English version
INDUSTRIMINERALDATABASEN
Registrering 1848 - 310 Skånlandsåsen
(Objekt Id: 7551)
(Sist oppdatert: 07.11.2006)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Steigen (1848)
Kart 1:50000: Steigen (2030-1) Kart 1:250000: Sulitjelma
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 504533 m. Nord: 7531396 m.
Lengdegrad: 15.1079620 Breddegrad: 67.8971030
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Karbonatmineraler Ressursundertype: Kalk

Betydning
Råstoffbetydning: Liten betydning (reg. 18.02.2015)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Gruvedrift Reserver:
Driftsmetode: Dagbrudd Historisk produksjon:


Produkt
Element/produkt Gehalt/Kvalitet Reg. dato
Jordbrukskalk 06.12.2000

Operasjoner
Fra - Til Aktivitet Kommentar
Prøvedrift Selskap/Institusjon:Lokal entreprenør?
1998 - 1998 Geokjemi Selskap/Institusjon:NGU
1998 - 1998 Prøvetaking Selskap/Institusjon:NGU

Mineralisering
Æra: Paleozoikum Periode:
Genese: Sedimentær/metamorf Form: Lag
Hovedtekstur: Båndet Min. fordeling: Massiv
Kornstørrelse: Middelskornet (1-3 mm)
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Paleozoikum Periode:
Provins: Kaledonidene
Geotek.enhet: Rødingsfjelldekkekomplekset
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Mineralogi
Mineral Mengde
Kalkspat Hovedmineral (50-90%)
Dolomitt Underordnet mineral (1-10%)
Glimmer Underordnet mineral (1-10%)
Svovelkis Aksessorisk mineral (<1%)
Grafitt Aksessorisk mineral (<1%)
Kloritt Aksessorisk mineral (<1%)
Kvarts Aksessorisk mineral (<1%)
Feltspat Aksessorisk mineral (<1%)

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Lite, nedlagt brudd i en uren grå og utpreget båndet kalkspatmarmor som er middels- til grovkornet. Bergartene i området stryker tilnærmet N - S med fall 60° sør. (Prøve NL-2). Ø98-18. Kalksteinen i bruddområdet er uegnet til bruk som industrikalk.

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
NO0252.1 Fastfjell
Kommentar: OØ 1998-18. Overflateprøve
Antall registrerte CaOMgO analyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
Antall registrerte tynnslipanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:


Analyseresultater
fra
Forekomstområde 1848 - 310 Skånlandsåsen

Analyse av syreløselig CaO og MgO
Analyseverdier Avledede verdier
Prøvenr. Prøvetype Syreløselig CaO Syreløselig MgO Dolomitt Kalkspat Uløselig
NO0252.1 Fastfjell 49.74% 2.72% 12.44% 82.02% 5.54%

Oksydanalyser

(Alle verdier er i %)
Prøvenr. Prøvetype SiO2 Al2O3 TiO2 Fe2O3 MnO MgO CaO
NO0252.1 Fastfjell 3.91 0.11 0.01 0.11 0.01 2.82 50.81
------------------
Prøvenr. Na2O K2O P2O5 Sum
NO0252.1 -0.10 0.07 0.07 58.00

Tynnslipanalyser
Prøvenr.
NO0252.1 Prøvetype : Fastfjell Tynnslip Id. :Ø98-18)
Beskrivelse: See Pictures for description


Faktaarket ble generert 23.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse