English version
INDUSTRIMINERALDATABASEN
Forekomst 1841 - 302 Løvgavlen
(Objekt Id: 7512)
(Sist oppdatert: 21.01.2016)
Tilhører provinsen: Fauskeeidet-Saltdal provins

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Fauske (1841)
Kart 1:50000: Fauske (2129-4) Kart 1:250000: Sulitjelma
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 515988 m. Nord: 7463398 m.
Lengdegrad: 15.3710690 Breddegrad: 67.2867870
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Karbonatmineraler Ressursundertype: Dolomitt

Betydning
Råstoffbetydning: Nasjonal betydning (reg. 20.02.2015)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Gruvedrift Reserver: 10000 tusen tonn
Driftsmetode: Dag- og underjordsdrift Historisk produksjon: 0 tusen tonn


Produkt
Element/produkt Gehalt/Kvalitet Reg. dato
Fyllstoff 100 % 05.04.1994
Glass råmateriale 100 % 05.04.1994
Isolasjonsmateriale 100 % 05.04.1994
Metallurgisk 100 % 05.04.1994

Operasjoner
Fra - Til Aktivitet Kommentar
1975 Detaljkartlegging Selskap/Institusjon:Norwegian Talc AS
1984 - 1985 Kjerneboring Selskap/Institusjon:Norwegian Talc AS
1986 - 1987 Prøvedrift Selskap/Institusjon:Norwegian Talc AS
1988 Regulær drift Selskap/Institusjon:Norwegian Talc AS/Norwegian Holding AS

Mineralisering
Æra: Paleozoikum Periode:
Genese: Sedimentær avsetning Form: Lag
Hovedtekstur: Båndet Min. fordeling: Massiv
Kornstørrelse: Middelskornet (1-3 mm)
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Paleozoikum Periode:
Provins: Kaledonidene
Geotek.enhet:
Tektonisk complex: Fauskedekket
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Mineralogi
Mineral Mengde
Dolomitt Hovedmineral (>90%)
Biotitt Aksessorisk mineral (<1%)
Muskovitt Aksessorisk mineral (<1%)
Diopsid Aksessorisk mineral (<1%)
Epidot Aksessorisk mineral (<1%)
Tremolitt Aksessorisk mineral (<1%)

Strukturer
Lokalisering: Type: Orientring(360¤): Relasjon til min.:
Ukjent Primær lagning Syn-mineralisering ;...Effekt :Kontrollerer

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Lauvgavlen skal foreløpig drives som dagbrudd, men underjordsdrift er under planlegging. Glimmer i uregelmessige ganger skaper av og til problemer for driften. Tremolitt opptrer aksessorisk men i så små mengder at det ikke representerer et problem for eksempel for eksport til Danmark. Det produseres 2 hovedkvaliteter: Hvit (ca. 94%) til fyllstoff og Blå (<94%) til MgO produksjon. Følgende analysedata meddelt av Skofteland: uløst: < 0.5% Fe2O3 0.05 - 0.1% Al2O3 0.05 - 0.1% MgO > 21%

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Bøckman, K.L. , 1967
Norges kalksteins- og kvartsforekomster.
;Elektrokemisk A/S;FAGRAPPORT; UTREDNINGSRAPPORT;Bergarkivet; No.BA 5245;89 + 61 sider

Korneliussen, Are ; Gautneb, Håvard ; Raaness, Agnes , 2008
Karakterisering av karbonatforekomster i Nordland
;Norges geologiske undersøkelse;RAPPORT;NGU-rapport; No.2008.041;93 s. sider
Abstrakt:
Karbonatforekomster er bergarter som har høyt innhold av karbonatmineralene kalkspat og dolomitt. Slike bergarter har i mange tilfeller gjennomgått en kompleks geologisk utvikling, noe som har resultert i forekomster med stor spennvidde i karakteristika og egnethet for forskjellige anvendelser. Karbonatbergarter i form av forskjellige varianter av kalkstein, kalkspatmarmor, dolomitt og dolomittmarmor er karakteristiske bergartstyper i visse deler av Norge. Ressursgrunnlaget i Nordland er betydelig og en kan forvente at gruvedrift på karbonatforekomster, særlig kalkstein og kalkspatmarmor, vil få stor betydning også i framtiden. Til sammen er det drift på 22 karbonatforekomster i Norge, hvorav 6 i Nordland. Formålet med rapporten er å belyse nye muligheter som kan stimulere til ny aktivitet og verdiskaping. Arbeidet er utført i form av et sammenliknende kjemisk og mineralogisk studium av karbonatprøver fra ulike deler av fylket. Prøveutvalget omfatter både forekomster som er ansett som viktige i dagens situasjon og forekomster som hittil ikke har vært særlig påaktet. Et felleskrav for bruk av karbonater til industrielle formål er lavt innhold av jern både i bergart og mineraler. Langt flere forekomster enn forventet inneholder kalkspat og/eller dolomitt med lavt jerninnhold. Det betyr at det ved oppredning kan være mulig å produsere kalk av høy kvalitet fra eventuelle "nye" forekomster som tidligere ikke har vært ansett som interessante til industrielle formål. Ut fra de data som foreligger er de mest interessante regionene for kalkspatmarmor i Nordland (1) Ytre Helgeland inkl. Brønnøyområdet hvor Brønnøy Kalk har drift på Akselbergforekomsten og (2) Ofoten/Evenes-regionen som strekker seg inn i Sør-Troms (også kalt Ofoten - Sør-Troms regionen). Disse regionene krever særskilt oppfølging i form av nye undersøkelser for å oppnå bedre oversikt over ressursgrunnlaget.

Navn på prøvepunkt: IL23
(Objekt Id: 18277 302,00,01)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Fauske (1841)
Kart 1:50000: Fauske (2129-4) Kart 1:250000: Sulitjelma
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 515631 m. Nord: 7463146 m.
Lengdegrad: 15.3627350 Breddegrad: 67.2845480
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Karbonatmineraler Ressursundertype: Dolomitt


Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
prøvepunkt prøve samlet inn av Ingvar Lindahl 2006.

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
IL23 Håndstykke
Prøvetaker: Ingvar Lindahl
Kommentar: dolomitt
Antall registrerte CaOMgO analyser = 1
Antall registrerte elementanalyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på prøvepunkt: IL24
(Objekt Id: 18278 302,00,02)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Fauske (1841)
Kart 1:50000: Fauske (2129-4) Kart 1:250000: Sulitjelma
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 515754 m. Nord: 7463246 m.
Lengdegrad: 15.3656030 Breddegrad: 67.2854390
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Karbonatmineraler Ressursundertype: Dolomitt


Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
prøvepunkt prøve samlet inn av Ingvar Lindahl 2006.

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
IL24 Håndstykke
Prøvetaker: Ingvar Lindahl
Kommentar: dolomitt
Antall registrerte CaOMgO analyser = 1
Antall registrerte elementanalyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på prøvepunkt: IL25
(Objekt Id: 18279 302,00,03)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Fauske (1841)
Kart 1:50000: Fauske (2129-4) Kart 1:250000: Sulitjelma
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 515920 m. Nord: 7463390 m.
Lengdegrad: 15.3694980 Breddegrad: 67.2867130
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Karbonatmineraler Ressursundertype: Dolomitt


Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
prøvepunkt prøve samlet inn av Ingvar Lindahl 2006.

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
IL25 Håndstykke
Prøvetaker: Ingvar Lindahl
Kommentar: dolomitt
Antall registrerte CaOMgO analyser = 1
Antall registrerte elementanalyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på prøvepunkt: IL26
(Objekt Id: 18280 302,00,04)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Fauske (1841)
Kart 1:50000: Fauske (2129-4) Kart 1:250000: Sulitjelma
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 515935 m. Nord: 7463496 m.
Lengdegrad: 15.3698380 Breddegrad: 67.2876720
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Karbonatmineraler Ressursundertype: Dolomitt


Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
prøvepunkt prøve samlet inn av Ingvar Lindahl 2006.

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
IL26 Håndstykke
Prøvetaker: Ingvar Lindahl
Kommentar: dolomitt
Antall registrerte CaOMgO analyser = 1
Antall registrerte elementanalyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:


Analyseresultater
fra
Forekomstområde 1841 - 302 Løvgavlen

Analyse av syreløselig CaO og MgO
Analyseverdier Avledede verdier
Prøvenr. Prøvetype Syreløselig CaO Syreløselig MgO Dolomitt Kalkspat Uløselig
IL23 Håndstykke 26.72% 20.06% 91.75% -2.11% 10.36%
IL24 Håndstykke 27.14% 20.39% 93.26% -2.18% 8.92%
IL25 Håndstykke 27.00% 20.73% 94.82% -3.27% 8.45%
IL26 Håndstykke 27.00% 20.23% 92.53% -2.03% 9.50%

Elementanalyser

( *=parts pr. million, #=parts pr.billion, Negative verdier betyr under deteksjonsgrensen.)
Prøvenr. Prøvetype Cu* Zn* Pb* Co* Ni* Ag* As*
IL23 Håndstykke -2 -1 3 -4 -2 -10.0 -10
IL24 Håndstykke -2 1 4 -4 -2 -10.0 -10
IL25 Håndstykke -2 -1 5 -4 -2 -10.0 -10
IL26 Håndstykke -2 -1 3 -4 -2 -10.0 -10
------------------
Prøvenr. Cd* Ba* Mo* Sn* Sb* Bi* Se* Ga* Ge*
IL23 -10.0 -10 -1.00 -5 -10 -5 -2.00 -1.00 -1.00
IL24 -10.0 -10 -1.00 -5 -10 -5 -2.00 1.10 -1.00
IL25 -10.0 -10 -1.00 -5 -10 -5 -2.00 -1.00 -1.00
IL26 -10.0 -10 -1.00 -5 -10 -5 -2.00 -1.00 -1.00
------------------
Prøvenr. V* Cr* Th* U* W* Rb* Sr* Y* Zr*
IL23 -5 -4 -4.00 -2.00 -5 1.2 56.0 -1.0 -1
IL24 -5 -4 -4.00 -2.00 -5 1.2 72.0 -1.0 -1
IL25 -5 -4 -4.00 -2.00 -5 -1.0 57.0 -1.0 -1
IL26 -5 -4 -4.00 -2.00 -5 -1.0 55.0 -1.0 -1
------------------
Prøvenr. Nb* Ta* Cs* La* Ce* Nd* Sm* Yb* Sc*
IL23 -1.00 -4.00 -10.00 -10.00 -20.00 -10.00 -10.00 -5.00 -15.00
IL24 -1.00 -4.00 -10.00 -10.00 -20.00 -10.00 -10.00 -5.00 -15.00
IL25 -1.00 -4.00 10.00 -10.00 -20.00 -10.00 -10.00 -5.00 -15.00
IL26 -1.00 -4.00 11.00 -10.00 -20.00 -10.00 -10.00 -5.00 -15.00
------------------
Prøvenr. Te* Hf* Hg* Tl*
IL23 -10.00 -5.00 -4 6
IL24 -10.00 -5.00 -4 6
IL25 -10.00 -5.00 -4 6
IL26 -10.00 -5.00 -4 -5

Oksydanalyser

(Alle verdier er i %)
Prøvenr. Prøvetype SiO2 Al2O3 TiO2 MgO CaO Na2O K2O
IL23 Håndstykke 0.05 0.04 0.00 22.59 30.98 -0.10 0.04
IL24 Håndstykke 0.03 0.03 0.00 22.50 31.07 -0.10 0.03
IL25 Håndstykke 0.01 0.03 0.00 22.50 30.98 -0.10 0.02
IL26 Håndstykke 0.03 0.04 0.00 22.52 30.94 -0.10 0.03
------------------
Prøvenr. P2O5 Sum
IL23 -0.01 54.00
IL24 -0.01 54.00
IL25 -0.01 53.00
IL26 -0.01 53.00


Faktaarket ble generert 25.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse