English version
INDUSTRIMINERALDATABASEN
Registrering 1875 - 354 Korsvika
(Objekt Id: 7566)
(Sist oppdatert: 08.03.2019)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Hamarøy (1875)
Kart 1:50000: Ulsvåg (1231-2) Kart 1:250000: Svolvær
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 538422 m. Nord: 7547200 m.
Lengdegrad: 15.9205580 Breddegrad: 68.0363240
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Silika Ressursundertype: Pegmatittisk kvarts

Betydning
Råstoffbetydning: Ikke vurdert (reg. 18.02.2015)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Gruvedrift Reserver:
Driftsmetode: Dagbrudd Historisk produksjon:


Produkt
Element/produkt Gehalt/Kvalitet Reg. dato
Keramikk ??? % 05.10.1994

Operasjoner
Fra - Til Aktivitet Kommentar
Regulær drift

Mineralisering
Æra: Paleozoikum Periode:
Genese: Pegmatittdannelse Form: Linse
Hovedtekstur: Min. fordeling: Uregelmessig
Kornstørrelse: Grovkornet (>3 mm)
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Paleozoikum Periode:
Provins:
Geotek.enhet:
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Mineralogi
Mineral Mengde
Kvarts Hovedmineral (>10%)
Kalifeltspat Hovedmineral (>10%)
Biotitt Underordnet mineral (1-10%)
Plagioklas Underordnet mineral (1-10%)

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Forekomsten ligger vel 1 km i luftlinje fra E6, like ovenfor den fraflyttede bebyggelsen inne ved Korsvika på NØ-sida av Innhavet. Forekomsten som er en pegmatitt har tidligere vært i produksjon. Kvarts og kalifeltspat dominerer med biotitt og plagioklas i mindre mengder. I bruddet sees separate lag av kvarts og feltspat, hvor kvartsen er den dominerende. Kvarts opptrer uregelmessig i en samlet lengde på 50 m og en bredde på 5 m. Både kvartsen og feltspaten ble i 1973 beskrevet å være av god kvalitet, og videre undersøkelser ble anbefalt. .

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Øvereng, Odd , 1974
Kvarts-feltspat-undersøkelser i Hamarøy kommune, Nordland fylke.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.1164/15;45 sider
Abstrakt:
Formålet med undersøkelsene var i første rekke å skaffe en oversikt over råstoffreservene i de allerede kjente brudd, dernest å utføre en sonderende undersøkelse for om mulig å bringe for dagen nye forekomster som kunne ten- kes å få økonomisk verdi for kommunen. Etter befaring og prøvetaking med påfølgende kjemiske analyser, er det fore- slått en videre undersøkelse av 6 forekomster: 1) Fikkestad kvarts-feltspat-forekomst, Botnheia. 2) Kvarts-feltspat-drag syd for Vetvatnet. 3) Karlsøy feltspat-forekomst, Karlsøy. 4) Korsvik kvarts- feltspat-forekomst, Korsvik. 5) Lilandmarka feltspat-forekomst, Liland. 6) Fitje kvarts-feltspat-forekomst. Det bør presiseres at konklusjonen kun bygger på overflateobservasjoner. Når det gjelder den foreslåtte boringen, vil NGU komme med et forslag til boring, dersom boring blir aktuelt.

Referanser som ikke finnes i NGU's Referansearkiv.:
Poulsen, A. O.,1959: Navnelister.


NGU nr. 83, Årbok 1918 og 1919.


Faktaarket ble generert 09.12.2022

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse