt med lavt jerninnhold. Det betyr at det ved oppredning kan være mulig å produsere kalk av høy kvalitet fra eventuelle "nye" forekomster som tidligere ikke har vært ansett som interessante til industrielle formål. Ut fra de data som foreligger er de mest interessante regionene for kalkspatmarmor i Nordland (1) Ytre Helgeland inkl. Brønnøyområdet hvor Brønnøy Kalk har drift på Akselbergforekomsten og (2) Ofoten/Evenes-regionen som strekker seg inn i Sør-Troms (også kalt Ofoten - Sør-Troms regionen). Disse regionene krever særskilt oppfølging i form av nye undersøkelser for å oppnå bedre oversikt over ressursgrunnlaget.

Name of Sample point: IL23
(Object Id: 18277 302,00,01)

Location
County: Nordland Municipality: Fauske (1841)
Map 1:50000: Fauske (2129-4) Map 1:250000: Sulitjelma
Coordinate system: EU89-UTM Zone 33
East: 515631 m. North: 7463146 m.
Longitude: 15.3627350 Latitude: 67.2845480
Show on map

Resource
Resource Type: Carbonates Resource Subtype: Dolomite


Information(s) in free text format
Free text
prøvepunkt prøve samlet inn av Ingvar Lindahl 2006.

Fieldsamples
Sample No. Sample type Miscellanrous
IL23 Hand specimen
Sampler: Ingvar Lindahl
Comment: dolomitt
No. of registrated CaOMgO analyses = 1
No. of registrated element analyses = 1
No. of registrated oxide analyses = 1
NB! All analyse values are shown at the end of the printout.:

Name of Sample point: IL24
(Object Id: 18278 302,00,02)

Location
County: Nordland Municipality: Fauske (1841)
Map 1:50000: Fauske (2129-4) Map 1:250000: Sulitjelma
Coordinate system: EU89-UTM Zone 33
East: 515754 m. North: 7463246 m.
Longitude: 15.3656030 Latitude: 67.2854390
Show on map

Resource
Resource Type: Carbonates Resource Subtype: Dolomite


Information(s) in free text format
Free text
prøvepunkt prøve samlet inn av Ingvar Lindahl 2006.

Fieldsamples
Sample No. Sample type Miscellanrous
IL24 Hand specimen
Sampler: Ingvar Lindahl
Comment: dolomitt
No. of registrated CaOMgO analyses = 1
No. of registrated element analyses = 1
No. of registrated oxide analyses = 1
NB! All analyse values are shown at the end of the printout.:

Name of Sample point: IL25
(Object Id: 18279 302,00,03)

Location
County: Nordland Municipality: Fauske (1841)
Map 1:50000: Fauske (2129-4) Map 1:250000: Sulitjelma
Coordinate system: EU89-UTM Zone 33
East: 515920 m. North: 7463390 m.
Longitude: 15.3694980 Latitude: 67.2867130
Show on map

Resource
Resource Type: Carbonates Resource Subtype: Dolomite


Information(s) in free text format
Free text
prøvepunkt prøve samlet inn av Ingvar Lindahl 2006.

Fieldsamples
Sample No. Sample type Miscellanrous
IL25 Hand specimen
Sampler: Ingvar Lindahl
Comment: dolomitt
No. of registrated CaOMgO analyses = 1
No. of registrated element analyses = 1
No. of registrated oxide analyses = 1
NB! All analyse values are shown at the end of the printout.:

Name of Sample point: IL26
(Object Id: 18280 302,00,04)

Location
County: Nordland Municipality: Fauske (1841)
Map 1:50000: Fauske (2129-4) Map 1:250000: Sulitjelma
Coordinate system: EU89-UTM Zone 33
East: 515935 m. North: 7463496 m.
Longitude: 15.3698380 Latitude: 67.2876720
Show on map

Resource
Resource Type: Carbonates Resource Subtype: Dolomite


Information(s) in free text format
Free text
prøvepunkt prøve samlet inn av Ingvar Lindahl 2006.

Fieldsamples
Sample No. Sample type Miscellanrous
IL26 Hand specimen
Sampler: Ingvar Lindahl
Comment: dolomitt
No. of registrated CaOMgO analyses = 1
No. of registrated element analyses = 1
No. of registrated oxide analyses = 1
NB! All analyse values are shown at the end of the printout.:


Analyse Results
from
Deposit Area 1841 - 302 Løvgavlen

Analysis of acid soluble CaO and Mgo
Analyzed values Derived values
Sample No. Sample Type Acid soluble CaO Acid soluble MgO Dolomite Calcite Unsolved
IL23 Hand specimen 26.72% 20.06% 91.75% -2.11% 10.36%
IL24 Hand specimen 27.14% 20.39% 93.26% -2.18% 8.92%
IL25 Hand specimen 27.00% 20.73% 94.82% -3.27% 8.45%
IL26 Hand specimen 27.00% 20.23% 92.53% -2.03% 9.50%

Element analyses

( *=parts pr. million, #=parts pr.billion, Negative values means below detection limit value.)
Sample No. Sample Type Cu* Zn* Pb* Co* Ni* Ag* As*
IL23 Hand specimen -2 -1 3 -4 -2 -10.0 -10
IL24 Hand specimen -2 1 4 -4 -2 -10.0 -10
IL25 Hand specimen -2 -1 5 -4 -2 -10.0 -10
IL26 Hand specimen -2 -1 3 -4 -2 -10.0 -10
------------------
Sample No. Cd* Ba* Mo* Sn* Sb* Bi* Se* Ga* Ge*
IL23 -10.0 -10 -1.00 -5 -10 -5 -2.00 -1.00 -1.00
IL24 -10.0 -10 -1.00 -5 -10 -5 -2.00 1.10 -1.00
IL25 -10.0 -10 -1.00 -5 -10 -5 -2.00 -1.00 -1.00
IL26 -10.0 -10 -1.00 -5 -10 -5 -2.00 -1.00 -1.00
------------------
Sample No. V* Cr* Th* U* W* Rb* Sr* Y* Zr*
IL23 -5 -4 -4.00 -2.00 -5 1.2 56.0 -1.0 -1
IL24 -5 -4 -4.00 -2.00 -5 1.2 72.0 -1.0 -1
IL25 -5 -4 -4.00 -2.00 -5 -1.0 57.0 -1.0 -1
IL26 -5 -4 -4.00 -2.00 -5 -1.0 55.0 -1.0 -1
------------------
Sample No. Nb* Ta* Cs* La* Ce* Nd* Sm* Yb* Sc*
IL23 -1.00 -4.00 -10.00 -10.00 -20.00 -10.00 -10.00 -5.00 -15.00
IL24 -1.00 -4.00 -10.00 -10.00 -20.00 -10.00 -10.00 -5.00 -15.00
IL25 -1.00 -4.00 10.00 -10.00 -20.00 -10.00 -10.00 -5.00 -15.00
IL26 -1.00 -4.00 11.00 -10.00 -20.00 -10.00 -10.00 -5.00 -15.00
------------------
Sample No. Te* Hf* Hg* Tl*
IL23 -10.00 -5.00 -4 6
IL24 -10.00 -5.00 -4 6
IL25 -10.00 -5.00 -4 6
IL26 -10.00 -5.00 -4 -5

Oxide analyses

( All values are in % )
Sample No. Sample Type SiO2 Al2O3 TiO2 MgO CaO Na2O K2O
IL23 Hand specimen 0.05 0.04 0.00 22.59 30.98 -0.10 0.04
IL24 Hand specimen 0.03 0.03 0.00 22.50 31.07 -0.10 0.03
IL25 Hand specimen 0.01 0.03 0.00 22.50 30.98 -0.10 0.02
IL26 Hand specimen 0.03 0.04 0.00 22.52 30.94 -0.10 0.03
------------------
Sample No. P2O5 Sum
IL23 -0.01 54.00
IL24 -0.01 54.00
IL25 -0.01 53.00
IL26 -0.01 53.00


The fact sheet was created on 24.10.2021

Questions or comments regarding the fact sheet can be emailed to:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Geological Survey of Norway